Роль пісенної творчості в розвитку творчої активності дошкільнят

Педагогіка і освіта » Формування пісенної творчості у дітей дошкільного віку » Роль пісенної творчості в розвитку творчої активності дошкільнят

Сторінка 6

Пісенна творчість - шлях формування дитячої музикальності. Її значення, однак, набагато ширше і глибше. У наївній творчості приховуються можливості розвитку не тільки спеціально-музичних здібностей, а й загально естетичних уявлень та загальних якостей особистості дитини.

Робота досліджувала одну з актуальних проблем сучасної методики музичного виховання - формування пісенної творчості у дітей дошкільного віку. Вивчення та аналіз низки літературних джерел, спостереження за практикою в школі дали змогу зробити такі висновки і узагальнення:

Пісенна творчість - вид музичної діяльності, якій належить значне місце в дошкільній педагогіці. Народна пісенна творчість у її різновидах міцно ввійшла в арсенал засобів виховання дитини. Цьому засобу надається велике значення в галузі як загального, так і спеціального музичного виховання.

Слухання музики, спів знайшли своє широке обгрунтування і практичне застосування у вітчизняній та зарубіжній методиці музичного виховання.

Психологічною базою виховного впливу пісенної творчості, яка має в собі елементи дидактичних знань, є, зокрема, орієнтація на невимушене запам'ятовування та навіювання через варіативність повторення настанов, що містяться у сюжетно оформленому контексті.

Народна пісня є одним із найбільш популярних жанрів музичного мистецтва. Світ пісенної культури українського народу безмежний. Це скарбниця людської духовності, що полонить почуття, розум і серце. В українській пісні відтворюється світогляд народу, його морально-етичні та естетичні цінності, педагогічний геній, багатовіковий досвід виховання підростаючих поколінь у дусі високої духовності та моралі.

Дитячий фольклор - багатожанрова система, що складається із прозових, речитативних, пісенних та ігрових творів. До дитячого фольклору зараховують як творчість самих дітей, так і твори, що виконуються для дітей дорослими. Такий поділ виникає з того, що ігрові і ритміко-інтонаційні можливості дітей залежать від віку. У ранньому віці (з перших днів народження і десь до трьох - трьох з половиною років) емоційний, моторний і розумовий розвиток дитини лежить цілком на обов'язку дорослих. Дорослі виконують для дітей раннього віку колискові пісні та різні забавлянки (утішки).

Основне завдання сучасного дошкільного музичного виховання - формування в дітей способів самостійного застосування виражально-зображальних засобів для вираження своїх почуттів у пісенній творчості. Можна припустити, що постійна зміна ситуацій і умов виконання завдань, які вимагають від дітей самостійних пошуків, розбудить їхню творчу уяву, надасть їхнім діям перетворюючого характеру.

Творча атмосфера благотворно впливає на розвиток самостійності дітей. Кожна дитина має змогу (чи то у створенні нової мелодії або варіанта пісні, чи то у втіленні змісту твору в гру-інсценізацію) проявити свої творчі здібності. Вивчення народних пісень стимулює творчу активність дітей.

У формуванні пісенного творчого досвіду дітей під час експериментального дослідження застосовувалися пісні, які спеціально створили для цієї мети композитори й поети, а також підібрані з уже існуючих. Вони виконували функцію зразка, який демонстрував можливі способи вираження музичними зображальними засобами свого ставлення до доступних життєвих явищ. Під час дослідження створювалися такі педагогічні ситуації, які виключали копіювання зразка.

Передбачалося також, що формування творчості має проходити по етапах, а це вимагає видозміни ролі й характеру творчих завдань, пісенного зразка, різних спільних дій педагога й дитини. Перший з цих етапів - орієнтування дітей у новій для них діяльності; другий - засвоєння дітьми способів втілення музичного образу в пісні; третій - самостійне застосування дітьми засвоєних способів у нових ситуаціях.

Найбільшу увагу під час роботи над розвитком пісенної творчості дітей було звернуто на використання пісень-зразків. Вони є своєрідними спонукачами в розв'язанні дітьми творчих завдань і немовби рекомендаціями до можливих способів їх розв'язання. Перевірка в дослідній роботі значення пісень-зразків дозволила визначити деякі критерії, якими доцільно буде користуватися під час подальшої їх розробки.

Джерело дитячої творчості - навколишнє життя і музичне мистецтво, що відображає його. Пісенна творчість дітей, яка б вона не була скромна за своїми результатами, завжди відображає дитячі переживання, породжені життям. Особливої ролі набуває сама музика, яка по-різному впливає на дітей як результат нагромадження життєвих вражень, як зразок, що повинен відзначатися певними якостями, щоб служити спонукачами пісенної творчості.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 

Нове про педагогіку:

Використання самостійної роботи як контролюючої функції
Учителям початкових класів добре відома ситуація, коли та чи інша дитина, виконуючи самостійну роботу, не може впоратися навіть з елементарними завданнями через розгубленість, нерішучість, невпевнені ...

Морфологічний склад слів
Порівнюючи між собою слова, що становлять ряд словозмін, наприклад: слав-а, слав-и, слав-і, слав-у, слав-ою і т. д., сонц-е, сонц-я, сонц-ю, сонц-ем і т. д., ми виявляємо, що кожне з цих слів поділяє ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com