Роль пісенної творчості в розвитку творчої активності дошкільнят

Педагогіка і освіта » Формування пісенної творчості у дітей дошкільного віку » Роль пісенної творчості в розвитку творчої активності дошкільнят

Сторінка 3

У формуванні пісенного творчого досвіду дітей застосовувалися пісні, які спеціально створили для цієї мети композитори й поети, а також підібрані з уже існуючих. Вони виконували функцію зразка, який демонстрував можливі способи вираження музичними зображальними засобами свого ставлення до доступних життєвих явищ. Під час дослідження створювалися такі педагогічні ситуації, які виключали копіювання зразка.

Передбачалося також, що формування творчості має проходити по етапах, а це вимагає видозміни ролі й характеру творчих завдань, пісенного зразка, різних спільних дій педагога й дитини. Перший з цих етапів - орієнтування дітей у новій для них діяльності; другий - засвоєння дітьми способів втілення музичного образу в пісні; третій - самостійне застосування дітьми засвоєних способів у нових ситуаціях.

Під час відбору дітей в експериментальну групу ми керувалися рівнем музичного розвитку і мірою активності дитини. Поєднання цих даних у кожній дитині було якісно своєрідне. Добрі музичні здібності далеко не завжди супроводжувались активністю дітей. І навпаки, деякі ініціативні діти погано інтонували, неритмічно, невиразно рухалися. Під час формування творчості важливо було простежити значення для її продуктивності різних особливостей дитини та її музичних даних. Були вибрані чотири хлопчики і чотири дівчинки.

Перший етап формування пісенної творчості має орієнтовний характер. Насамперед створюється відповідна настанова дітей на нову діяльність: у дітей формуються перші уявлення про процес створення пісень, збуджується до нього інтерес, виробляються перші навики вільної поведінки, а головне - ставиться перед ними нова мета - створити пісню.

На першому етапі особливо важливо було знайти правильне співвідношення між прагненням дітей проявити себе в новому завданні та їхніми можливостями втілити свої задуми. Тому були створені умови, які сприяли виконанню творчих завдань. Це передусім застосування прямого зразка пісень, який, по суті, був би зразком способу виконання творчого завдання. Усі діти повинні не відтворити продемонстровану пісню, а за її прикладом створити нову. Відбувалося спільне творення пісні: початок заспівував дорослий або ж він програвав вступ і кінець. Це створювало потрібну тональну настройку, і в дітей виникало враження спільної творчості (адже педагог створює фортепіанний вступ і кінець, а дитина творить пісню). Передбачалося, що застосування прямого зразка полегшить дітям і самостійні пошуки співочих засобів вираження.

В експериментах, як правило, перед дітьми ставилися нові завдання. Цим створювалася можливість перевірити, чи здатна дитина швидко орієнтуватися в новому матеріалі. А інколи застосовувались і повторні творчі завдання з метою з'ясування, яку роль може відігравати повторення, значення якого таке очевидне в навчанні й зовсім не вивчене у формуванні творчості.

Спочатку перевірявся вплив прямого зразка на формування способів творчих дій дітей.

Провадилося спостереження:

а) над прагненнями дітей виразити в мелодії запитальні інтонації та інтонації відповіді, в якій повинні прозвучати прохання, легка скарга;

б) над пошуками дітей засобів співацької виразності, які допомагають їм передати зміст пісні.

Основне завдання, поставлене перед дітьми, - створити нову пісню. Спершу музичний керівник виконує свою пісню, щоб викликати в дітей цілісне художнє враження. Діти повинні пережити певні стани (прохання, скарги, запитання, відповіді) і висловити їх, знайшовши адекватні засоби їхнього співочого вираження.

Діти виконували творчі завдання різної міри складності відповідно до індивідуальних особливостей.

Ускладнення творчих завдань йшли у кількох напрямках.

Перший ступінь складності. Продукція дітей виражається в їхніх коротких відповідях на запитання (початок мелодії виконує педагог); завдання полегшується не тільки тим, що складена мелодія повинна бути короткою, а й тим, що дитина "підладнується" не до фортепіанного вступу (це значно важче), а до співочих інтонацій голосу дорослого.

Другий ступінь складності. Продукція дітей виражається в співочій розмові: одна дитина співає запитання, друга - відповідь. Створені дітьми мелодії також короткі. Але завдання складніше за попереднє, адже всю пісню викопують діти. Першій дитині важче, бо вона починає після фортепіанного вступу. Другій, що продовжує вокальну партію, легше, але за умови, якщо перша добре триматиме тональність. Отже, розпочинати повинна здібніша дитина.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Організаційна структура та основні етапи науково-дослідницької діяльності старшокласників
Сучасна школа завдяки спільним зусиллям учених і педагогів-новаторів піднялася до розуміння необхідності науково-дослідної, експериментальної діяльності як елемента практичної діяльності педагога. «Я ...

Основні закони логіки мислення
У логіці можна навести велику кількість прикладів тотожно істинних суджень. Але найзагальнішими з них, які лежать в основі логічних операцій над поняттями , в судженні й умовиводах, є класичні, основ ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com