Мистецтво України ХVII – XVIII ст. ст. в змісті навчальної програми шкільного курсу художньої культури

Педагогіка і освіта » Методичні особливості вивчення мистецтва України ХVII-XVIII століть на уроках художньої культури » Мистецтво України ХVII – XVIII ст. ст. в змісті навчальної програми шкільного курсу художньої культури

Вивчення художньої культури в загальноосвітній школі полягає в особистому художньо-естетичному розвитку учнів, формуванні у них світоглядних орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, виховані потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні у процесі опанування цінностями української та зарубіжної культурно-мистецької спадщини.

Загальна мета конкретизується у основних завданнях:

- збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів під час сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва та практичної художньої діяльності, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;

- опанування учнями художньо-практичними вміннями та навичками;

- формування у школярів системи художніх знань та уявлень, досвіду сприйняття та інтерпретації творів мистецтва різних видів, жанрів, стилі і напрямів;

- виховання ціннісних орієнтацій особистості у сфері мистецтва, художніх інтересів, смаків і потреб; розвиток загальних і художніх здібностей, асоціативно-образного мислення, творчого потенціалу;

- розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини.

Вивчення мистецтва України XVII–XVIII ст. ст., програмою передбачається в 10 класі в другому розділі «Художня культура XVII–XVIII ст. ст.». у старшій школі матеріал структурований за вертикально-горизонтальними координатами: у 10 класі опановується українська художня культура, а в 11 класі – зарубіжна художня культура. Виділення української художньої культури, як окремої частини курсу (10 клас) зумовлене необхідністю збереження національних пріоритетів освіти. Водночас, для органічного поєднання вітчизняних і загальнолюдських цінностей варто робити акцент не на тому, що роз’єднує, а на тому, що об’єднує різні культури, адже через ціннісний вплив мистецтва ефективніше відбувається і національно-патріотичне і полікультурне виховання. Тому в 11 класі вивчається «Зарубіжна художня культура», яка має розкрити учням багатства зарубіжної мистецької спадщини.

Темі «Художня культура XVII–XVIII ст. ст.» передує тема «Художня культура України від найдавніших часів до кінця XVI ст.», у змісті якої передбачається вивчення за галузями: образотворче мистецтво, музична культура, театральна культура.

Опановуючи зміст цих предметів, учень призвичаюється до розуміння рідної культури, до ідей відкритості, набуття ціннісно-орієнтовних нахилів, комунікативних та емфатичних умінь, що дозволять випускникові загальноосвітніх навчальних закладів сприймати вітчизняні та інші культури не пасивно, а розуміти, відчувати та виявляти пошану до її носіїв.

Нове про педагогіку:

Методика розвитку витривалості у дітей дошкільного віку
Для розвитку витривалості велике значення вже і в дошкільному віці мають вольові якості, прагнення проявити максимум здібностей, бути настирним пересилити відчуття утомленості. Основний метод розвитк ...

Сучасні підходи до типології та структури уроків
Жоден з уроків, навіть проведених одним і тим самим учителем з використанням однакових технологій, методів, прийомів та засобів навчання, не буде повністю відтворювати будь-який інший. Проте говорити ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com