Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Педагогіка і освіта » Використання інтерактивних методів навчання при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу » Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Сторінка 10

Підручник передбачає рівневу диференціацію навчання. Реалізується ця концепція за допомогою рубрики "Для тих, хто хоче знати більше" та системи завдань різних рівнів складності. Особливої уваги заслуговує система завдань початкового та середнього рівнів (рівень А та частково рівень Б). У цю систему завдань включено всі основні типи вправ, а їх кількість така, що дозволяє сформувати обов’язкові уміння й навички всіх учнів. Задачі рівня В розраховані на учнів з математичними здібностями. Ці задачі можна розв’язувати як колективно, так і індивідуально, розв’язувати як на факультативних заняттях, так і під час підготовки учнів до олімпіад.

У підручнику поміщено схеми, поради, зауваження, що стосуються рівнянь, тотожних перетворень, розв’язування інших типових задач. Вони допоможуть учням узагальнити та систематизувати матеріал.

Підручник містить матеріал, метою якого є розуміння і засвоєння учнями загальнолюдських духовних цінностей. Цей матеріал поміщено до рубрики "Цікаво знати". У ній вміщені фрагменти з історії математики, відомості про визначних, в тому числі й вітчизняних, математиків, інформацію про практичне застосування математичного апарату.

За допомогою підручника моделюється навчальний процес.

Вивчення кожного розділу починається з короткої мотивації, вміщеної на заставці. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок досягається за допомогою вправ, що вміщені в рубриці "Вправи для повторення", та матеріалу першого абзацу кожного пункту.

Теоретичний матеріал поданий доступною для учнів мовою з детальним поясненням усіх перетворень та достатньою кількістю прикладів.

Розумінню суті теоретичного матеріалу сприяє рубрика "Усно".

Система вправ складена так, що попередня вправа готує учня до розв’язання наступної. Йде поступове ускладнення вправ. Підручник забезпечує різноманітність роботи з розв’язання вправ у класах з різною підготовкою. Якщо клас має слабку математичну підготовку, то доцільно розв’язувати вправи рівня А, частково - вправи рівня Б, а вправи рівня В використати для індивідуальної роботи. У класі з хорошою математичною підготовкою вправи рівня А доцільно розв’язувати не всі, в основному працювати з вправами рівня Б і частково - з вправами рівня В.

Особливу роль у підручнику відіграє рубрика "Приклади розв’язання вправ". Подані у рубриці розв’язання призначені для того, щоб розкрити методи розв’язування вправ певного типу. Тому вправи рубрики варто розглядати в міру того, як учні підходять до розв’язування відповідного типу вправ.

У кінці параграфів вміщені системи запитань та завдань, які допоможуть узагальнити й систематизувати знання, вміння й навички.

Використовуючи підручник, учень зможе здійснити самоконтроль і самооцінку навчальних досягнень. Для цього призначені вправи для самоперевірки чотирьох рівнів складності, вміщені в кінці кожного параграфа.

Увесь матеріал побудований на трьох основних змістовних лініях: тотожні перетворення цілих виразів, лінійні рівняння та їх системи і функції.

Рівняння розв’язуються протягом усього навчального року, поступово ускладнюючись в міру того, як з’являються нові уміння у виконанні тотожних перетворень виразів. У 7 класі учням пропонуються рівняння з модулями та параметрами. Найпростішим рівнянням з параметрами є лінійне рівняння ax = b, а найпростішим рівнянням з модулем - рівняння виду çх ç= а. Такі рівняння теж поступово ускладнюються, до того ж, у підручнику подано розв’язання ряду рівнянь кожного типу з детальним поясненням.

Основні тотожні перетворення, що вивчаються у 7 класі, - це дії над одночленами та многочленами і розкладання многочленів на множники. Ці перетворення можна розглядати як взаємно обернені. З метою розуміння цього зв’язку в підручнику подані схеми порівняння таких перетворень як: множення одночлена на многочлен і розкладання на множники способом винесення спільного множника за дужки; множення многочлена на многочлен і розкладання на множники способом групування; формули скороченого множення і розкладання на множники за допомогою цих формул.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Нове про педагогіку:

Засоби навчання, їх класифікація
Упровадження ІКТ у навчальний процес істотно змінює характер взаємодії між учителем і учнем, орієнтуючи останнього на активне засвоєння знань за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. Діял ...

Зарядка
Зарядка фоторецептора – це процес нанесення рівномірного заряду певної величини на поверхню фоторецептора. Зарядка проводиться коротроном. Існує декілька їх видів, які ми розглянемо нижче. Для зарядк ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com