Формування прийомів евристичної діяльності учнів в процесі засвоєння геометричних понять у початковій школі

Педагогіка і освіта » Формування прийомів евристичної діяльності учнів в процесі засвоєння геометричних понять у початковій школі

Сторінка 2

Для здійснення такого формування понять П.Я. Гальперін пропонував озброєння учнів при вивченні будь-якого поняття орієнтовною основою дій з цим поняттям для розв’язання відповідних задач, яка може виражатися у вигляді або готового алгоритму, або у вигляді евристичної схеми розумової діяльності розпізнавання належності об’єкта до вказаного поняття.

У свою чергу В.І. Зикова пропонує використовувати шлях варіації об’єктів, що описуються поняттям: «Щоб учні … могли оперувати поняттями, необхідно якісно розроблений наочний досвід…».

Варіація неістотних ознак і виділення на цій основі суттєвих відбувається у результаті власної пошукової діяльності учнів, що значно підсилює якість засвоєння отриманих знань. Як зазначає Н.О. Менчинська, учень (під керівництвом дорослого) сам повинен «будувати» поняття (знання); розрізняти істотні та неістотні ознаки (а не отримувати їх у готовому вигляді), спиратися на особистий досвід пізнання, співвідносити його з тим, що пропонує дорослий, тобто здійснювати розгорнуту пошукову діяльність, а не користуватися готовими орієнтирами. Адже психологічною особливістю учнів початкової школи є краще осмислення та запам’ятовування тієї інформації, яка здобута в процесі самостійного відкриття, поступового смислового навантаження, проілюстрована яскравими прикладами, життєвими ситуаціями та наочністю.

Всі математичні поняття являють собою абстрактні об’єкти. Тому процес формування поняття сприяє розвитку узагальнюючої та абстрагуючої діяльності учнів. Слід зазначити, що при формуванні поняття використовується послідовність психологічних операцій, які водночас є прийомами розумової діяльності з класу загальних евристик: аналіз, синтез, форми порівняння – співставлення і протиставлення ознак, абстрагування, ідеалізація, узагальнення.

У зв’язку з цим доцільно та раціонально спонукати учнів до реалізації евристичної діяльності. Евристична діяльність у навчанні математики передбачає використання учнями евристичних прийомів (системи принципів і правил, які задають найбільш імовірні стратегії діяльності учня, стимулюючи його інтуїтивне мислення в процесі генерування нових ідей) під час розв’язування евристичних задач. Евристична діяльність спрямована на розв’язання евристичних задач, які разом з системою евристик, евристичними приписами, правилами-орієнтирами, тощо становлять її зміст. Саме система евристично-орієнтованих задач допомагає учням оволодіти евристичними вміннями.

У своєму дослідженні ми використовуємо чотири етапи формування математичних понять, запропонованих О.І. Скафою:

1) пропедевтичний етап – підготовка до формалізації (актуалізація знань і мотивація введення поняття) – введення;

2) етап розкриття змісту поняття і створення уявлення про його обсяг, а також засвоєння термінології і символіки – засвоєння;

3) етап відпрацювання навичок використання поняття при розв’язуванні найпростіших задач – закріплення;

4) етап включення поняття в систему змістових зв’язків з іншими поняттями – застосування.

Для реалізації евристичного навчання у процесі формування геометричних понять слід мати на увазі, що завдання на кожному етапі зазначеної схеми повинні відноситися до евристичних, тобто мати пошуковий характер, вимагати нестандартного (парадоксального) мислення. Найбільш доцільними є такі вправи і завдання як: евристична бесіда, нестандартні задачі, «намалюй картинку», «моделюй», «використовуй аналогію», вправи на розпізнавання, виведення наслідків, на доповнення умов.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Аналіз досвіду у роботі загальноосвітніх навчальних закладах зі здоров’язберігаючої діяльності
У другій половині 80-х років країни Східної Європи (Україна, Росія, Білорусь, Молдова, Румунія, Болгарія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща) опинилися у стані глибокої економічної та соціально-полі ...

Поняття мовного порушення та їх класифікація
Порушення мови – збірний термін для позначення відхилень від мовної норми, прийнятому в даному язиковому середовищі, повністю або частково перешкоджаючи мовному спілкуванню й обмежуючи можливістю соц ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com