Оцінка техніки виконання прийомів гри в баскетбол

Сторінка 5

Таким чином, ми запропонували кваліметричний підхід до оцінювання техніки виконання фізичних вправ. Показано, що зазначений підхід може реалізовуватися практично в загальноосвітній школі під час оцінювання навчальних досягнень учнів з розділу «Баскетбол» у тому разі, якщо предметом контролю є рівень засвоєння техніки фізичних вправ.

На основі проведеної експертизи визначено показники вагомості окремих технічних прийомів баскетболу, а також показники вагомості окремих помилок, які можуть проявитися під час виконання зазначених прийомів гри. Предметом дослідження є вивчення питання про залежність коефіцієнтів вагомості від етапу навчання, їх визкачення і використання для оцінювання на етапі закріплення та вдосконалення вправи.

Баскетбол залишається однією з найкращих ігор у закритих приміщеннях для розвитку майже усіх фізичних якостей та кондицій учнів: витривалості, міцності, швидкості, гнучкості, прицільності, швидкості мислення тощо. Експериментальна технологія навчання гри в баскетбол передбачає засвоєння комплексу рухів та рухових дій, що складають цілісну рухову діяльність – гру в баскетбол.

Учні здатні засвоїти навчальний матеріал з баскетболу, якщо цей процес забезпечить мотивацію учнів до навчання та передбачить визначення загальних і конкретизованих завдань навчання, засобів розвитку фізичних якостей, засвоєння технічних прийомів та навчального матеріалу передбаченого шкільною програмою; методів навчання і тренування; можливих помилок, шляхів їх профілактики та усунення; форм та умов реалізації завдань навчання; норм навантаження; послідовності технологічних дій і процедур; засобів контролю й оцінки діяльності учнів, що в підсумку забезпечує бажаний результат навчання – уміння учнів грати в баскетбол.

Аналіз наукової та методичної літератури і практики фізичного виховання школярів з обраної проблеми свідчить, що засоби баскетболу різнобічно впливають на організм, сприяють вирішенню оздоровчих, виховних та освітніх завдань; формують основу рухових умінь і навичок, необхідних людині у процесі її життєдіяльності; вони мають значні переваги в організації і широкому їх використанні, позаяк викликають позитивні емоції у дітей та бажання займатися фізичними вправами. Реалізація експериментальної технології вимагає розробки системи тестів та критеріїв оцінювання рівня володіння прийомами гри в баскетбол учнів за 12-бальною шкалою. Для розробки шкали оцінювання швидкості виконання прийомів ми розробили критерії оцінювання прийомів гри в баскетбол.

Наше дослідження не розкриває всіх аспектів означеної проблеми, оскільки залишається не вирішеним питання щодо формування змісту навчального матеріалу та вивчення спортивних ігор у наступних класах, що є кроком подальшої роботи у визначені пошуку шляхів оптимізації фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи.

Рухливі ігри

За м'ячем. Діти утворюють кілька команд, кожна команда вибирає направляючого. Команди діляться навпіл і стають в колони одна проти одної на відстані 2-3 м. Після сигналу направляючий кидає м'яч що стоїть першою в протилежній колоні дитині, а сам біжить слідом за м'ячем. Зловив м'яч також передає його навпроти стоящому і відправляється за м'ячем. Гра закінчується тоді, коли всі гравці повернуться на свої місця, а м'ячі - направляючим. Виграє та команда, яка швидше закінчує гру.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Сутність і напрями процесу виховання
У цілісному педагогічному процесі важливе місце посідає процес виховання (виховний процес). Поняття "виховання" вживається у педагогічному значенні - як цілеспрямована виховна діяльність пе ...

Загальне поняття про пісенну творчість
Пісенна творчість - вид музичної діяльності, якій належить значне місце в дошкільній педагогіці. Шляхи її розвитку складні й суперечливі. Один із них - застосування дитячого народного фольклору (ігри ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com