Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Педагогіка і освіта » Використання інтерактивних методів навчання при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу » Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Сторінка 5

Цілий ряд дискусійних уроків може бути побудований на основі роботи ключової групи сильних учнів та аудиторії. До них відноситься заняття по типу круглого столу, де невелика група учасників дискусії обговорює проблему, весь клас приймає участь в обміні думками. Учитель також може провести засідання експертної групи, де учні виступають з повідомленнями з даної проблеми, потім весь клас обмінюється думками про їх повідомлення. Більш широку дискусію можна провести за типом симпозіуму, коли готуються серйозні доповіді з протилежними оцінками проблеми, а весь клас стежить за ходом виступів і бере участь в обговоренні. На цьому занятті є можливі промови співдоповідачів. Існують і інші форми дискусій, які розрізняються за принципом їх організації: уроки-мітинги, уроки-суди, уроки-диспути та ін.

Тепер звернемося до ролі вчителя в організації дискусії. Він встановлює порядок у класі, конструктивно формує проблему обговорення, пропонує перелік обговорюваних питань. По ходу обговорення він пояснює учням завдання, задає стимулюючі питання, підбадьорює учасників обговорення, підсумовує висловлювання, виявляє розбіжності в оцінках груп, намагається знайти разом з ними компроміс, включає в дію пасивних учнів і звертається до думки меншості. Вчитель, організовуючи дискусійні заняття, повинен пам’ятати певні правила. Він уникає невизначених і двозначних питань, дає час на обдумування відповідей учнів; звертає увагу учнів на кожну відповідь, змінює хід міркувань учня, по-іншому сформулювавши думку або давши прямо протилежне судження; уточнює і пояснює висловлювання учнів для всієї аудиторії; задає конкретизуючі питання. Педагог під час дискусії застерігає учасників від надмірних узагальнень, спонукає учнів до поглиблення думки, тримає паузу, коли це необхідно; зупиняє тих, хто багато говорить під час дискусії на шкоду іншим виступаючим. Якщо дискусія відхиляється від теми обговорення, веде до явно неправильного висновку або "топчеться на місці", то педагог безумовно бере кермо управління у свої руки. Так само він чинить тоді, коли суперечка між учасниками зайшла настільки далеко, що вони завершити її не можуть і ось-ось розпочнеться "рукопашна".

Під час організації дискусійного заняття вчитель повинен чітко уявляти його етапи і хід. Початковий етап полягає в підготовці та включенні всього класу в дискусію. На цьому етапі формулюється і записується на дошці проблема, тема, намічаються вузлові моменти вивчення, звучать можливі точки зору. У той же час вступна частина - організаційний етап, тому тут визначається регламент проведення дискусії, правила та умови, проводиться інструктаж учасників, розподіляються ролі і лунає необхідний дидактичний матеріал.

Під час вступного етапу дискусії вчитель перетворює проблемне питання в проблемну ситуацію. Це можна зробити різними шляхами: поглибленням та розширенням проблемного питання, пошуком нових граней вирішення проблемного питання, зіставленням різних варіантів гіпотез і відповідей.

У той же час учитель тримає в полі зору сам хід дискусії та оцінює учасників. Особливе значення надається на цьому етапі роботі в групах, тому вчитель повинен рівномірно по силах розподілити учнів і рівнозначно їм допомагати в дискусії.

На останньому етапі дискусії підводяться підсумки обговорення. Робиться резюме по темі зі сказаного; стисло дається огляд отриманих фактів і думок; сумуються обговорювані проблеми; обговорюються шляхи застосування результатів і перспективи вивчення теми. Аналізується сам хід обговорення: вчитель разом з експертами оцінює, чи правильно воно велося, хто висував ідеї, чия критика вплинула на підсумковий висновок; виявляються найбільш активні і пасивні учасники уроку.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове про педагогіку:

Типи класифікацій педагогічної занедбаності дітей
Є різні типи класифікації дітей з нестандартною поведінкою. І. Невський А. в основу класифікації ставить поведінку дітей, поділяючи їх на: • важковиховуваних; • педагогічно занедбаних; • підлітків-пр ...

Економічні передумови розвитку освіти на Поділлі наприкінці ХІХ початку ХХ століття
До скасування кріпацтва у 1861 році освіта народних мас України, а зокрема території Поділля, перебувала на низькому рівні. Достатньо сказати, що на той час одна школа припадала на майже 10 тис. жите ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com