Загальне поняття про пісенну творчість

Сторінка 1

Пісенна творчість - вид музичної діяльності, якій належить значне місце в дошкільній педагогіці. Шляхи її розвитку складні й суперечливі. Один із них - застосування дитячого народного фольклору (ігри, лічилки, хороводи) і фольклору дорослих, пристосованого до дитячого побуту. Застосування різних хороводів, ігор під спів пов'язане з прагненням дорослих порадувати й розважити дитину, показати їй життя в різних рухах і побудовах, особливо відобразити трудові процеси, побутові традиції, казковий світ за допомогою пісні. Побудова ігор, елементи танців такі, що потребують від виконавців спритності й краси рухів, їхнього злиття з мелодією і текстом хороводних пісень.

Педагогічна цінність музично-ігрового і танцювального фольклору очевидна. Народна основа музично-творчого виховання, безперечно, збагачує музичний розвиток дитини. Мелодія з її неповторними національно-самобутніми інтонаціями, текст, ігрові дії протягом століть безперервно вдосконалювались і шліфувалися. Народні ігри під спів і пісні завдяки усній традиції їхньої передачі мають багато варіантів. Іноді в деяких піснях можуть бути виражені погляди й почуття, чужі нашій епосі. Тому необхідно дуже уважно відбирати народні пісні для використання в роботі з дітьми.

Отже, народна пісенна творчість у її різновидах міцно ввійшла в арсенал засобів виховання дитини. Цьому засобу надається велике значення в галузі як загального, так і спеціального музичного виховання.

Народна творчість використовувалась у різних педагогічних схемах. Звичайно, педагоги добирали твори народної творчості, керуючись своїми політичними та педагогічними поглядами. Народна творчість проникла у методику в тих дозах, у тих її різновидах, які ті чи інші представники педагогіки вважали доцільним культивувати.

Аналізуючи вплив народної творчості на методичні системи, можна ясно побачити, як збагачувала вона ці системи. І пояснюється це не тільки її високими художніми якостями. Своєрідна побудова хороводів, танців, ігор під спів дозволяє продемонструвати перед дітьми різноманітні способи творчої діяльності: різні варіації рухів, їхню імпровізацію у танці, зміни лінії хороводів, різноманітні прийоми втілення ігрових образів. Ось чому насиченість народною творчістю, як правило, прикрашає будь-яку методику. Водночас цілеспрямованість ритміки як одного з видів дитячої музичної діяльності дозволяє вибірково поставитися до народнопісенної творчості й знайти їй належне місце у вихованні дітей різного віку.

В українській етнопедагогіці серед традиційних джерел передачі дидактичних знань помітне місце посідає пісенна творчість. Психологічною базою виховного впливу пісенної творчості, яка має в собі елементи дидактичних знань, є, зокрема, орієнтація на невимушене запам'ятовування та навіювання через варіативність повторення настанов, що містяться у сюжетно оформленому контексті.

Висока пісенна культура українського народу добре відома. У період свого розквіту вона була ще і цілісною системою передачі дидактичних знань. Останні передавалися у складі різноманітного текстового матеріалу, ритмічна організація якого сприяла навіюванню.

Психолого-виховний вплив народної пісні на людину становить безперервний багатобічний процес. За її активною допомогою не тільки формувалася, а й підтримувалася народна система дидактичних знань. Таким чином, навіть у дітей з родин, де не дуже добре дбали про виховання, завдяки фольклору, зокрема пісням, формувався необхідний мінімум світоглядних знань та переконань. Тобто, суспільство майже автоматично забезпечувало собі збереження певного мінімально можливого рівня національної свідомості.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Поняття та сутність педагогічних технологій
На сучасному етапі розвитку суспільства висуваються нові вимоги до освіти, що вступають в протиріччя з традиційними системами навчання. У зв'язку з цим у багатьох країнах світу в останні роки відбува ...

Західноєвропейські традиції в музичній та театральній культурі України ХVII – XVIII ст
Висока музична культура завжди була характерною рисою розвитку українського народу, на різних етапах його історії сприяла формуванню української нації. З середини ХVII ст. почали з’являтися барокові ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com