Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку

Педагогіка і освіта » Методика початкового навчання гри в баскетбол учнів молодшого шкільного віку » Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку

Сторінка 1

Для застосування раціональної методики навчання необхідно знати закономірності вікового розвитку найголовніших систем організму. Зміни, що відбуваються в будові і функціональний стан організму юних спортсменів, обумовлені не тільки впливом систематичних занять фізичними вправами, а й віковими особливостями.

Баскетбол відноситься до нестандартних ситуаційних фізичних вправ, різкою зміною інтенсивності. У процесі гри інтенсивність рухів може бути то максимальною, то помірною, а в окремі моменти гри активна м'язова діяльність може бути припинена. Подібні зміни інтенсивності відбуваються безперервно, що визначається змінюється обстановкою, умовами гри. В результаті при грі в баскетбол складається своєрідний динамічний стереотип нервових процесів, що забезпечує швидкий перехід, переключення функцій з одного рівня діяльності на інший, з високого на низький і навпаки. У ході спортивного вдосконалення, за допомогою центральної нервової системи, поліпшується здатність керувати своїми рухами, підвищується швидкість реакції, покращуються функції аналізаторів.

Знання вiкових особливостей дiтей являються основними умовами для професiйної, системної i успiшної роботи при пiдготовцi молодих баскетболiстiв. Дитина вiдрiзняється вiд дорослого i по фiзичним i по психологiчним характеристикам i не може розглядатися як сформована людина маленького зросту.

Коли говорять про вiковi характеристики, то пiдрозумiють, перш за все, бiологiчнi та фiзiологiчнi особливостi та психомоторнi функцiї дiтей у конкретному вiцi. Кожна дитина окремо з точки зору загальних характеристик має свiй власний, прискорений чи затриманий, темп розвитку спортивної активностi. Для дiтей дуже важливо бiологiчна та психологічна зрiлiсть. Про фізичний розвиток дитини можна судити з показників, які відбивають цей процес: зріст і маса тіла, окружність грудей, життєва місткість легень, стан мускулатури, жировідкладення, постава, статева зрілість, станова сила тощо. Активна м'язова робота сприяє розвитку кісткової і м'язової тканин, внутрішніх органів, поліпшенню діяльності органів чуттів; інтенсивніше відбуваються обмінні процеси, зростають захисні властивості організму. Школярі, які займаються фізичними вправами несистематично, як правило, відстають у рості і фізичному розвитку. Недостатність рухів (гіпокінезія) може призводити до сповільнення росту і дієздатності організму, поступової атрофії м'язів, ожиріння та інших порушень. При достатньому руховому режимі дівчатка фізично розвиваються нарівні з хлопчиками. Але якщо в молодшому віці вони мало рухаються, то надалі значно відстають від хлопчиків. Фізичні вправи покликані не тільки сприяти різносторонньому і гармонійному фізичному розвитку дитини, але й виправляти індивідуальні вади: порушення постави, плоскостопість, ожиріння. Найчастіше ними страждають учні молодшого віку; проте в цей період порушення мають нестійкий, функціональний характер їх можна виправити. Фізично дитина у цьому віці розвивається досить рівномірно. Збільшується зріст та вага тіла. За період від 6 до 12 років вага тіла подвоюється, збільшується приблизно від 18 до 36 кг., підвищується імунітет, швидко розвиваються м´язи серця. Артерії у школяра дещо ширші, ніж у дорослої людини, і саме цим пояснюються особливості артеріального тиску. Частота серцевих скорочень стійкіша, але під впливом різних рухів, позитивних і негативних емоцій вона швидко змінюється.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Профільна загальноосвітня підготовка в системі початкової та середньої професійної освіти
Необхідність одночасного засвоєння учнями установ початкової та середньої професійної освіти навчального матеріалу, обумовленого двома стандартами (загальної середньої та професійної освіти), призвед ...

Мовленнєва компетенція, як складова іншомовної комунікативної компетенції
Основною метою навчання іноземної мови є оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією. До компонентів іншомовної комунікативної компетенції належать мовна, мовленнєва та соціокультурна компетенц ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com