Робота над текстом у зв’язку з вивченням лексико-граматичного матеріалу

Педагогіка і освіта » Навчання побудови тексту » Робота над текстом у зв’язку з вивченням лексико-граматичного матеріалу

Сторінка 2

Спробуйте у першому реченні замінити слово "вона" на слово "дівчинка". Що у вас вийшло?

Про що йдеться в останньому реченні? Звідки ви про це дізналися?

Далі слід з’ясувати, на які питання відповідають слова "дівчинка" і "вона", до якої частини мови належить слово "дівчинка" і чому. Так вчитель поступово підводить дітей до висновку, що слово "вона" хоч і відповідає на питання хто?, проте не називає ні особи, ні предмета, тому це не іменник. Після цього другокласникам повідомляється, що такі слова називаються займенниками. На інших невеликих текстах слід показати значення займенників він, воно, вони.

Також пояснюють учням і роль займенників цей, ці, ця, це, які вказують на зміст попереднього речення.

Оволодіння лексичним багатством мови неможливе без вивчення її синонімічних і антонімічних засобів. Тому під час вивчення у 2 класі теми "Слова, які означають назву предметів (іменники)" слід з’ясувати роль синонімів як засобу уникнення одноманітності думки.

Робота над синонімами допомагає учням тонше сприймати слово, бачити в ньому, крім основного значення, ще й різні смислові та експресивні відтінки, а відтак, бути точнішими у слововживанні.

У процесі роботи над синонімами потрібно сформувати у дітей такі вміння:

розрізняти в мовленні близькі за значенням слова;

добирати синоніми;

замінювати в тексті те чи інше слово синонімом;

самостійно вживати в готовому тексті дібране за смислом синонімічне слово;

самостійно вибирати із свого лексичного запасу найбільш влучний для висловлення власної думки синонім.

Робота над синонімами повинна проводитись систематично і планомірно. Система роботи над синонімами розвиває у школярів навички уникати повторення тих самих слів, одноманітності викладу. Від уміння з ряду синонімів вибирати одне слово, яке б найповніше передавало думку, залежить правильність, точність, образність вислову.

Важливо також організовувати спостереження за лексичною сполучуваністю синонімічних слів. Учні повинні усвідомити, що синоніми мають неоднакову здатність поєднуватися з іншими словами. З цією метою слід використовувати вправи, на словосполучення із синонімічними словами (наприклад, коричневий, карий і плаття, очі, костюм).

Отже, збагачення мовлення синонімами збільшує словниковий запас не тільки кількісно, але і якісно, тобто робить словник школярів точним і виразним. А це впливає на розвиток мовлення учнів. Система роботи над синонімами розвиває у школярів навички уникати повторення тих самих слів, одноманітності викладу.

У чинному підручнику для 2 класу з української мови є вправи із синонімами, проте їх недостатньо і школярі не вміють практично користуватися у власному мовленні навіть тими синонімами, які їм відомі.

Вправи для роботи із синонімами.

Спочатку дітям слід дати текст для аналізу. У ньому повторюється слово. Треба з’ясувати, яке слово повторюється і як автор ще називає той об’єкт.

1. Прочитайте текст.

З настанням зими важко стало жити лісовим мешканцям. Тільки білочці зима не страшна.

Багато різної їжі запасла маленька господарка на зиму. Ще восени трудівниця збирала, сушила на сучках гриби. Насіння, жолуді, горіхи ласунка сховала в дуплі старого дуба.

Добре ж білка приготувалася до зими!

Про кого розповідається в тексті? (про білочку)

Чи в кожному реченні вживається слово "білочка"?

Як ще автор називає білочку?

Чи близькі ці слова за значенням? Кого називають ці слова?

Потім дати текст, у якому є слово, що повторюється і дати завдання, щоб діти замінили це слово близькими за значенням. Слова подані у довідці.

2. Прочитайте текст.

Хто охороняє здоров’я дерев?

Це робить дятел. Цілий день дятел проводить медичний огляд своєї ділянки. Дятел перелітає з дерева на дерево, заглядає у кожну щілину. Від гострого дзьоба дятла не сховається жодна комаха.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Загальні відомості про методику розвитку фізичних якостей
В методиці фізичного виховання дітей дошкільного віку повинні бути присутні засоби, методи і прийоми навчання рухам, розвитку фізичних якостей і здібностей, які ґрунтується на принципах свідомості і ...

Організація та методика науково-дослідної діяльності
Будь-яке знання є поєднанням двох протилежних сторін — чуттєвого та раціонального знань, які неможливі одне без одного. Органи чуття надають розумові відповідні дані, факти. Розум їх узагальнює й роб ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com