Методи і форми навчання молодших школярів гри в баскетбол

Сторінка 1

Процес навчання молодших школярів в баскетбол спрямований на озброєння учнів знаннями, вміннями, навичками, постійний їх розвиток і вдосконалення, формування системи знань з питань техніки, стратегії, тактики, правил гри і т.п.

Значне місце в навчанні займає не лише розвиток фізичних і моральних якостей, але і формування спеціальних умінь і навичок, якими учні повинні володіти значною мірою. Учні які повинні навчитися раціонально користуватися набутими навичками, спираючись на знання і вміння. У цьому суть процесу навчання.

Освоєння рухових навичок передбачає такий ступінь володіння рухами, коли управління ними здійснюється автоматизовано. Як відомо, в основі навику лежить система закріплених зв'язків, для утворення яких необхідно багаторазове повторення їх у певних умовах. Однак ступінь цих зв'язків повинна забезпечити можливість вільного варіювання елементами руху.

Навчання технічного прийому та індивідуальним тактичним діям має йти паралельно. На початку техніку вивчають роздільно за прийомами. Надалі ізольовані прийоми об'єднують в ігрові дії, до яких можуть входити два і більше різних прийомів. Прийоми техніки нападу вивчають раніше, ніж прийоми захисту.

У процесі формування рухового навику виділяють самостійні стадії, яким відповідає той чи інший етап навчання.

Прийнято виділяти 3 стадії:

1. формування початкового уміння, коли учень опанує основами руху, його структурою;

2. уточнення системи рухів;

3. вдосконалення навички.

Особливо важлива на кожній стадії послідовність постановки педагогічних завдань, необхідно, щоб, перш за все:

- освоїли вихідне положення, з якого виконується рух;

- знали, які частини тіла беруть участь у цих рухах, і які їхні напрямки, амплітуда, узгодженість в часі і в просторі;

- виконували рух за оптимальними амплітудами в зручному темпі;

- зберігали точну структуру руху і освоїли його деталі;

- приступили до вдосконалення рухів.

При вивченні поєднань прийомів основну увагу приділяють зв'язкам, якщо прийоми поєднуються за принципом ланцюжка, коли один прийом слідує за іншим. У зв'язці вивчають перехід від одного прийому до іншого, де видозмінюються кінцеві рухи попереднього прийому та початку наступного.

При оволодінні руховими діями, в яких поєднуються прийоми не послідовно, а одночасно, коли один стає фоном іншого (наприклад, передача м'яча під час бігу), вивчають узгодженість розучені раніше за фазами рухи, часто для цього використовують підвідні вправи.

При освоєнні тактики гри ставлять цілі:

- Навчити доцільному використанню вивчених прийомів і взаємодії з іншими гравцями в залежності від обстановки;

- Навчити вмінню створювати найбільш вигідні ситуації для іншого гравця, що дозволяють йому діяти більш ефективно.

Вивчаючи будь-який прийом техніки або тактичну взаємодію, необхідно послідовно переходити від одних педагогічних завдань до інших, ґрунтуючись на фізіологічній природі формування рухових навичок.

Ознайомлення з прийомом починається зі створення уявлення про нього. Учні які тренуються повинні мати перед собою зразок, який потрібно відтворити. Для цього їм потрібно не тільки повідомити відомості про прийом, про його місце і значення в грі, але і дати можливість отримати перші рухові відчуття, що виникають при виконанні рухів. У завдання навчання на даному етапі входить:

- виявлення знань учня про предмет який вивчається, а також відчуттів, які є в його руховому досвіді;

- повідомлення попередніх відомостей про прийом який вивчається - його місце і значення в грі, основне призначення і найбільш ефективне застосування і т.п.;

- створення зорового і рухового уявлення про правильні рухи і їх послідовність.

Ці завдання вирішуються за допомогою наочного і словесного методів та самостійного виконання вправ. У залежності від досліджуваного матеріалу і завдань навчання можна використовувати, схеми, фото, відеомагнітофони запису, тощо. Основна увага в навчанні молодших школярів гри в баскетбол направлена на виховання усвідомленого сприйняття і виконання рухових дій, на формування чіткості при виконанні найбільш істотних елементів руху.

У тих випадках, коли елементи рухів, вправи з м'ячем виконуються дітьми невпевнено або дається в новій комбінації, доцільно показати і пояснити їх, з огляду на руховий досвід дітей, можна показ проводити одночасно з поясненням. Час від часу потрібно повертатися до показу добре відомих вправ, тому що для вдосконалення руху необхідна точність, чіткість виконання кожного елемента.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Роль батьків у розвитку дитини
У гарних батьків виростають гарні діти. Як часто чуємо ми це твердження часто важко пояснити, що ж це таке - гарні батьки. Майбутні батьки думають, що гарними можна стати, вивчивши спеціальну літерат ...

Здоров'язберігаючі технології та сучасна система освіти
В умовах, коли освіта стала загальною, а професія викладача масовою, надіятися на індивідуальну майстерність педагога стає все складніше. Тому зараз педагоги та методисти ведуть активні пошуки дидакт ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com