Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Педагогіка і освіта » Використання інтерактивних методів навчання при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу » Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Сторінка 12

Для множення многочленів подається геометрична ілюстрація.

Звертається увага учнів на співвідношення понять "функціональна залежність" і "Функціональна відповідність" і повідомляється, що існують відповідності, які не є залежностями.

Пояснюється, що на координатній прямій, крім точок з раціональними координатами, існує безліч точок, координати яких - числа не раціональні. Вводиться поняття дійсного числа.

Вводиться поняття зростаючої і спадної функції. Аналізуються властивості лінійної функції у = кх + b, для різних значень к.

Розглядаються графіки рівнянь ах+by = с, для різних значень а, b і с.

Аналізується взаємне розташування графіків рівнянь а1х + b1y = с1 і а2х + b2y = с2 залежно від коефіцієнтів.

На форзаци підручника винесено такий довідковий матеріал: співвідношення між різними галузями математики, кількість коренів рівняння ах = b; закони дій, властивості степенів, формули скороченого множення, означення функції, графіки лінійної функції, кількість коренів лінійного рівняння з двома змінними, графіки рівнянь y = с, х = d, кількість розв’язків системи лінійних рівнянь з двома змінними, квадрати натуральних чисел, степені чисел 2 і 3.

Підручник привабливий, гарно оформлений, добре ілюстрований.

Зміст підручника “Алгебра.7 клас” (автори А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір) ґрунтується на таких концептуальних засадах:

наступність по відношенню до курсу математики 5 і 6 класів;

доступність у поєднанні з науковістю;

пропедевтичність по відношенню до систематичних курсів алгебри 8 і 9 класів;

прикладна спрямованість.

Автори підручника ставили за мету реалізацію ряду важливих і традиційно складних дидактичних і загально педагогічних завдань:

формування необхідних навчальних компетенцій;

розвиток логічного, евристичного, алгоритмічного мислення дитини;

сприяння всебічному розвитку дитини;

формування стійкого інтересу до навчання, зокрема до вивчення алгебри;

набуття необхідних життєвих компетентностей;

Підручник складається з 4 параграфів, що відповідають 4 основним темам, які вивчаються в курсі алгебри 7 класу. Параграфи поділено на пункти, зміст кожного пункту присвячено певній темі навчальної програми.

Структура підручника схожа зі структурою підручника з математики для 6 класу цього ж авторського колективу.

Текст підручника написано доступною неформальною мовою, що дає змогу учневі в разі потреби самостійно опановувати навчальний матеріал. Цьому сприяє наявність прикладів розв’язання типових задач, виділення жирним шрифтом слів, що означають математичні терміни, правил і найбільш важливих математичних тверджень.

Після кожного пункту наведено питання, які призначені для самоперевірки засвоєння теоретичного матеріалу. Їх також можна використовувати для контролю знань.

На початку кожного параграфа автори мотивують необхідність засвоєння нових знань. Параграф завершує рубрика „Підсумки”, яка має такі розділи: "Було введено такі поняття", "Ви вивчили, ви ознайомилися, ви дізналися".

Першому параграфу передує вступ, в якому актуалізуються алгебраїчні знання, які вивчались в попередніх класах.

Розвитку інтересу до предмету сприятимуть цікаві оповідання „Книга про відновлення і протиставлення”, „Мова, зрозуміла всім”, „Як будували міст між геометрією та алгеброю”.

Дидактичний матеріал до кожного пункту розподілено за рівнями складності відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів. Для цього нумерація задач забезпечена спеціальними символами. Численний і різноманітний дидактичний матеріал дає змогу вчителю організовувати роботу з групами учнів різного рівня. Як правило, сусідні вправи - це пари аналогічних задач. Таке розташування допоможе вчителю організувати закріплення методів розв’язування типових задач при виконанні домашньої роботи.

Страницы: 7 8 9 10 11 12 13

Нове про педагогіку:

Вивчення знань про текст, умінь будувати його на початку навчання в 2 класі
Для вивчення рівня знань про текст, умінь його будувати, використовувати необхідні засоби зв’язку, було проведено констатуючий експеримент. В його завдання входило: виявити рівень знань про текст, йо ...

Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності екологічного виховання в Глибоківській ЗОШ І-ІІІ ступенів
З метою перевірки ефективності розроблених матеріалів ми провели експериментальне дослідження особливостей екологічного виховання молодших школярів засобами народних природознавчих традицій у процесі ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com