Розширення словника учнів 4-го класу за допомогою дидактичних ігор на уроках української мови

Педагогіка і освіта » Збагачення активного словника учнів початкових класів засобами дидактичних ігор у процесі вивчення української граматики » Розширення словника учнів 4-го класу за допомогою дидактичних ігор на уроках української мови

Сторінка 7

Відповіді:

1) нас,

2) йому,

3) ми,

4) мені,

5) нами,

6) нам,

7) ти.

Гра № 2 "Назвіть займенники". Клас ділять на 2-3 групи. Ведучий протягом кількох хвилин викликає учасників гри - представників різних груп, називає розряди займенників, а учні наводять приклади займенників того чи іншого розряду. Гру проводять у швидкому темпі. Якщо учень не може назвати такого займенника, або дуже довго думає над відповіддю, групі записується бал. Виграє група, яка матиме найменшу кількість очок.

Гру можна варіювати в такій спосіб: ведучий називає займенник, учень повинен визначити його розряд.

Гра № 3 "Замініть займенником". Замініть у поданих нижче реченнях окремих слова і звороти займенниками різних розрядів.

1. Цілий день потім Артемові батько не сходив з думки.2. Одного вечора ми всі зібрались біля школи.3. Одні учні поливали город, другі носили воду.4. Всі пішли з дому, і Марійка залишилась одна.5. На це запитання може дати відповідь перший-ліпший учень з присутніх.6. Вийшло по два яблука на брата.

Гра № 4 "Скажіть без затримки". На дошці записуються сполучення займенників з прийменниками. Учням дається кілька хвилин на роздум. Потім ведучий вказує учневі на одне із словосполучень і пропонує швидко скласти неважке речення з цими словосполученням. За кожне правильно складене речення зараховується одне очко.

Словосполучення для гри:

З неї, через них, через їх, для нього, для його, біля її, навколо нього, на їх, проти її, за неї, до їх, в його, після неї, перед, її, серед їх, повз них, завдяки йому, під його, серед їх, повз них, завдяки йому, під його, серед них, від них, від їх, за його, на них, в неї, до нього, над ними, під ними. [37: 202]

Під час ознайомлення з дієсловами пропонується визначити слова, що стосуються руху, мовлення, почуттів, праці, навчальної діяльності. Використовуючи таблиці з лексико-семантичними групами, треба передбачити такі етапи: добір до кожного слова тематичної групи синонімів, антонімів, яскравих поетичних рядків та інше, все це вводить у світ образної, емоційної мови, розкриття метафоричності вжитих дієслів; використання слів лексико-семантичних груп у зв’язному мовленні.

Тож пропонуємо план-конспект до теми "Змінювання дієслів за часами" з використанням навчальних ігор.

Мета: повторити і поглибити знання учнів про таку граматичну ознаку дієслова, як змінювання за часом; формувати вміння розпізнавати час дієслова; розвивати мову, спостережливість, увагу учнів; виховувати любов до вивчення мови.

Обладнання: опорна схема "Часи дієслів", картки з реченнями, штрафні фішки.

Хід уроку

І. Організація класу

Підготуйтесь до уроку української мови.

ІІ. Каліграфічні хвилинка.

ІІІ. Перевірка домашнього завдання.

IV. Повідомлення теми та мети уроку

Сьогодні у нас дуже цікава тема. Вона дозволить нам мандрувати у минуле та майбутнє. Сьогодні ми дізнаємося, як можна змінювати дієслова за часом.

V. Первинне сприйняття та усвідомлення нової теми

1. Репродуктивна бесіда за опорною схемою "Часи дієслів". (Запис на дошці. часи дієслів.)

Які три часи має дієслово?

Як відрізнити один час від іншого?

Як ви думаєте, що означають дієслова теперішнього часу?

Яке значення мають дієслова майбутнього часу?

Які дії описують дієслова минулого часу?

Спробуйте навести приклади дієслів кожного часу.

Давайте звіримо наші висновки з підручником.

2. Робота з підручником.

Правило с.121. Читання правила з підручника.

VI. Закріплення та осмислення знань

Впр.268, с.121 (списування).

Диктант.

Надійшла весна весела. Заспівав у гаю соловейко. Заквітне скоро сад. Густа зелень вабить око.

Поясніть зміст слова вабить. Опрацювання алгоритму визначення часу дієслів.

VII. Узагальнення та систематизація знань

1. Дидактична гра "Це наш час".

Учні поділяються на три групи за часом. Учитель промовляє речення або показує картку з реченням. Учні з відповідної групи піднімають руки і промовляють: "Це наш час". Представник групи доводить свою думку.

Виграє група, учні якої матимуть найменше штрафних фішок за помилки.

Стоїть гора висока.

Зашумить зелений гай.

Я іду рідною землею.

Випало багато снігу.

Петрик любить зиму.

Жито в полі налилося зерном.

Діти посадять дерева та кущі.

Заспіваймо пісню веселеньку.

Зацвіла в долині калина.

2. Змінювання дієслів за часом. (Запис речення під диктовку.)

Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає.

Визначте час дієслова.

Змініть дієслово зустрічає за часом.

Отже, будь-яку подію можна описати у минулому, теперішньому або майбутньому часі. Це можливо тому, що дієслова змінюються за часом.

VIII. Підсумок уроку

Давайте повторимо, про що нове і цікаве ви дізналися на сьогоднішньому уроці.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове про педагогіку:

Аналіз механізмів і причин синдрому заїкання
Проблема виникнення і нейро-фізіологічних механізмів синдрому заїкання дотепер залишається невирішеною. Актуальність дослідження цієї проблеми визначається необхідністю розробки адекватних методів те ...

Характеристика форм пошукової діяльності молодших школярів
Обов'язковими якостями творчої людини є: уміння переносити знання і вміння в нову ситуацію, гнучкість мислення, розвинена уява, уміння створювати нові образи, бачити нові функції об'єктів, легко звіл ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com