Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Педагогіка і освіта » Використання інтерактивних методів навчання при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу » Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Сторінка 4

На початку заняття вчитель формулює загальну проблему заняття, наприклад, згаданих вище міжпредметних зв’язків, перед усією аудиторією і навіть у ряді випадків висуває можливі гіпотези щодо її вирішення. Гіпотези розглядаються під кутом зору невеликої проблеми (скажемо, важливість алгебри для вивчення іншого предмету наприклад, фізики), дослідженням яких учні і займаються. Учитель визначає і регламентує структуру малих груп, і структуру тих знань, які кожна група має здобути в ході уроку.

Склад групи може бути приблизно таким:

ведучий, задача якого полягає в тому, щоб організувати обговорення проблеми і залучити всіх членів групи;

аналітик задає питання учасникам в ході обговорення, піддаючи сумніву висловлювані погляди та ідеї;

протоколіст фіксує все, що відноситься до вирішення проблеми, також він представляє позицію групи в заключній частині уроку;

спостерігач дає оцінку участі кожного члена групи.

Іншим типом дискусії є дискусія з елементами ігрового моделювання. Сенс цього заняття, на відміну від попереднього, полягає в тому, щоб поглянути на поставлену проблему міжпредметних зв’язків з позицій, наприклад, вчителя іншого предмету - наскільки ця людина вважає алгебру важливою для свого предмету.

Суть уроку такого типу полягає в обговоренні проблем, питань з позицій "очевидців" подій, ніби абстрагуючись від оцінок інших людей, підручників і додаткової літератури. Групи в цій дискусії, як правило, досить великі, тому доцільно давати завдання учасникам по рядах.

Третій тип - проектна дискусія. Вона заснована на методі підготовки та захисту проекту по певній темі. За один - два тижні учням оголошується тема і модель аналізу проблеми:

1. Аналіз проблеми;

2. Виявлення труднощів, обумовлених контекстом проблеми;

3. Поділ проблеми, яка вивчається, на окремі питання;

4. Пошук та розробка приватних задач однієї загальної проблеми;

5. Пропозиція гіпотези щодо вирішення проблеми у визначених умовах.

Проект дозволяє залучити учня до самостійної роботи, навчити правильно вести себе перед аудиторією, що є життєво корисними навичками для будь-якої дорослої людини. Підготовка проекту ставить учня на місце вчителя, наочно демонструючи деякі особливості і труднощі викладацької роботи.

Дискусія потребує спеціальної підготовки учнів, вибирається дуже гостра тема, визначається авторитетний ведучий дискусії, розробляються питання, які спонукали б учнів сперечатися.

У ході заняття учні виявляють передумови виникнення даної проблеми, її витоки. Суть дискусії полягає в тому, що в результаті дослідження питання, теми та виявлення труднощів у його рішенні учні в ході суперечки намічають можливі способи виходу, сприятливого результату з вирішення проблемної ситуації. Так народжуються проекти - різні гіпотези щодо її вирішення. Кожна група готує свій варіант вирішення проблеми, і вони обговорюються в дискусії.

Команди ведуть суперечку навколо чітко сформульованої тези, яку спростовує одна команда і захищає інша.

Від однієї команди виділяються три "спікера" стверджуючої сторони: один стверджує тезу, представляє аргументи стверджуючої сторони, другий посилює стверджуючу лінію в суперечці, представляє докази, третій представляє фінальну відповідь суперникам, спростовує їхні слова, посилює докази стверджуючої лінії. Три "спікера" заперечуючої сторони висувають всі можливі заперечуючі аргументи, спростовують аргументи супротивників, посилюють заперечуючу лінію в суперечці, готують фінальну відповідь суперникам, спростовуючи їхні слова, підсилюють докази заперечуючої сторони. Тайм-кіпер стежить за часом дискусії.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове про педагогіку:

Місце та значення творчих завдань для розвитку творчої діяльності
Потреби швидкого економічного оновлення господарства країни, зростання інформатизації суспільства, необхідність використання передових наукомістких технологій висувають перед школою ряд завдань, сере ...

Сучасна система освіти в США
У США відсутня єдина державна система освіти, кожний штат вправі визначати її структуру самостійно. У систему освіти США входять: дошкільні установи, де виховуються діти у віці 3-5 років; початкова ш ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com