Оцінка техніки виконання прийомів гри в баскетбол

Сторінка 2

Кожна властивість, що складає певну якість, визначається двома числовими показниками:

1) показником міри виразності цієї властивості Міj;

2) показником вагомості цієї властивості серед інших воастивостей відповілного рівня, тобто силою впливу на властивість вищого рівня А іj.

Сумарна оцінка всіх помилок, наявних під час виконання окремого j-го технічного прийому, (на другому рівні) може бути визначена за формулою:

Onom=, (1)

де п – кількість можливих помилок, які визначені попередньо і фіксуються у виконавця, Опом j – сумарна оцінка помилок, допущених під час виконання j –го прийому, умова нормування:

техніки виконання окремого технічного прийому гри визначається зі співвідношення:

(для відносної шкали), (для 12-бальної шкали). (2)

Отже, оцінка техніки виконання окремого технічного прийому гри визначається зі співвідношення:

Oj = 1 - (для відносної шкали), Oj = 12 - (для 12-бальної шкали). (3)

Інтегральна оцінка якості технічної підготовленості визначається за формулою:

ІО = (4)

де м – кількість ігрових прийомів, які складають обсяг техніки й підлягають вивченню та контролю на певному етапі навчання, умова нормування:

(5)

Для практичної реалізації під час оцінювання техніки виконання ігрових прийомів баскетболу необхідно послідовно виконати такі дії:

визначити сукупність фізичних вправ, які складають обсяг техніки гри для окремої вікової групи учнів;

для кожної із вправ сформувати перелік типових помилок, яких можуть припускатися виконавці;

методом експерементних оцінок визначити коефіцієнти вагомості помилок у кожній вправі Аіj, та коефіцієнти вагомості окремих технічнтх прийомів Аj;

установити міру виразності помилки Мij,

за формулою (3) обчислити кількість балів за виконання окремого технічного прийому;

за формулою (4) обчислити інтегральну оцінку технічної підготовленості.

Технологія оцінювання технічної підготовленості буде зручною у використанні, якщо із зазначеної послідовності вчитель виконуватиме лише останні три дії. Процедура визначення міри виразності прояву помилок здійснюється безпосередньо під час оцінювання окремого ігрового прийому (Мij = 0 – якщо немає помилки, Мij = 1 – якщо є помилка).

Практичне використання описаної технології є можливим лише тоді, коли відомі значення коефіцієнтів вагомості окремих технічних прийомів баскетболу, а також коефіцієнтів вагомості окремих помилок, які характерні під час виконання того чи іншого ігрового прийому.

Для визначення показників коефіцієнтів вагомості окремих технічних прийомів баскетболу й коефіцієнтів вагомості помилок застосувався метод експертного оцінювання. Педагогічна експертиза проходила декількома етапами. На першому, підготовчому, етапі на основі аналізу науково-методичної літератури проводилося впорядкування типових помилок, які допускають учні під час вивчення кожного з технічних прийомів баскетболу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Основні типи вправ та методика їх проведення при навчанні творчого англійського писемного мовлення
У навчанні письма дослідники М.В. Ляховицький та С.Ю. Ніколаєва виділяють три етапи: Оволодіння графікою й орфографією з залученням матеріалу, опрацьованого усно. Засвоєння структурних моделей речень ...

Творчі знахідки вчителів початкової школи з проблеми організації колективної пізнавальної діяльності молодших школярів
Великими можливостями етично-естетичного виховання володіють уроки образотворчого мистецтва, де багато декоративних і конструктивних робіт можуть виконуватися на уроках у процесі колективної творчост ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com