Роль пісенної творчості в розвитку творчої активності дошкільнят

Педагогіка і освіта » Формування пісенної творчості у дітей дошкільного віку » Роль пісенної творчості в розвитку творчої активності дошкільнят

Сторінка 5

Діти вперше склали свої пісні. Нове завдання порадувало їх своєю несподіванкою, викликало піднесення настрою, пробудило почуття впевненості. А це найважливіші психологічні передумови продуктивної творчості.

У творчому процесі виникає своєрідне сполучення навмисних та інтуїтивних дій. Ясно, що діти не могли думати про відбір засобів втілення, адже вони не усвідомлювали своїх дій під час виконання творчого завдання. Але їхня інтуїція ніби закономірно виникла після сприйняття зразка - спершу в його цілісному вигляді, а потім у вигляді фортепіанного вступу. Мелодії імпровізувалися під впливом прослухування вступу, що мав виражально-зображальний характер. У цьому принципове значення застосування прямого зразка на першому етапі формування творчих здібностей.

Завдання другого етапу - поставити дитину перед необхідністю діяти самостійніше й оригінальніше, змінивши при цьому ситуацію. Відповідно до нових мотивів творчої діяльності дітей спонукують до створення пісень для подальшого виконання їх перед товаришами. Змінюється характер творчих завдань: діти повинні не тільки прагнути виразити свої настрої і почуття на основі запропонованих їм теми і жанру пісні, а й самі їх вибирати. Посилюється усвідомленість пошуків виражально-зображальних засобів, що досягається зміною характеру пісенного зразка, який є вже непрямим. Прослухавши приклад, дитина тепер повинна не використовувати його музичний матеріал і літературний текст, а лише керуватися самим способом втілення, його музичними засобами при використанні інших літературних текстів. Тому змінюється й характер повторності творчих завдань. Особлива увага спрямована на засвоєння нового способу дії без повторного застосування самого зразка.

Навчання деяких елементів музичної грамоти у зв'язку із співом набуває дедалі виразнішого й активнішого характеру. Щоразу, коли діти міцно засвоюють який-небудь елемент музичної грамоти (що має значення для формування музично-творчих здібностей), водночас перед ними ставляться нові варіанти завдань, що вимагають самостійності в способах їхнього розв'язання. Але ця самостійність формується на основі засвоєння навиків співу і музичної грамоти.

Незважаючи на очевидні успіхи дітей у пісенній творчості, не слід їх переоцінювати. Дитячі твори не є самоціллю, але вони свідчать про зрушення в розвитку музично-творчих здібностей дітей, про набуту ними творчу активність. Результати, безумовно, неоднорідні в усіх дітей. Вони різні при одному зовнішньому впливі, при одних і тих самих творчих завданнях. У цьому можна переконатися, аналізуючи динаміку їх розвитку. Для одних творча діяльність допомогла викликати до життя нові здібності, для інших вона не потребувала напруження, і для них, очевидно, можна було ускладнити і ще більше індивідуалізувати завдання.

Формування музично-творчих здібностей передбачає інші стосунки дорослого і дитини в порівнянні з тими, які складаються в процесі інших видів діяльності (гра, навчання, праця). Як будь-яка художня дитяча творчість, вона потребує спільних дій, "співтворчості" дорослого і дітей, особливо на перших етапах. Дитина включається спершу у виконання окремих творчих завдань, бере участь у створенні окремих складових частин нової пісні. В міру засвоєння творчого досвіду вона виконує все необхідне для створення цілісної і завершеної композиції, хоч і в найпростішій її формі.

Видозмінюється характер факторів, що стимулюють дітей до творчості. Відбувається зміна мотивів, якими вони спонукаються до творчості. Цікавість до її процесу, прагнення правдиво і невимушено виражати почуття, бажання діяти, грати "в композитора" змінюється мотивами громадського значення: "У кого краща буде пісня, ту й розучимо", "Складемо для того, щоб проспівати їх на святі мамам".

Джерело дитячої творчості - навколишнє життя і музичне мистецтво, що відображає його. Пісенна творчість дітей, яка б вона не була скромна за своїми результатами, завжди відображає дитячі переживання, породжені життям. Особливої ролі набуває сама музика, яка по-різному впливає на дітей як результат нагромадження життєвих вражень, як зразок, що повинен відзначатися певними якостями, щоб служити спонукачами пісенної творчості, як приклад творів товаришів.

Найбільшу увагу під час роботи над розвитком пісенної творчості дітей було звернуто на використання пісень-зразків. Вони є своєрідними спонукачами в розв'язанні дітьми творчих завдань і немовби рекомендаціями до можливих способів їх розв'язання. Перевірка в дослідній роботі значення пісень-зразків дозволила визначити деякі критерії, якими доцільно буде користуватися під час подальшої їх розробки.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Обдаровані діти молодшого шкільного віку
Яких же дітей необхідно називати обдарованими і що таке обдарованість? Нині існує понад 100 (!) визначень обдарованості, при чому серед них немає жодного, яке цілком влаштовувало б хоч якусь частину ...

Форми організації занять із використанням історичного матеріалу
Одна із можливостей формування творчого мислення учнів – розвиток їх пізнавальних здібностей. Істотним педагогічним засобом, спрямованим на розвиток внутрішньої потреби інтелектуального зростання, є ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com