Роль пісенної творчості в розвитку творчої активності дошкільнят

Педагогіка і освіта » Формування пісенної творчості у дітей дошкільного віку » Роль пісенної творчості в розвитку творчої активності дошкільнят

Сторінка 1

У музично-виховній роботі значне місце відводиться вивченню пісенної творчості. Властивість відгукуватися на найважливіші події народного життя, висока художність і доступність надають народнопісенній творчості важливого педагогічного значення, адже найкращі її зразки допомагають виховувати у дітей високі моральні якості, розвивають музичну пам'ять і художній смак, пробуджують інтерес і любов до прекрасного. Вже у молодшій групі діти починають співати різнохарактерні народні пісні, що знайомлять їх з навколишнім оточенням, природою, тваринним та рослинним світом, передають найтепліші почуття щирої любові матері до своєї дитини (українські народні пісні "Ходить сонко по вулиці", "Ладки-ладусі" та ін.).

Народна пісня є благодатним матеріалам для розвитку здібностей учнів у різних видах творчості. "Коли йдеться про мистецтво і, зокрема, про музику, творче начало набуває вирішального значення: воно обумовлюється, крім усього іншого, самою музикою, її специфікою, тим, що основні види музичної діяльності мають, точніше, повинні мати творчий характер - і композиторська (що не потребує роз'яснень), і виконавська і слухацька".

На необхідність введення елементів творчості у навчально-виховний процес вказували видатні радянські музиканти і педагоги, зокрема Б. Яворський і Б. Асаф'єв. Щоб швидше ввести дітей у чудовий світ музики, Б. Яворський застосовував на уроках різні види роботи - і хоровий спів, І диригування, і інсценізацію. Велика цінність музичної творчості, зазначав він, "не в самій продукції", а в процесі оволодіння музичною мовою". На думку Б. Асаф'єва, "композиторство" не повинно обмежуватись спеціалізацією і замкнутим колом особливо обдарованих. Це найприкріша помилка старої музичної педагогіки. Найпростішими, але досить важливими Б. Асаф'єв вважав прийоми, властиві народному музикуванню (спів з різноманітними підголосками та варіантні видозміни основного мотиву).

Запровадження елементів творчості у виховному процесі є актуальним і в наші дні. Завдання вихователя полягає в тому, щоб з найпершого дня перебування дитини в дитячому закладі пробудити в неї творчі задатки, що сприятиме свідомому засвоєнню матеріалу, зокрема народнопісенної творчості.

Вивчення народних пісень проводиться у певній послідовності - від часткової творчої активізації під час розучування твору до безпосередньої індивідуальної творчої діяльності дитини при активній цілеспрямованій ролі вихователя. При першому знайомстві дітей з новою народною піснею треба спрямувати їхню активність на правильне розуміння твору. Наприклад, під час ознайомлення з народною піснею "Галя по садочку ходила" особлива увага звертається на усвідомлення поетичного тексту. У першому куплеті пісні йдеться про те, як Галя, гуляючи по садочку, загубила свою хусточку. Дівчинка "ходить по садочку, блукає, хусточку біленьку шукає".

Вихователь радить дітям уявити і проінсценізувати, як хто зможе, зміст пісенного тексту. Діти здебільшого правильно зрозуміли поставлене перед ними завдання. Кожен, кому пропонувалося сценічно відтворити зміст пісні, починав імітувати шукання хусточки і переживати "втрату", тобто входив в образ героїні пісні.

Далі вихователь підказує, що друзі Галі, взявшись за руки, утворюють коло і, повертаючись обличчям один до одного, співають: "Не журися, Галю-серденько". На закінчення пісні підходять до Галі й, вклонившись, віддають їй знахідку та сідають на свої місця.

Діти правильно розуміють і передають зміст пісні, активно слухають і добре запам'ятовують її мелодію. Потім вихователь виступає в ролі акомпаніатора, а діти самостійно інсценують пісню.

У репертуарі старшої групи є жартівлива білоруська народна пісня "Савка та Гришка", яку завдяки її різнохарактерному змісту і динамічно розгорнутій дії (як і в переважній більшості народних пісень) легко виконати виразно. На таких простих піснях діти вчаться самостійно знаходити різні засоби для виразної передачі настрою і змісту твору. Перші два куплети пісні учні співають просто і весело, наче ведуть розповідь про двох хлопчиків-весельчаків. Далі тон стає загрозливим, адже старий дід жене хлопчиків з хати, щоб вони не збудили малу дитину своєю грою. Троє хлопчиків (у ролі Дідуся, Савки і Гришки) довільно починають гру-інсценізацію. Після кожного виконання пісні вчитель призначає "на ролі" інших учнів. На закінчення гри діти визначають кращих "акторів".

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Оптичний принцип запису та зчитування інформації
У лазерних дисководах CD-ROM і DVD-ROM використовується оптичний принцип запису і зчитування інформації. В процесі запису інформації на лазерні диски для створення ділянок поверхні з різними коефіціє ...

Самостійна робота як дидактична категорія
Аналіз педагогічної літератури дає підстави виділити три підходи до розгляду категорії самостійної роботи. Але оскільки вони не завжди чітко розмежовуються, то про них можна говорити як про переважаю ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com