Оцінка техніки виконання прийомів гри в баскетбол

Сторінка 5

Таким чином, ми запропонували кваліметричний підхід до оцінювання техніки виконання фізичних вправ. Показано, що зазначений підхід може реалізовуватися практично в загальноосвітній школі під час оцінювання навчальних досягнень учнів з розділу «Баскетбол» у тому разі, якщо предметом контролю є рівень засвоєння техніки фізичних вправ.

На основі проведеної експертизи визначено показники вагомості окремих технічних прийомів баскетболу, а також показники вагомості окремих помилок, які можуть проявитися під час виконання зазначених прийомів гри. Предметом дослідження є вивчення питання про залежність коефіцієнтів вагомості від етапу навчання, їх визкачення і використання для оцінювання на етапі закріплення та вдосконалення вправи.

Баскетбол залишається однією з найкращих ігор у закритих приміщеннях для розвитку майже усіх фізичних якостей та кондицій учнів: витривалості, міцності, швидкості, гнучкості, прицільності, швидкості мислення тощо. Експериментальна технологія навчання гри в баскетбол передбачає засвоєння комплексу рухів та рухових дій, що складають цілісну рухову діяльність – гру в баскетбол.

Учні здатні засвоїти навчальний матеріал з баскетболу, якщо цей процес забезпечить мотивацію учнів до навчання та передбачить визначення загальних і конкретизованих завдань навчання, засобів розвитку фізичних якостей, засвоєння технічних прийомів та навчального матеріалу передбаченого шкільною програмою; методів навчання і тренування; можливих помилок, шляхів їх профілактики та усунення; форм та умов реалізації завдань навчання; норм навантаження; послідовності технологічних дій і процедур; засобів контролю й оцінки діяльності учнів, що в підсумку забезпечує бажаний результат навчання – уміння учнів грати в баскетбол.

Аналіз наукової та методичної літератури і практики фізичного виховання школярів з обраної проблеми свідчить, що засоби баскетболу різнобічно впливають на організм, сприяють вирішенню оздоровчих, виховних та освітніх завдань; формують основу рухових умінь і навичок, необхідних людині у процесі її життєдіяльності; вони мають значні переваги в організації і широкому їх використанні, позаяк викликають позитивні емоції у дітей та бажання займатися фізичними вправами. Реалізація експериментальної технології вимагає розробки системи тестів та критеріїв оцінювання рівня володіння прийомами гри в баскетбол учнів за 12-бальною шкалою. Для розробки шкали оцінювання швидкості виконання прийомів ми розробили критерії оцінювання прийомів гри в баскетбол.

Наше дослідження не розкриває всіх аспектів означеної проблеми, оскільки залишається не вирішеним питання щодо формування змісту навчального матеріалу та вивчення спортивних ігор у наступних класах, що є кроком подальшої роботи у визначені пошуку шляхів оптимізації фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи.

Рухливі ігри

За м'ячем. Діти утворюють кілька команд, кожна команда вибирає направляючого. Команди діляться навпіл і стають в колони одна проти одної на відстані 2-3 м. Після сигналу направляючий кидає м'яч що стоїть першою в протилежній колоні дитині, а сам біжить слідом за м'ячем. Зловив м'яч також передає його навпроти стоящому і відправляється за м'ячем. Гра закінчується тоді, коли всі гравці повернуться на свої місця, а м'ячі - направляючим. Виграє та команда, яка швидше закінчує гру.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Встановлення зміни рівня професійного самовизначення після проведення експериментальної роботи
Проведення експериментальної роботи передбачало формування професійного самовизначення учнів технологічного класу педагогічного ліцею до вибору учнями професії "Вчитель технологій". Для виз ...

Завдання по взаємоаналізу дій учнів
Інший діючий засіб виховання пізнавальної активності — завдання по взаємоаналізу дій учнів. Найбільше реанальный спосіб організації навчальної діяльності учнів у даному випадку — змінний: одна зміна ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com