Оцінка техніки виконання прийомів гри в баскетбол

Сторінка 2

Кожна властивість, що складає певну якість, визначається двома числовими показниками:

1) показником міри виразності цієї властивості Міj;

2) показником вагомості цієї властивості серед інших воастивостей відповілного рівня, тобто силою впливу на властивість вищого рівня А іj.

Сумарна оцінка всіх помилок, наявних під час виконання окремого j-го технічного прийому, (на другому рівні) може бути визначена за формулою:

Onom=, (1)

де п – кількість можливих помилок, які визначені попередньо і фіксуються у виконавця, Опом j – сумарна оцінка помилок, допущених під час виконання j –го прийому, умова нормування:

техніки виконання окремого технічного прийому гри визначається зі співвідношення:

(для відносної шкали), (для 12-бальної шкали). (2)

Отже, оцінка техніки виконання окремого технічного прийому гри визначається зі співвідношення:

Oj = 1 - (для відносної шкали), Oj = 12 - (для 12-бальної шкали). (3)

Інтегральна оцінка якості технічної підготовленості визначається за формулою:

ІО = (4)

де м – кількість ігрових прийомів, які складають обсяг техніки й підлягають вивченню та контролю на певному етапі навчання, умова нормування:

(5)

Для практичної реалізації під час оцінювання техніки виконання ігрових прийомів баскетболу необхідно послідовно виконати такі дії:

визначити сукупність фізичних вправ, які складають обсяг техніки гри для окремої вікової групи учнів;

для кожної із вправ сформувати перелік типових помилок, яких можуть припускатися виконавці;

методом експерементних оцінок визначити коефіцієнти вагомості помилок у кожній вправі Аіj, та коефіцієнти вагомості окремих технічнтх прийомів Аj;

установити міру виразності помилки Мij,

за формулою (3) обчислити кількість балів за виконання окремого технічного прийому;

за формулою (4) обчислити інтегральну оцінку технічної підготовленості.

Технологія оцінювання технічної підготовленості буде зручною у використанні, якщо із зазначеної послідовності вчитель виконуватиме лише останні три дії. Процедура визначення міри виразності прояву помилок здійснюється безпосередньо під час оцінювання окремого ігрового прийому (Мij = 0 – якщо немає помилки, Мij = 1 – якщо є помилка).

Практичне використання описаної технології є можливим лише тоді, коли відомі значення коефіцієнтів вагомості окремих технічних прийомів баскетболу, а також коефіцієнтів вагомості окремих помилок, які характерні під час виконання того чи іншого ігрового прийому.

Для визначення показників коефіцієнтів вагомості окремих технічних прийомів баскетболу й коефіцієнтів вагомості помилок застосувався метод експертного оцінювання. Педагогічна експертиза проходила декількома етапами. На першому, підготовчому, етапі на основі аналізу науково-методичної літератури проводилося впорядкування типових помилок, які допускають учні під час вивчення кожного з технічних прийомів баскетболу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Організація роботи вчителя з педагогічно запущеними дітьми
Учителю необхідно знати індивідуальні особливості дітей її класу й основні принципи вивчення індивідуальних особливостей для того, щоб організувати роботу з цими дітьми, будувати індивідуальний підхі ...

Використання українських традицій в родинній педагогіці
Традиції, звичаї і обряди - це своєрідні віковічні духовні устої розвитку народу, нації, які втілюють у собі кращі досягнення в ідейному, моральному, трудовому і естетичному житті. Практично прилучаю ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com