Оцінка техніки виконання прийомів гри в баскетбол

Сторінка 2

Кожна властивість, що складає певну якість, визначається двома числовими показниками:

1) показником міри виразності цієї властивості Міj;

2) показником вагомості цієї властивості серед інших воастивостей відповілного рівня, тобто силою впливу на властивість вищого рівня А іj.

Сумарна оцінка всіх помилок, наявних під час виконання окремого j-го технічного прийому, (на другому рівні) може бути визначена за формулою:

Onom=, (1)

де п – кількість можливих помилок, які визначені попередньо і фіксуються у виконавця, Опом j – сумарна оцінка помилок, допущених під час виконання j –го прийому, умова нормування:

техніки виконання окремого технічного прийому гри визначається зі співвідношення:

(для відносної шкали), (для 12-бальної шкали). (2)

Отже, оцінка техніки виконання окремого технічного прийому гри визначається зі співвідношення:

Oj = 1 - (для відносної шкали), Oj = 12 - (для 12-бальної шкали). (3)

Інтегральна оцінка якості технічної підготовленості визначається за формулою:

ІО = (4)

де м – кількість ігрових прийомів, які складають обсяг техніки й підлягають вивченню та контролю на певному етапі навчання, умова нормування:

(5)

Для практичної реалізації під час оцінювання техніки виконання ігрових прийомів баскетболу необхідно послідовно виконати такі дії:

визначити сукупність фізичних вправ, які складають обсяг техніки гри для окремої вікової групи учнів;

для кожної із вправ сформувати перелік типових помилок, яких можуть припускатися виконавці;

методом експерементних оцінок визначити коефіцієнти вагомості помилок у кожній вправі Аіj, та коефіцієнти вагомості окремих технічнтх прийомів Аj;

установити міру виразності помилки Мij,

за формулою (3) обчислити кількість балів за виконання окремого технічного прийому;

за формулою (4) обчислити інтегральну оцінку технічної підготовленості.

Технологія оцінювання технічної підготовленості буде зручною у використанні, якщо із зазначеної послідовності вчитель виконуватиме лише останні три дії. Процедура визначення міри виразності прояву помилок здійснюється безпосередньо під час оцінювання окремого ігрового прийому (Мij = 0 – якщо немає помилки, Мij = 1 – якщо є помилка).

Практичне використання описаної технології є можливим лише тоді, коли відомі значення коефіцієнтів вагомості окремих технічних прийомів баскетболу, а також коефіцієнтів вагомості окремих помилок, які характерні під час виконання того чи іншого ігрового прийому.

Для визначення показників коефіцієнтів вагомості окремих технічних прийомів баскетболу й коефіцієнтів вагомості помилок застосувався метод експертного оцінювання. Педагогічна експертиза проходила декількома етапами. На першому, підготовчому, етапі на основі аналізу науково-методичної літератури проводилося впорядкування типових помилок, які допускають учні під час вивчення кожного з технічних прийомів баскетболу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Міжпредметні зв’язки курсу “Трактори та автомобілі” із забезпечуючими його природничими дисциплінами
Дієвим засобом підвищення якості навчання та необхідною умовою підготування сучасного фахівця являються міжпредметні зв’язки, які слід розуміти як відношення зв’язку між навчальними дисциплінами, які ...

Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною предметів
При формуванні уявлень про величину предметів використовується спеціальний дидактичний матеріал. У другій молодшій групі для порівняння достатньо взяти два предмети, пропонуючи дітям визначити як абс ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com