Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Педагогіка і освіта » Використання інтерактивних методів навчання при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу » Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Сторінка 9

Показати учням, як вони досягли мети уроку

Визначити найкращих за результатами учнів

Стимулювати мотивацію учнів до навчання і отримання знань

Визначити рівень здібностей учнів

З’ясувати чи є необхідність у додатковому навчанні

Поставити

оцінки

Аналіз підручників, рекомендованих до викладання курсу алгебри в загальноосвітніх закладах

Основні методичні засади побудови підручника "Алгебра, 7" (автори Г. Янченко, В. Кравчук) є такими ж, яких дотримано в підручниках "Математика, 5" та "Математика, 6".

Домінуючою функцією навчання математиці є інтелектуальний розвиток учнів, формування уявлень про ідеї та методи математики, її роль у пізнанні навколишнього світу. Враховуючи зазначене вище, у підручнику значна увага приділяється викладу теоретичного матеріалу, його мотивації, розкриттю суті основних понять, ідей, методів. Усвідомлення загального, суттєвого є добрим підґрунтям для розв’язання вправ. Підручник містить детальні пояснення до розв’язання типових вправ. Цим розкривається суть методу, підходу, пропонується алгоритм чи евристична схема розв’язання вправ певного типу.

Підручник побудований на засадах теорії розвивального навчання, що досягається особливостями викладу теоретичного матеріалу та вправами на порівняння, аналіз, виділення головного, встановлення взаємозв’язку, класифікацію, узагальнення та систематизацію.

Виклад матеріалу спрямований на формування в учнів характерних для математики прийомів мислення. До того ж, із точки зору виховання творчої особистості, особливо важливо, щоб до структури мислення учнів, крім алгоритмічних умінь і навичок, що зафіксовані у стандартних правилах, формулах і способах дій, увійшли евристичні прийоми як загального, так і конкретного характеру. Евристичні прийоми формуються під час пошуку шляху розв’язання складніших задач, пошуку алгоритмів, правил. Для реалізації вказаного завдання у підручнику застосовується прийом "наведення на відкриття", який можна застосувати, рухаючись від конкретного прикладу до загального способу міркування.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Нове про педагогіку:

Використання методів розвитку сили атлетів
Характерним при використанні даного методу в атлетичній гімнастиці є те, що м'язова робота ведеться з неграничними опорами і, як правило, до відмовлення. Практика показує, що використання вправ з вел ...

Форми правової свідомості
Узагальнивши дослідження, можна виділити такі форми правової свідомості, як індивідуальну, яка виражає ставлення конкретної людини до тих чи інших соціальних явищ, системи її поглядів, уявлень та пер ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com