Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Педагогіка і освіта » Використання інтерактивних методів навчання при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу » Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Сторінка 11

Функція трактується як залежна змінна, наводяться приклади реальних процесів, які можна описати за допомогою функцій, вводиться поняття математичної моделі.

Підручник “Алгебра, 7" (автори Г.П. Бевз, В.Г. Бевз) відповідає дидактичним принципам науковості, доступності, наступності і систематичності навчання. Він повністю відповідає новій програмі математики для 12-річної школи, сучасній математичній науці, потребам українського суспільства, стандартам початкової і середньої освіти в Україні та іншим державним документам про освіту.

Структура підручника аналогічна до структури підручників “Математика, 5" і “Математика, 6" цих же авторів, що забезпечує наступність у навчанні та зручність у користуванні, як учням так і вчителям. Підручник містить такі складові: зміст, вступ, п’ять розділів (Лінійні рівняння з однією змінною. Цілі вирази. Розкладання многочленів на множники. Функції. Системи лінійних рівнянь.), задачі і вправи для повторення, задачі підвищеної складності, відомості з курсу математики 5-6 класу, відповіді та вказівки до вправ, предметний покажчик, форзаци з довідковим матеріалом.

Кожний розділ підручника починається ілюстрованою заставкою, яка містить відповідну цитату, пояснення значення теми і короткий огляд змісту. В кожному розділі виокремлено рубрики: "Завдання для самостійної роботи", "Історичні відомості", "Головне в розділі", "Запитання для самоперевірки", "Готуємося до тематичного оцінювання" (Тестові завдання. Типові завдання для контрольної роботи).

Підручник містить 29 параграфів. Основними структурними елементами кожного з них є: основний теоретичний матеріал і додатковий, викладений в рубриці “Хочете знати ще більше? ”, запитання з рубрики "Перевірте себе", приклади розв’язування задач у рубриці "Виконаємо разом", задачі і вправи, що містяться у рубриках "Виконайте усно", "Рівень А", "Рівень Б". Кожний параграф закінчується добіркою задач “Вправи для повторення”, їх призначення - повторити раніше вивчений матеріал або актуалізувати опорні знання для наступного уроку.

Нумерація задач - безперервна, від 1 до 1330. Майже кожен номер містить декілька однотипних завдань, що дає змогу ефективно формувати в учнів відповідні уміння. Багато у підручнику текстових задачі. Вони різняться як фабулами, так і математичними моделями до їх розв’язання. Задачний матеріал підібрано так, що кожен учень зможе задовольнити свої потреби і розкрити свої можливості. Немало задач підручника порівняно важкі для семикласників звичайних класів. Їх пропонуємо насамперед тим учням, які в наступному році навчатимуться в класі поглибленого вивчення математики. Підручник великий за обсягом - 304 сторінки. Він об’єднує в собі і власне підручник, і багатий задачний матеріал, і необхідні дидактичні матеріали, і цікаві розвивальні відомості.

Теоретичний матеріал подається відповідно до програми і, в основному, традиційно. Заслуговують на увагу такі зауваження.

Учням повідомляється, звідки походить назва науки - алгебра, і яке місце вона займає серед інших математичних галузей.

Вводиться поняття прикладної задачі та математичної моделі. Розглядаються три етапи розв’язування прикладних задач. На конкретних прикладах розв’язування текстових задач демонструються різні математичні моделі (малюнок, схема, таблиця, рівняння).

Розглядається кілька способів доведення тотожностей. У рубриці "Хочете знати ще більше?" повідомляються властивості відношення тотожності.

В основній частині сьомого параграфу (Вирази зі степенями) розглядається стандартний вигляд числа, більшого за 10, а в додатковій - будь-якого числа. В рубриці "Хочете знати ще більше?" наступного параграфу показується, як можна виконувати дії з числами, записаними у стандартному вигляді.

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12 13

Нове про педагогіку:

Психологічна діагностика окремих пізнавальних процесів у підлітків з вадами розумового розвитку та визначення інтелектуальної шкали
Експериментальне дослідження здійснювалось протягом 2008-2009 року. Всього в ньому взяло участь 17 підлітків з особливими потребами навчально-реабілітаційного центру «Джерело» м. Львів віком від 12 д ...

Розробка і обґрунтування системи позакласних занять у формі годин цікавої математики
Позакласна робота з математики у початкових класах проводиться для того, щоб зацікавити дітей до вивчення цього предмету вже з перших років навчання. Однією з форм цієї роботи є години цікавої матема ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com