Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Педагогіка і освіта » Використання інтерактивних методів навчання при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу » Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Сторінка 3

Прийом може виявитися дуже ефективним при узагальненні матеріалу з теми "Розв’язання задач за допомогою системи лінійних рівнянь з двома змінними", діти, які не розуміють окремих задач і соромляться запитати вчителя, можуть спокійно запитати того, хто ці задачі добре розв’язує. Стимулює в учнів почуття взаємодопомоги у навчанні, створює дружню атмосферу в класі.

Рефлексія: "Я дізнався багато нового завдяки тому, що.".

А для закріплення теми "Графік лінійного рівняння з двома змінними" краще використати прийом "Акваріум" - клас поділяється на групи, одна з груп займає місце в центрі класу, отримує завдання для обговорення, виконання (дискусія або "мозковий штурм"). Протягом 3-5-ти хвилин відбуваються розгляд ідеї, виконання завдання, після чого - коротке обговорення того, що почули всім класом. Потім місце за центральним столом займає інша група. Рефлексія: "Я робив це для того, щоб.".

Ідею міжпредметних зв´язків алгебри з іншими курсами 7 класу можна реалізувати на уроках інтегрованих і бінарних за допомогою вправ "Мозковий штурм" та "Дискусія"

Технологія колективного обговорення „Мозковий штурм" спонукає учнів проявляти уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки. Метод полягає у вирішенні проблеми та виробленні певної ідеї за обмежений час (10-15 хвилин).

Потрібно обрати керівників груп шляхом проведення бліцтурніру (5-6 запитань із теми уроку), решта учасників формується за вибором учнів.5-6 осіб (оптимальна кількість дітей у групах) розміщуються навколо стола. Лідер групи отримує та оголошує тему для обговорення та пропонує протягом хвилини по черзі висловити свої думки. Секретар фіксує ідеї. Головне - кількість ідей. Кількість породжує якість. Мають право на існування й абсурдні, на перший погляд, думки. Не можна допускати критики. Можливе запозичення чужих ідей з метою їх удосконалення. Важливо у процесі обговорення довести правильність своєї думки, а також бажано дійти спільного висновку. Ідеї груп записуються на дошці. У процесі обговорення обґрунтовується остаточний вибір. Рефлексія: "Ця ідея допоможе нам.", "Ми дійшли думки, що.", "У ході обговорення я зацікавився.".

Вид роботи активізує інтелектуальні здібності дітей, розвиває фантазію, виробляє вміння толерантно ставитись до чужих думок. Ця діяльність потребує певної підготовки класу, ознайомлення учнів із правилами "мозкового штурму".

Дискусійний метод навчання базується на обміні думок щодо певної проблеми. Точка зору, яка висловлюється учнем в ході дискусії, може відображати як його власну думку, так і спиратися на думку інших осіб. Добре проведена дискусія має велику навчальну та розвивальну цінність, вчить глибшому розумінню проблеми, вмінню захищати свою позицію, рахуватися з думкою інших.

В будь-якому випадку на подібному уроці повинна бути присутня характерна ознака - міжособовий конфлікт, де кожен захищає свою позицію. В останні роки помітний вплив в педагогічній практиці отримали дискусії на основі групової роботи. При цьому учні оволодівають важливими ораторськими вміннями та мистецтвом доказової полеміки, що вже саме по собі є важливим здобутком для дорослого життя.

Всі дискусії на можна поділити на кілька груп і підгруп в залежності від принципів їх проведення, завдань і спрямованості обговорення.

Перший тип - це структурована, або регламентована дискусія.

На подібного роду занятті учні мають чіткий план, структуру та регламент обговорення. Сенс дискусії такого типу полягає в тому, що "малі" групи вивчають яку-небудь "приватну" проблему питання, як частина якоїсь загальної глобальної проблеми, яку належить вирішити аудиторії.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Традиційна стратегія навчання лексиці англійської мови
Більша частина лексики на початковому етапі засвоюється учнями з двох сторін: для розуміння при читанні й на слух і для використання у власних усних і письмових висловленнях. Однак, є певний шар лекс ...

Історії становлення й розвитку індивідуалізованого та диференційованого навчання учнів
Ще в античну епоху філософи і педагоги підкреслювали необхідність постійного врахування індивідуально-психологічних особливостей у навчанні та вихованні підростаючого покоління. Так, давньоримський ф ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com