Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Педагогіка і освіта » Використання інтерактивних методів навчання при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу » Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Сторінка 6

Інтерактивний урок-це перш за все результат творчого пошуку вчителів, єдиного підходу до класифікації таких уроків немає і запровадити одну яку-небудь класифікаційну схему - означало б знищити саму ідею нетрадиційності. Кожен урок, звичайний чи інтерактивний, у процесі вивчення розділу, великої цілісної теми займає своє, тільки йому належне місце, тобто є елементом усієї системи уроків з цієї теми.

Інтерактивна взаємодія включає як домінування одного учасника процесу над іншим, так і однієї думки над іншими. У ході інтерактивного навчання школярі навчаються: спілкуватися; не лише слухати, а й чути співрозмовника; критично мислити; приймати обмірковані рішення. Уроки алгебри, організовані за інтерактивними технологіями, сприяють розвитку мислення учнів уміння вислухати товариша і зробити свої висновки, вчитися поважати думку іншого і вміти аргументувати думку свою.

Характерними рисами інтерактивного уроку є виконання стандартних елементів нестандартними способами. Варіюючи тривалість одного або декількох з цих елементів за рахунок інших та змінюючи їх порядок навіть незначною мірою, ми отримаємо різні типи уроку.

Проаналізувавши програму курсу алгебри 7 класу, ми розробили комплекс рекомендацій щодо впровадження в програму інтерактивних вправ та технологій під час вивчення тем із розділів "Лінійні рівняння з однією змінною" та "Системи лінійних рівнянь з двома змінними".

Згідно з програмою курсу ми підібрали найбільш підходящі вправи для вивчення тем із цих розділів, навели обґрунтування, чому саме наведені технології є найкращими для застосування на конкретних етапах введення нового матеріалу, перевірки та закріплення вивченого. З урахуванням вікових особливостей підлітків, наведених у попередньому розділі, ми вважаємо, що за допомогою запропонованих нами методів та технологій засвоєння матеріалу буде проходити легше, цікавіше, а знання, набуті на інтерактивних уроках, проведених за запропонованими рекомендаціями, залишаться в пам’яті дітей у більшому обсязі, ніж після традиційних уроків.

Інтерактивний урок дозволяє підсилити концентрацію вольових, інтелектуальних, емоційних зусиль учнів як під час підготовки до уроку, так і при його проведенні. У зв´язку з цим спостерігається значна пізнавально-організаційна і творча активність дітей.

Крім того, використання інтерактивних методів дозволяє реалізувати ідею співпраці тих, хто навчає, і тих, хто навчається, вчить їх конструктивно взаємодіяти, сприяє оздоровленню психологічного клімату на уроці, створює доброзичливу атмосферу, значно підвищує мотивацію учнів до навчання. Важливо, щоб й цьому процесі учні займали не пасивну позицію, були не спостерігачами, а співтворцями уроку. Успіх залежатиме від ступеня довіри, оптимістичного ставлення вчителя до дитини. Ефект від використання інтерактивних прийомів максимальним буде тільки тоді, коли сам учитель глибоко усвідомить суть і необхідність такої роботи, при цьому врахує вікові особливості та рівень розвитку учнів класу.

Одне з основних завдань сучасної школи - створити умови для різнобічного розвитку підростаючого покоління. Такий підхід тісно пов'язаний з інтерактивними технологіями, мета яких - забезпечити активізацію і розвиток інтелекту, інтуїції, легкої продуктивності, творчого мислення, рефлексії, аналітико-синтетичних умінь та навичок з урахуванням можливостей кожної дитини. Інтерактивні методи навчання забезпечують активну взаємодію учнів і вчителя в навчальному процесі.

Особливо ефективним інтерактивне навчання є у формуванні комунікативних і мовленнєвих компетенцій школярів. Застосування інтерактивних технологій навчання: сприяє розвитку навичок критичного мислення та пізнавальних інтересів учнів; спонукає учнів виявляти уяву та творчість; розвиває вміння швидко аналізувати ситуацію.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нове про педагогіку:

Система уроків по вивченню творчості Гоголя та повісті „Тарас Бульба”
1-й урок присвячується підготовці учнів до сприйняття художнього тексту, тому приводимо зміст та методичний коментар починаючи з 2-ого уроку. У процесі роботи над художнім текстом учитель буде деталі ...

Номенклатура принципів навчання та їх реалізація
При організації навчально-виховного процесу вчителі актуалізують свої знання про закони діалектики, закономірності виховання чи навчання. У практичній роботі процес навчання організовується таким чин ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com