Інтерактивні групові методи навчання та рекомендації щодо їх застосування

Сторінка 2

Ситуації колективного навчання дають школяреві можливість співпрацювати в різних групах. Кожен школяр своєрідно переживає когнітивну ситуацію, а разом із тим психологічну і соціальну, постійно перебуваючи в стані зміни між особистісних зв'язків, досвіду пізнання й оцінок, дій і сподівань.

Уроки алгебри, організовані за інтерактивними технологіями, сприяють розвитку мислення учнів уміння вислухати товариша і зробити свої висновки, вчитися повадки думку іншого і вміти аргументувати думку свою. Тому, вчителі на уроках алгебри мають активніше застосовувати групову навчальну діяльність - модель організації навчання в малих групах, об'єднаних спільною навчальною метою. Найчастіше парну і групову роботу проводять на етапі застосування набутих знань. Тому клас поділяють на групи з різними навчальними можливостями, і кожна з цих груп потребує особливого, індивідуального підходу. Найважче працювати зі слабкими учнями, вони потребують дуже багато уваги на уроці, і постає питання, як організувати роботу з цими учнями, щоб не залишати поза увагою інші групи дітей. Малі групи використовують тільки в тих випадах, коли завдання вимагає спільної, а не індивідуальної роботи.

Технологія поетапного впровадження методів інтерактивного навчання включає:

Опанування методами інтерактивного навчання за допомогою введення їх в практику проведення занять, що реалізуються в традиційній формі.

Розширення використання на заняттях ігрових ситуацій, елементів дискусій, проведення в ігровій формі заліків, контрольних робіт, лабораторних робіт.

Адаптація дидактичних ігор і введення їх в навчальний процес у вигляді практичних занять, залікових занять, використання на спец. курсах.

Адаптація та використання навчальних ділових ігор.

Цільова розробка унікальних дидактичних і ділових ігор, ігрових ситуацій та окремих прийомів.

Для ефективного застосування методів інтерактивного навчання, у тому числі й для того, щоб охопити весь необхідний об'єм матеріалу та глибоко його вивчити, педагог повинен ретельно планувати свою роботу [20]:

використовувати такі інтерактивні методи, які були б адекватними віку учнів та їх досвіду роботи з даними методами;

дати завдання учням для попередньої підготовки: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання;

відібрати для заняття таку інтерактивну вправу, яка давала б учневі "ключ" до опанування теми;

протягом самих інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно виконали його;

враховувати темп роботи кожного учня та його здібності;

на одному занятті використовувати одну-дві (максимум) інтерактивні вправи, а не калейдоскоп методів інтерактивного навчання;

провести обговорення за підсумками виконання інтерактивної вправи, у тому числі актуалізуючи раніше вивчений матеріал; можливо акцентувати увагу і на іншому матеріалі теми, прямо не згаданому в інтерактивній вправі;

проводити експрес-опитування, самостійні домашні роботи по різних темах, яких не торкнулися інтерактивні завдання.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Профілактика адиктивної поведінки у загальноосвітньому навчальному закладі
Розрізняють загальну та індивідуальну профілактику адиктивної поведінки. Загальна профілактика — комплекс заходів щодо виявлення причин, які породжують протиправне діяння, і умов, що сприяють здійсне ...

Загальна характеристика позакласної роботи з біології
В методичної літературі і практиці роботи школи поняття «позакласна робота» часто співвідносять з поняттям «позаурочна робота» та «позашкільна робота», хоча кожне з цих понять має свій зміст. Крім то ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com