Психолого-педагогічні умови інтерактивного навчання дітей у 7 класі

Сторінка 5

Використання інтерактивних технологій на уроках алгебри дає можливість збагачувати світоглядну і моральну основу суджень як окремої особливості, так і громадської думки учнівського колективу. Прийоми, які використовують учителі на інтерактивних уроках, дозволяють подолати індивідуалістську тенденцію до нездорової конкуренції у класних колективах, коли один учень може досягти поставленої мети при умові, що його однокласники зазнають невдачі. Під час інтерактивного уроку відбувається співпраця - спільна діяльність для досягнення загальних цілей, коли учні починають розуміти: вони можуть досягти своїх особистих цілей тільки за умови, що їхні товариші з групи також досягнуть успіху. Успіх кожного - це успіх групи. За допомогою подібних інтерактивних вправ можна добитися глибшого осмислення актуальних явищ громадського, культурного життя, навчитися поважати власну думку, зрозуміти, що не завжди те, що висловлює більшість, є істиною.

Діти сьогодні живуть в інформаційному суспільстві, що відрізняється різноманітністю, рухливістю, мінливістю. До того ж кожен з учнів є яскравою особистістю, яка характеризується, крім статі, етнічною, релігійною належністю й особливим індивідуальним рівнем інтелектуального розвитку. Інтерактивне навчання необхідне насамперед для забезпечення саме індивідуальних потреб дитини у навчанні. Важливою проблемою, пов’язаною із сферою навчання сучасних підлітків, є ігнорування пізнавальної мотивації підлітків з боку вчителів, вона зовсім не фіксується як значима для підлітків. Для сучасної ситуації характерне зміщення акцентів з пізнавальної діяльності на успішність. Внаслідок цього відбувається нерозвинутість інтересу до самого процесу пізнання, надзвичайно важливого для продуктивного розвитку особистості підлітка.

Застосування педагогом інтерактивних технологій навчання також змінює звичну для учня ситуацію навчання, характер його діяльності, розвиває інтерес до навчання, і, проаналізувавши підручники, за якими вчителям пропонується викладати курс алгебри в 7 класі, ми виявили, що лише 2 підручника містять завдання, які можуть бути використані під час підготовки та проведення інтерактивних уроків, оскільки ці задачі виходять за рамки стандартної програми і змушують проявити винахідливість і кмітливість.

Таким чином, можна стверджувати, що інтерактивна технологія навчання є одним із шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу і застосовувати технології інтерактивного навчання або елементів цієї технології в школах необхідно з метою розвитку особистості учня та підвищення якості знань не лише з алгебри, але й з інших предметів.

Страницы: 1 2 3 4 5 

Нове про педагогіку:

Суть та завдання трудового виховання школярів
Людина розвивається духовно й фізично тільки в праці. Без праці вона деградує. Будь-які спроби уникнути продуктивної праці призводять до негараздів і для особистості, і для суспільства. З цього приво ...

Оцінювання курсової роботи
Згідно кредитно-модульної системи підготовки у вищій школі оцінка за курсову роботу з дидактичних основ професійної освіти визначається за кількістю набраних балів студентом за виконання календарного ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com