Розширення словника учнів 4-го класу за допомогою дидактичних ігор на уроках української мови

Педагогіка і освіта » Збагачення активного словника учнів початкових класів засобами дидактичних ігор у процесі вивчення української граматики » Розширення словника учнів 4-го класу за допомогою дидактичних ігор на уроках української мови

Сторінка 8

IX. Домашнє завдання

Так само пропонуємо дидактичні ігри до вивчення теми "Дієслово".

Кросворд № 1. Заповніть горизонтальні рядки буквами так, щоб у всіх рядках були дієслова.

Д

А

Т

И

І

А

Т

И

Є

А

Т

И

С

А

Т

И

Л

А

Т

И

О

А

Т

И

В

А

Т

И

О

А

Т

И

Відповіді: дихати, іржати, єднати, сипати, лежати, обрати, вижати, ойкати.

Гра № 2 "Дієслова, близькі за значенням".

Обладнання. На дошці написані дієслова в неозначеній формі.

Завдання. Протягом умовленого часу написати дієслова, близькі за значенням до поданих. За кожне слово зараховується бал. За помилку знімається 2 бали.

Матеріал для гри. Бігти, думати, кричати, говорити, працювати.

Гра № 3 "Дієслова, протилежні за значенням".

Обладнання. На дошці написані дієслова в неозначеній формі.

Завдання. Протягом умовленого часу написати дієслова, протилежні за значенням до поданих.

За кожне слово зараховується бал. За помилку знімається 2 бали.

Матеріал для гри. Вставати, шити, додавати, множити, знаходити, дозволити, вимикати, говорити, розкладати. благати, дивуватися, єднати, одужувати, стомлюватися

Гра № 4 "Запишіть дієслова із - ся". Ведучий пропонує учням записати дієслова з - ся. Завдання виконують протягом умовленого часу.

За кожне правильно записане дієслово зараховується 1 бал. За помилку знімається 2 бали, по 1 балу - за некаліграфічне написання слів.

Дидактичні ігри до вивчення теми "Числівник".

Гра № 1 "Хто пригадає!". Ведучий пропонує учасниками гри назвати прислів’я, приказки і загадки, до складу яких входять збірні числівники Наприклад: Семеро одного не ждуть. Один з сошкою, семеро з ложкою. Двоє через дорогу живуть, а один одного не бачать і т.п. Виграє той, хто наведе найбільшу кількість таких прислів’їв, приказок і загадок.

Гра № 2 "Доповніть загадки". Ведучий читає частину загадки, а учні доповнюють і розгадують її, знаходять числівник і визначають його розряд. За кожне доповнення учневі, що зробить його першим, записує очко. За правильне розгадування учень теж одержує очко. Виграє той, хто набирає найбільше балів.

Матеріал до гри:

1. Два брати втікають… 2. Між двома дубами… 3. На одній Марушці… 4. Сім братів, віком рівні…5. Трьома зубами… 6. Тисяча овець…

Гра № 3 "Котрий?". На дошці записані питання та кількісні числівники, від яких потрібно утворити порядковий числівник:

Скільки? Котрий? Скільки? Котрий?

три - … п’ять - …

одинадцять - … дванадцять - …

тринадцять - … двадцять - …

Декілька навчальних ігор до вивчення частини мови "Прислівник".

Гра № 1 "Добери прислівник".

Обладнання. На дошці написані прислівники в неозначеній формі.

Завдання. Протягом умовного часу написати прислівники, близькі за значенням до поданих. За кожне слово зараховується бал. За помилку знімається 2 бали.

Матеріал до гри. Всюди (скрізь, повсюди); охоче (радо, залюбки); спершу (спочатку, насамперед); раптом (враз, зненацька); важко (тяжко, трудно).

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове про педагогіку:

Функції проблемного навчання
За своїм змістом і по поставлених цілях традиційна освіта орієнтована, перш за все, на засвоєння що вчаться знань, умінь і навиків. Крім того, з гуманізацією всієї соціальної сфери в традиційній осві ...

Гармонічне сполучення розумового і фізичного розвитку студентів як основа підвищення спортивної майстерності баскетбольної команди ВНЗ
Завдання підготовки баскетбольної команди вузу повинна спиратися на закономірності професійної підготовки студентів. А базою професійної підготовки, на думку ряду авторів, є гармонічне сполучення фіз ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com