Характер та об'єм навчальних матеріалів, присвячених мистецтву України ХVII – XVIII ст

Педагогіка і освіта » Методичні особливості вивчення мистецтва України ХVII-XVIII століть на уроках художньої культури » Характер та об'єм навчальних матеріалів, присвячених мистецтву України ХVII – XVIII ст

Сторінка 1

Методична система викладання художньої культури спрямована на розвиток таких якостей учнів, як ініціативність, самостійність, креативність, критичність. Для цього пріоритет має надаватися особистісно-орієнтовним технологіям, які допоможуть подолати суто інформативно-пізнавальні орієнтації курсу .

Поставлена тема, присвячена мистецтву України XVII–XVIII ст. ст., за об’ємом є досить великою – програмою передбачено дев’ять годин. У змісті навчального матеріалу в першій підтемі «Образотворче мистецтво» (чотири години) учні знайомляться з художньою культурою козацької доби, зі впливом стилю бароко на мистецтво України, з пам’ятниками архітектури в Києві (Андріївська церква, Маріїнський палац), Львові (Собор святого Юра), на Тернопільщині (Почаївська лавра), Чернігівщини, Полтавщини. Ознайомлюються з репродукціями ікон (козацькі «Покрови» та ін.), вивчають портретний живопис («Козак Мамай», портрет Гетьмана Данила Апостола та ін.), мистецтво гравюри.

У другій підтемі «Музична культура» (3 години) дітям пропонується для вивчення такі поняття, як думи та історичні пісні, церковний спів, партесний концерт, хоровий концерт та його творці (М. Березовський, А. Ведель, Д. Бортнянський). Ознайомлення з мистецтвом кобзарів і лірників, зі збіркою Г. Сковороди «Сад божественних пісень».

У третій підтемі «Театральна культура» (одна година) школярів ознайомлюють з поняттям «шкільна драма», зв’язком із викладанням поетики та риторики (репертуар, тематика інтермедій, сценічне оформлення, костюми, візуальні ефекти). Учні вивчають життя та творчість організаторів театральної справи Ф. Прокоповича, Д. Туптало, а також народний ляльковий театр вертеп, театр на Запорізькій Січі.

Згідно державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, школярі повинні:

- називати основні періоди розвитку культури України;

- аргументувати судження щодо значущості української культури у власному житті;

- використовувати спеціальну термінологією, набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

- показувати на карті місцезнаходження найвидатніших культурно-історичних пам’яток України;

- уміти вести дискусію з питань української художньої культури, аргументувати власні думки, самостійно знаходити джерела для збагачення знань з української культури;

- володіти базовими художньо-естетичними компетентностями;

- виявляти здатність до пошуку мистецьких джерел і оперування художньою інформацією в галузі національної художньої культури.

Модель уроку за темою «Театральне мистецтво України ХVII – XVIII століть»

Тема:

Театральне мистецтво України ХVII – XVIII століть.

Цілі:

1) познайомити школярів з театральним мистецтвом України ХVII – XVIII століть, звернувши увагу на формування та вплив нового стилю – бароко;

2) – удосконалювати навички сприйняття та фіксації навчальної інформації;

- формувати навички тлумачення змісту театралізованих понять;

3) сприяти вихованню шанобливого ставлення до національної спадщини.

Мета:

сформувати в учнів уявлення про театральне мистецтво України доби Бароко, театр на Запорізькій Січі, вертеп, шкільну драму.

Тип уроку:

комбінований.

Обладнання:

підручник з художньої культури 10 клас.

Хід уроку

1.

Організація класу.

Учитель: Добрий день. Сьогодні ми з вами ознайомимося з театральним

мистецтвом України ХVII – XVIII століть. Розглянемо такі основні поняття, як «вертеп», «шкільна драма», «театр Запорізької Січі».

2.

Етап актуалізації знань.

Учитель: А зараз, давайте згадаємо, що ви повинні були зробити вдома!

На минулому уроці ви ознайомились з темою, присвяченою музичній культурі України ХVII – XVIII століть. Вдома ви письмово відповіли на питання три та чотири другого параграфу на сторінці 103.

(Викликати, вибірково, два – три учня для перевірки домашнього завдання.)

3.

Вивчення нового матеріалу.

Учитель: З попередніх уроків ви вже знаєте, що впродовж ХVII – XVIII століть на українське мистецтво великий вплив здійснює стиль бароко. Які ж ознаки характерні цьому стилю?

Учень: Для українського бароко характерні такі зовнішні ознаки: динамічність форм, тяжіння до вияву внутрішнього руху та драматизму, широке застосування декоративних оздоблень, мінливість, експресія.

Учитель: Так, дуже добре. Всі ці ознаки не оминули й театральне мистецтво. Відкрийте параграф другий підручника, на стор. 100 п. «Театральна культура». Давайте поділимось на дві групи.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Поєднання традицій та новаторства в Українській літературі ХVII – XVIII ст
Розвиток літератури протягом другої половини ХVII – першої половини ХVIIІ ст. ст. зумовлений передусім роботою Києво-Чернігівського кльтурного осередку, діяльність якого була пов’язана з друкарнею, з ...

Навчальна програма семінару "Формування здорового способу життя"
Обсяг курсу: 72 години, в тому числі 46 - лекції, 12 - семінари, 12 - тренінги і практикуми, 1 - анкетування, 1 - залік. Форма викладання: лекції, семінари, тренінги, практичні заняття. Мета курсу: н ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com