Розширення словника учнів 4-го класу за допомогою дидактичних ігор на уроках української мови

Педагогіка і освіта » Збагачення активного словника учнів початкових класів засобами дидактичних ігор у процесі вивчення української граматики » Розширення словника учнів 4-го класу за допомогою дидактичних ігор на уроках української мови

Сторінка 10

Після проведеної контрольної роботи ми отримали такі результати: на високому рівні - 6 учнів; на достатньому - 7учнів; на середньому рівні - 6 учнів; на початковому рівні - 5 учнів.

Нижче наводимо порівняльну стовпчикову діаграму у відсотках.

Діаграма № 2

Результати експериментальної роботи показали, що використання дидактичних ігор на різних етапах уроку є позитивним явищем у навчанні. У процесі грі діти не лише розкриваються, як особистості, а розвивають увагу, спостережливість, кмітливість, також завдяки використанню навчальних ігор збагачується активний словник учнів. Педагог повинен постійно удосконалювати навчальний процес, щоб учні могли легко і ефективно, якісно засвоювати програмний матеріал. Тому так важливо використовувати ігрові елементи і гру на уроках. Важливо, щоб робота над розвитком мовлення молодших школярів продовжувалась, але по закінченню експерименту можна сказати, що рівень знань і словниковий запас учнів збільшився.

Проведене дослідження дало підстави для таких загальних висновків.

У наш час робота загальноосвітньої школи зосереджується на посиленні практичного й виховного спрямування мовної освіти, формуванні мовно-мовленнєвої культури особистості.

Проблема з розвитку зв’язного мовлення учнів висуває на одне з щільних місць необхідність роботи над формуванням словника дитини: збагачення його новими словами й виразами, точністю та доречністю вживання слів у мовленні.

Проблема формування словника учнів пов’язана з розвитком дитячої особистості. Вона не може бути розв’язана без постійної уваги до словникової роботи з огляду на ту важливу роль, яку відіграє лексика в комунікативно спрямованому навчанні української мови.

Аналіз методичної літератури з проблеми, чинних шкільних програм і підручників, творчих робіт учнів дали підстави для висновків про доцільність і доступність цієї роботи в початкових класах.

Суть дидактичної гри полягає в тому, що перед учнями стоїть завдання в ігровій формі, яке вони повинні виконати за певними правилами, визначений час, а звідси прагнення до перемоги, прагненням бути винахідливим, обачним.

Структурні складові дидактичної гри це - дидактичне завдання, ігровий задум, ігровий початок, ігрові дії, правила гри, підбиття підсумків.

В результаті проведеного дослідження згідно з поставленими завданнями було підтверджено, що в педагогічній роботі велику увагу слід приділяти дидактичній грі на уроці. Ігри можна використовувати на різних етапах засвоєння знань: на етапах пояснення нового матеріалу, його закріплення, повторення, контролю. Гра дозволяє включити в активну пізнавальну діяльність більшу кількість учнів. Гра допомагає вчителеві донести до учнів важкий матеріал в доступній формі. А головне, що у процесі гри діти спілкуються, тим самим розвивають своє мовлення. Тож можна зробити висновок про те, що використання гри необхідне при вченні дітей молодшого шкільний віку.

Серед різноманітних дидактичних ігор, які використовуються учителем, з метою піднесення мовленнєвої культури школярів, помітне місце повинні посідати дидактичні ігри з граматики. Такі ігри спрямовані на розширення словника учнів, а також на вироблення в них уміння вибирати зі свого словникового запасу для висловлення думки ті слова, які найбільше відповідають змісту висловлення.

У загальній системі вправ з граматики серйозну увагу слід приділяти системі дидактичних ігор на вивчення граматичних особливостей слів, адже за їхньою допомогою перед дітьми розкривається багатство української мови, формується вміння користуватися виражальними засобами.

Вихідними положеннями для створення такої системи вправ є:

дотримання принципу наступності і перспективності у вивченні граматичних понять;

побудова системи вправ та дидактичних ігор за принципом зростання труднощів і одночасно рівня самостійності в їхньому виконанні;

здійснення навчання мови не тільки на комунікативно-діяльність основі, а й на функціональній;

підпорядкування всієї системи вивчення граматичних понять меті активного користування українською мовою, як засобом спілкування.

Серед передумов ефективності використання розробленої системи дидактичних ігор виділяємо: тісний взаємозв’язок системи вправ їз чинними навчальними програмами з української мови, опора на знання учнів, що створює резерви розвитку зв’язного мовлення школярів без витрат додаткового навчального часу. Аналізуючи дослідну роботу можна зробити такі висновки, впровадження дидактичних ігор у навчальний процес значно збільшив активний словник молодших школярів, що і підтверджує нашу гіпотезу.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 

Нове про педагогіку:

Використання художньо-дидактичних вправ та ігор для активізації образотворчості
Дитинство – суттєвий період у розвитку дитини. Характерною його особливістю є прагнення до гри. В ігровій ситуації дитина здійснює свої бажання, реалізує свої потреби, інтереси. В неї розвивається фі ...

Концептуальні основи управління розвитком професійної компетентності педагогів у загальноосвітньому закладі
Застосування системного підходу передбачає аналіз ключових понять: педагогічна система, структура, засіб, умова, вибір базових понять для створення системи управління розвитком професійної компетентн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com