Сучасний стан використання інтерактивних методів на уроках алгебри у школі

Сторінка 1

Одним із принципів реалізації Державної Національної програми "Освіта" (Україна - XXI століття) є гуманізація освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, у найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб. У навчальному процесі впровадження цього принципу передбачає перехід від монологу викладача до його діалогу з учнем, рівноправне, доброзичливе спілкування всіх його учасників, максимальне врахування можливостей і природних задатків дитини, визнання її гідності, створення умов для самопізнання й самореалізації кожної дитини. Саме цей принцип є основою особистісно орієнтованого навчання. Нова педагогічна етика затверджує особистісне спілкування, яке ґрунтується на підтримці, співпереживанні, утвердженні людської гідності, взаємній довірі. Основні форми навчального спілкування - це діалог, моделювання життєвих ситуацій, вирішення складних проблем, спеціально сконструйовані ситуації вибору та прийняття рішень.

Починаючи вивчення систематичного курсу алгебри у школі, слід мати на увазі, що зміст шкільної алгебри відрізняється від змісту науки алгебри. Спочатку алгеброю називали науку про розв’язування рівнянь, з ХVІІІ століття її стали розглядають як науку про вирази та їх перетворення і алгебраїчні рівняння та їх розв’язування. З кінця ХІХ століття погляд на алгебру знову змінився: об’єктом її вивчення стали вважати множини з аксіоматично заданими на них алгебраїчними операціями, її важливішими поняттями є групи, кільця, поля та інші абстрактні математичні структури.

Навчальна програма з алгебри для основної школи, крім алгебраїчного матеріалу, містить також питання і з інших наук: арифметики (числові множини, дії над дійсними числами), математичного аналізу (функція, графіки), теорії ймовірностей, математичної статистики тощо.

Навчання математики в 5-7-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році здійснюється за програмами, надрукованими у збірнику “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика.5-12 класи”, видавництво “Перун”, Київ, 2005р. та у науково-методичному журналі “Математика в школі" (№2, 2006 р.). Навчальними планами передбачено, що в 7 - 9 класах вивчатиметься два математичні курси: алгебра і геометрія.

Програма з алгебри для 7-го класу містить такі теми:

лінійні рівняння з однією змінною;

цілі вирази;

функції;

системи лінійних рівнянь з однією змінною.

Кількість годин на вивчення алгебри зменшено у порівнянні з минулими роками з 3 годин на тиждень до 2,5 години на тиждень. Розподіл годин на вивчення окремих тем та кількість тематичних оцінювань можуть бути такими.

Змістове наповнення курсу алгебри 7 класу для 12-річної має дві основні відмінності від кількох попередніх курсів алгебри для основної школи:

1. Вводиться одне з фундаментальних математичних понять - поняття функції. Розглядається лінійна функція та її графік. Графік лінійного рівняння з двома змінними розглядається як графік відповідної функції.

2. Вводиться поняття математичного моделювання. Рівняння і функції розглядаються як засоби математичного моделювання реальних процесів і явищ, які активно використовується. На цій основі розв’язуються прикладні задачі.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Методика використання відеоматеріалів на уроках історії
Під час використання аудіовізуальних засобів учитель повинен орієнтуватися на особистість учня, на можливість кожного учня окремо зрозуміти, осмислити і пояснити певну проблему, яка висувається вчите ...

Реалізація соціально-педагогічної програми «В тебе є вибір»
З метою отримання діагностичного матеріалу було проведено попереднє анкетування. Діагностика й спостереження за учасниками проводились під час дотренінгового й післятренінгового спілкування та за доп ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com