Музичний образ в пісенній творчості

Сторінка 1

Відомо, що музичний образ виражається комплексом усіх музичних засобів. Музичний образ у його складному естетичному розумінні діти не можуть створити - у них нема належного рівня узагальнення спостережень, у них ще дуже обмежені засоби вираження і зображення. Якщо навіть припустити, що твори, написані композиторами для дітей, передають явища життя в доступній формі, то за цим стоять і великі узагальнення, і майстерність у володінні яскравими виражальними засобами. І все-таки початкова пісенна творчість дітей завжди образна за своєю природою. Вона знаходить смій вияв у найпростіших музичних темах. Не всі інтонаційні звороти відповідають мотивам, а лише ті з них, які набувають особливого виражально-тематичного значення. Зустрічаються і менш індивідуалізовані й типові інтонаційні звороти. Вони набувають нейтральнішого характеру щодо теми і мають менше значення в художньому змісті. Проте нерідко без них мелодія не "оживає".

Музичний образ у мелодіях нескладних пісень виражений музичною темою у вигляді різноманітних інтонаційних зворотів. Це положення у свою чергу підводить нас до першої робочої гіпотези про побудову дитячої пісенної творчості: зародки її проявів слід шукати у цих першоджерелах музичної теми - у мотивах, інтонаційних зворотах, які мають тематично-виражальне значення. Далі, на основі вже цієї гіпотези можна приблизно визначити такі творчі завдання, які відповідали б формуванню дитячої пісенної творчості в її виражальних та зображальних началах.

Передбачуваний результат у вигляді продукції дитячої пісенної творчості повинен складатися з невеликих інтонаційних зворотів, мотивів і найпростішої мелодії, що утворюється з них.

Виражальні функції дитячої пісенної творчості можуть бути представлені у таких формах:

1. Інтонаційні звороти, мотиви, мелодії, які наслідують реальне звучання оточення, в першу чергу інтонації чуттєво-виразної мови людини (відповіді-запитання, пісенні розмови, наслідування співу зозулі, нявкання та ін.).

2. Інтонаційні звороти, мотиви мелодії, які супроводжують звичайні ігрові, танцювальні рухи дитини (підспівування під час ходи, танцю, колихання ляльки тощо). Усі ці інтонації виражають різні емоції (жаль, торжество, радість, подив та ін.).

Виражальна сторона пісенної творчості дітей, що відображає їхні думки, почуття і породжена навколишнім життям, спостерігається і н спонтанній співацькій діяльності, хоч і в дуже нечітких, невиразних, розрізнених проявах. Співочі інтонації, що передають різноманітний зміст, с - природними й невимушеними реакціями дітей па оточення. Інтонації постійно збагачуються під впливом сприйняття художніх творів, особливо пісень, створених композиторами.

Усе це дозволяє припустити, що таким є бажаний і продуктивний шлях формування виражальної функції дитячої пісенної творчості. Але виражальний зміст дитячих пісень повинен бути "зображальний" (за термінологією Ю. Кремльова), тобто він повинен втілитися у відповідні конкретні інтонаційні звороти, мотиви з властивою їм мелодичною лінією, ритмом, ладогармонічною структурою. Отже, треба визначити і виражальну функцію дитячої пісенної творчості. Оскільки вона спрямована на вираження почуттів і думок музичними особами, то точніше її можна назвати зображально-виражальною функцією.

Зображально-виражальна функція дитячої пісенної творчості може бути втілена в музичному матеріалі у таких напрямках:

1. Загальна лінія мелодичного руху (обмежений діапазон мелодії, неяскрава кульмінація, неширокі інтервальні ходи, поступеневий рух).

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Роль геометричних означень та понять
Проведений аналіз змісту „Навчального матеріалу та державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з геометрії у 79 класах” (див.Додаток А) показав, що основою програми навчання є послідо ...

Історичні відомості про числа та цифри, стадії розвитку лічби
Найстародавнішою математичною діяльністю був рахунок. Рахунок був необхідний, щоб стежити за поголів'ям худоби і вести торгівлю. Деякі первісні племена підраховували кількість предметів, зіставляючи ...

Навігація по сайту

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com