Сучасний стан використання інтерактивних методів на уроках алгебри у школі

Сторінка 2

Навчання математики у 7-х класах загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснюватися за новими підручниками: “Алгебра.7 клас” (автори В.Р. Кравчук, Г.М. Янченко) видавництва “Підручники і посібники”, “Алгебра.7 клас” (автори Бевз Г.П. і Бевз В. Г.) видавництва “Зодіак - ЕКО”, “Алгебра.7 клас” (автори А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір) видавництва “Гімназія”; “Геометрія.7 клас” (автори Бурда М.І., Тарасенкова Н. А.) видавництва “Освіта”, “Геометрія.7 клас” (автори Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н. Г.) видавництва “Вежа”, “Геометрія.7 клас” (автор Апостолова Г. В.) видавництва “Ґенеза”, “Геометрія.7 клас” (автори А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір) видавництва “Гімназія”.

Ці підручники створено у відповідності до Державного стандарту та нових програм з алгебри та геометрії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Підручники містять детальні пояснення до розв’язання типових вправ. Цим розкривається суть методу, підходу, пропонується алгоритм чи евристична схема розв’язання вправ певного типу.

Проаналізувавши наведені вище підручники, які рекомендуються для викладання алгебри в загальноосвітніх навчальних закладах (див. додаток 6), ми прийшли до висновку, що не всі вони мають матеріал, що може бути використаний для підготовки та проведення інтерактивних уроків.

Підручник “Алгебра, 7" (автори Г.П. Бевз, В.Г. Бевз) відповідає дидактичним принципам науковості, доступності, наступності і систематичності навчання. Він повністю відповідає новій програмі математики для 12-річної школи, але не містить нестандартних завдань (окрім задач підвищеної складності), які могли б стати у нагоді під час проведення інтерактивних вправ. Основними структурними елементами кожного параграфу з них є: основний теоретичний матеріал і додатковий, викладений в рубриці “Хочете знати ще більше? ”, запитання з рубрики "Перевірте себе", приклади розв’язування задач у рубриці "Виконаємо разом", задачі і вправи, що містяться у рубриках "Виконайте усно", "Рівень А", "Рівень Б". Кожний параграф закінчується добіркою задач “Вправи для повторення”, їх призначення - повторити раніше вивчений матеріал або актуалізувати опорні знання для наступного уроку.

Виклад матеріалу у підручнику "Алгебра 7" (Г.М. Янченко, В.Р. Кравчук) спрямований на формування в учнів характерних для математики прийомів мислення. До того ж, із точки зору виховання творчої особистості, особливо важливо, щоб до структури мислення учнів, крім алгоритмічних умінь і навичок, що зафіксовані у стандартних правилах, формулах і способах дій, увійшли евристичні прийоми як загального, так і конкретного характеру. Евристичні прийоми формуються під час пошуку шляху розв’язання складніших задач, пошуку алгоритмів, правил. Для реалізації вказаного завдання у підручнику застосовується прийом "наведення на відкриття", який можна застосувати під час інтерактивних вправ, рухаючись від конкретного прикладу до загального способу міркування.

Зміст підручника “Алгебра.7 клас” (автори А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір) ґрунтується на концептуальних засадах розвитку інтересу до предмету - цьому сприятимуть цікаві оповідання „Книга про відновлення і протиставлення”, „Мова, зрозуміла всім”, „Як будували міст між геометрією та алгеброю”, що вміщені в підручнику. Кожний пункт завершує особлива рубрика, яку названо "Учимося робити нестандартні кроки". У них зібрано задачі, для розв’язання яких потрібні не спеціальні алгебраїчні знання, а лише здоровий глузд, винахідливість і кмітливість, що також є одним із інтерактивних методів навчання. Вони допоможуть учневі навчитися приймати несподівані й нестандартні рішення не лише в математиці, а й у житті. Крім того, велика увага приділяється задачам, у яких фігурують конкретні статистичні дані, представлено реальні побутові ситуації, використовується інформація з українознавства, наводяться фольклорні задачі різних народів.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Проблема суспільного сприйняття розумово неповносправних осіб
Процес становлення особистості, засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків поведінки, притаманних даному суспільству, соціальній групі, тій або іншій спільноті людей називається соціаліз ...

Бесіда з викладачами іноземних мов
Теоретичне та практичне значення наукової роботи: систематизація та уточнення понять, виявлення суттєвих рис та якостей вчителя саме іноземної мови, виділення певних рекомендацій та порад, розкриття ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com