Розширення словника учнів 4-го класу за допомогою дидактичних ігор на уроках української мови

Педагогіка і освіта » Збагачення активного словника учнів початкових класів засобами дидактичних ігор у процесі вивчення української граматики » Розширення словника учнів 4-го класу за допомогою дидактичних ігор на уроках української мови

Сторінка 9

Гра № 2 "Протилежні".

Обладнання. На дошці написані прислівники в неозначеній формі.

Завдання. Протягом умовного часу написати прислівники, протилежні за значенням до поданих. За кожне слово зараховується бал. За помилку знімається 2 бали.

Матеріал до гри. Високо (низько); широко (вузько); назад (вперед); праворуч (ліворуч); далеко (близько); вдень (вночі); тихо (голосно); багато (мало); швидко (повільно); прямо (криво); глибоко (мілко); вгорі (внизу); вперше (востаннє); тут (там).

Гра № 3 "Як? Коли? Де?". Ведучий пропонує написати по п’ять прислівників, які відповідають на питання як?, потім - коли?, потім - де?

Переможцем вважається той, хто першим правильно виконує завдання.

Приклади. Швидко, весело, смішно, щасливо, міцно, добре, тихо, сміливо, сумлінно; взимку, навесні, влітку, восени, сьогодні, тепер, вранці, вдень, щогодини, щотижня; там, тут, скрізь, внизу, спереду, вгорі, праворуч, навкруги, ззаду, ліворуч.

Надзвичайно важливу роль в ігровій ситуації відіграють правила. Якщо вони заздалегідь не продумані, чітко не сформульовані, то це ускладняє пояснення ходу гри, осмислення учнями її змісту викликає втому і байдужість учнів. Правила гри зобов’язують учнів діяти строго по черзі чи колективно відповідати за викликом, уважно слухати відповідь товариша, щоб вчасно виправити його і не повторювати сказаного, дисциплінованими, не заважати іншим, чесно визнавати свої помилки.

Правила гри виконують функцію організуючого елемента і є засобом керування грою. Вони визначають способи дій та їх послідовність, вимоги до поведінки, регулюють взаємини дітей у грі, вчать їх співвідносити свої дії з діяльністю інших гравців, сприяючи вихованню наполегливості, чесності, кмітливості тощо.

Жодне порушення правил не повинно залишатися поза увагою вчителя. Залежно від обставин він має знайти час і досить вимогливо та справедливо вказати учню на його недоліки в грі, пояснити, до чого призводять подібні вчинки в повсякденному житті. Проте під час гри не треба робити довгих зауважень, повчань, оскільки це погіршує настрій учнів, послаблює їхній інтерес, гальмує увагу.

Після проведеного дослідного навчання ми розробили комплексну контрольну роботу для учнів 4 класу, яка і допоможе нам з’ясувати рівень знань учнів з граматики, а саме з морфології, а також продуктивність використання учнями вищезазначеного комплексу слів, введеного в мовлення учнів.

Контрольна робота:

І. Варіант. ІІ. Варіант.

1. Пояснити значення слів:

Формуляр,

стелажі,

ратиці,

повідь,

пашниця,

панчоха,

лунка,

китиці,

кватирка,

діжка,

галас,

вежа,

2. Скласти речення з різними значеннями багатозначного слова:

Двірник, дипломат; диск, машина.

3. Скласти речення, використовуючи слова та словосполучення, пояснити значення виділених слів:

І. В.: піднявши одну ногу, од якої падає на воду хистка тінь. Чапля мовби вгрузла, й так чудно бачити її на тоненькій другій,.

ІІ. В.: і познайомитися з мешканцями цієї країни - словами, Тут він зустрівся, які жили цілими родинами.

4. Дібрати слова близькі за значенням:

Дібрати слова протилежні за значенням:

Віхола, гуркіт, гвинтівка, делікатний, радо, охоче, нагорода.

5. Скласти твір-розповідь на тему: "Моє хобі".

Нижче наводимо результати проведеної роботи з контрольної роботи 4 - Б класу ЗОШ № 151 міста Харкова.

Таблиця № 4

Прізвище, ім’я.

Оцінка за твір

Оцінка за граматику

Рівень

1.

Баніков Владислав

11

11

Високий

2.

Василенко Олександр

5

6

Середній

3.

Грама Денис

3

3

Початковий

4.

Зайцева Марія

9

9

Достатній

5.

Кліщенко Назар

6

6

Середній

6.

Коноба Віктор

6

5

Середній

7.

Кулішов Артур

3

2

Початковий

8.

Купріянов Кирило

6

6

Середній

9.

Лешенко Валерія

8

9

Достатній

10.

Макаров Роман

11

10

Високий

11.

Маркова Анастасія

9

9

Достатній

12.

Машкіна Ганна

2

2

Початковий

13.

Міхалап Ганна

10

11

Високий

14.

Нефедова Надія

9

9

Достатній

15.

Павлік Ганна

10

10

Високий

16.

Перетяга Максим

8

9

Достатній

17.

Пугач Ганна

10

9

Високий

18.

Санімова Каміла

6

6

Середній

19.

Сорокіна Катерина

3

3

Початковий

20.

Теребінська Анастасія

11

10

Високий

21.

Цимбал Владислав

8

9

Достатній

22.

Шацький Ілля

9

9

Достатній

23.

Яланжи Олека

6

6

Середній

24.

Хочатрян Араік

3

3

Початковий

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10

Нове про педагогіку:

Суб'єктно-діяльнісний підхід до навчання
Підхід до студента як до об'єкта, а не суб'єкта навчання призвів до його відчуження від процесу навчання. У результаті навчання втратило для нього свій первісний зміст. Знання виявилися зовнішніми ст ...

Цінності — провідна складова формування особистості
Поняття «духовність» нині широко вживається, хоча й недостатньо розтлумачене у філософській, психологічній і педагогічній літературі. У контексті нашої проблеми під духовністю розуміємо внутрішній св ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com