Модель навчання техніки гри в баскетбол учнів молодшого шкільного віку

Педагогіка і освіта » Методика початкового навчання гри в баскетбол учнів молодшого шкільного віку » Модель навчання техніки гри в баскетбол учнів молодшого шкільного віку

Сторінка 1

Традиційною проблемою навчання технічних прийомів баскетболу на етапі початкової підготовки є не відповідність стандартного спортивного устаткування фізичним можливостям учнів. Особливо актуальною є зазначена проблема у початковій школі. На даний час фахівцями обчислено значення технічних характеристик спортивного устаткування з баскетболу, яке є адаптованим до фізичних можливостей дітей 7-10 років. Методологічною і теоретичною основою розробки методики навчання є фундаментальна теорія формування рухової навички, а також теорія системності.

Структура розробки методики навчання технічних прийомів баскетболу дітей молодшого шкільного віку з адаптованим спортивним устаткування представлена у вигляді багаторівневої моделі (рис. 1).

Перший рівень моделі розробки експериментальної методики передбачає визначення типової структури технічних прийомів баскетболу, які є предметом вивчення у молодших класах, за компонентами: основа техніки, головна ланка, деталі техніки. Дотримання вимог системності дозволяє віднайти такий порядок у оволодінні окремими підсистемами вправи, який визначається сутністю предмету навчання і його можливостями. Вихідною позицією для встановлення послідовності навчання техніки фізичних вправ є виділення в кожній із підсистем тих рухів, від правильного виконання яких, у значній мірі, залежить ефективність рухової дії, що вивчається, тобто основи техніки та її головної ланки.

Рис. 1. Модель розробки методики навчання технічних прийомів баскетболу дітей молодшого шкільного віку

Послідовність навчання частин і фаз техніки фізичних вправ залежить від ролі, яку відіграють ці рухові структурні одиниці у конкретній фізичній вправі. Визначення типової структури технічних прийомів баскетболу за компонентами дає змогу встановити раціональну послідовність навчання техніки ігрових прийомів баскетболу, здійснити ранжування типових помилок.

Другим компонентом моделі розробки нашої методики є визначення типових помилок, оскільки одним із важливих завдань етапу початкового вивчення фізичної вправи є попередження та усунення грубих помилок. Повноцінне вирішення даного завдання має найвагоміший вплив на успішність навчання на наступних етапах. Водночас ми керувалися положенням про те, що помилки чинять різний вплив на спотворення техніки фізичної вправи.

Теоретичне дослідження дозволило нам визначити типові помилки, що виникають під час вивчення технічних прийомів баскетболу, передбачених навчальною програмою. На основі аналізу структури ігрових прийомів баскетболу за компонентами техніки типові помилки розподілено на три групи: грубі, значні і незначні.

Однак, навіть помилки з однієї групи мають різну послідовність та способи попередження і усунення. Окреслення підходів щодо попередження та усунення типових помилок обумовлюється величиною і характером їх впливу на спотворення техніки фізичної вправи. На основі аналізу науково методичної літератури та за результатами експертного опитування фахівців нами обчислено коефіцієнти вагомості, які характеризують величину негативного впливу помилок на процес засвоєння техніки ігрових прийомів баскетболу. Числові значення коефіцієнтів вагомості дали нам змогу впорядкувати помилки за величиною спотворення техніки, а відтак – визначити шляхи та послідовність їх попередження і усунення.

Тому наступною складовою моделювання експериментальної методики є розробка технічних прийомів баскетболу, які є предметом вивчення у початковій школі.

Насамперед, необхідно описувати характерні складові вправи, у яких під час реального виконання найчастіше допускаються помилки, необхідно формувати не лише словесний і наочний образи фізичної вправи, які відображують переважно форму рухів, але й кінестетичний, який відображує ті рухові відчуття, що відповідають правильному виконанню фізичної вправи.

Теоретичне дослідження показало, що відсутність системного підходу до використання адаптованого спортивного устаткування не дозволяє учням молодших класів ефективно засвоювати технічні прийоми баскетболу, оскільки недостатній рівень фізичної підготовленості і фізичного розвитку спричиняє: грубі порушення техніки виконання фізичних вправ за кінематичними та динамічними характеристиками; небезпеку отримання учнями різноманітних травм та мікротравм; швидкий розвиток втоми; невисокий рівень інтересу до занять баскетболом.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Педагогічні засоби екологічного виховання молодших школярів
Людина – частка природи. Потяг до всього живого закладений у ній від самого народження, та чи не найяскравіше виявляється в дитячому віці. Однак відчуття краси, розуміння природи не приходить саме со ...

Музичний образ в пісенній творчості
Відомо, що музичний образ виражається комплексом усіх музичних засобів. Музичний образ у його складному естетичному розумінні діти не можуть створити - у них нема належного рівня узагальнення спостер ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com