Інтерактивні групові методи навчання та рекомендації щодо їх застосування

Сторінка 2

Ситуації колективного навчання дають школяреві можливість співпрацювати в різних групах. Кожен школяр своєрідно переживає когнітивну ситуацію, а разом із тим психологічну і соціальну, постійно перебуваючи в стані зміни між особистісних зв'язків, досвіду пізнання й оцінок, дій і сподівань.

Уроки алгебри, організовані за інтерактивними технологіями, сприяють розвитку мислення учнів уміння вислухати товариша і зробити свої висновки, вчитися повадки думку іншого і вміти аргументувати думку свою. Тому, вчителі на уроках алгебри мають активніше застосовувати групову навчальну діяльність - модель організації навчання в малих групах, об'єднаних спільною навчальною метою. Найчастіше парну і групову роботу проводять на етапі застосування набутих знань. Тому клас поділяють на групи з різними навчальними можливостями, і кожна з цих груп потребує особливого, індивідуального підходу. Найважче працювати зі слабкими учнями, вони потребують дуже багато уваги на уроці, і постає питання, як організувати роботу з цими учнями, щоб не залишати поза увагою інші групи дітей. Малі групи використовують тільки в тих випадах, коли завдання вимагає спільної, а не індивідуальної роботи.

Технологія поетапного впровадження методів інтерактивного навчання включає:

Опанування методами інтерактивного навчання за допомогою введення їх в практику проведення занять, що реалізуються в традиційній формі.

Розширення використання на заняттях ігрових ситуацій, елементів дискусій, проведення в ігровій формі заліків, контрольних робіт, лабораторних робіт.

Адаптація дидактичних ігор і введення їх в навчальний процес у вигляді практичних занять, залікових занять, використання на спец. курсах.

Адаптація та використання навчальних ділових ігор.

Цільова розробка унікальних дидактичних і ділових ігор, ігрових ситуацій та окремих прийомів.

Для ефективного застосування методів інтерактивного навчання, у тому числі й для того, щоб охопити весь необхідний об'єм матеріалу та глибоко його вивчити, педагог повинен ретельно планувати свою роботу [20]:

використовувати такі інтерактивні методи, які були б адекватними віку учнів та їх досвіду роботи з даними методами;

дати завдання учням для попередньої підготовки: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання;

відібрати для заняття таку інтерактивну вправу, яка давала б учневі "ключ" до опанування теми;

протягом самих інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно виконали його;

враховувати темп роботи кожного учня та його здібності;

на одному занятті використовувати одну-дві (максимум) інтерактивні вправи, а не калейдоскоп методів інтерактивного навчання;

провести обговорення за підсумками виконання інтерактивної вправи, у тому числі актуалізуючи раніше вивчений матеріал; можливо акцентувати увагу і на іншому матеріалі теми, прямо не згаданому в інтерактивній вправі;

проводити експрес-опитування, самостійні домашні роботи по різних темах, яких не торкнулися інтерактивні завдання.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Концептуальні засади ідей вальдорфської педагогіки у сучасних школах
Протягом усього життя Р. Штейнер розвивав і пропагував ідею існування надчуттєвої дійсності, яку можна пізнати за допомогою інших, ніж фізичні, органів чуття. Такий шлях пізнання він назвав антропосо ...

Принципи формування духовності на основі християнських цінностей
Християнські моральні цінності є раціональною сферою, складовими гуманітарної культури, гуманістичними постулатами, значення і суть яких розкриваються завдяки виховному впливу на духовний світ дитини ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com