Експериментальна перевірка використання творчих писемних завдань для навчання писемного мовлення

Педагогіка і освіта » Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові » Експериментальна перевірка використання творчих писемних завдань для навчання писемного мовлення

Сторінка 2

Порівняємо результати написання творів. Таблиці показують, як результати доекспериментального зрізу співвідносяться із отриманими оцінками післяекспериментального зрізу. Результати експериментальної групи вище за результати контрольної групи.

Результати експериментального навчання підтвердили такі положення:

Запропонована система вправ є досить ефективною, про що свідчать отримані результати за написання творів.

Порівнюючи середні показники передекспериментального та післяекспериментальних зрізів у експериментальній та контрольній групах, можна зробити висновок, що використання творчих завдань виявилось більш ефективним, ніж традиційне навчання учнів.

Зріс обсяг написаного тексту, що свідчить про те, що учні більш зацікавлені у вільному викладанні своїх думок на письмі та навчилися більш глибоко і всебічно розкривати тему.

У цілому, результати проведеного експериментального навчання підтвердили гіпотезу про те, що використання творчих завдань для навчання писемному мовленню є ефективним і сприяє досягненню високого рівня володіння навичками та вміннями необхідними для написання тексту певного формату.

В сучасних умовах письмо як продуктивний вид мовленнєвої діяльності є не лише засобом, але, головним чином, метою навчання іноземної мови в середній школі. Успішне здійснення спілкування в письмовій формі потребує знань правил побудови тексту та навичок їх застосування, умінь відбирати релевантну та ігнорувати нерелевантну інформацію, умінь викладати думки послідовно, застосовуючи різні засоби зв'язку, стиль і регістр згідно з типом письмового повідомлення. Учні мають оволодіти вміннями творчого письма, які передбачають вільне інтегрування мовних знань і мовленнєвого досвіду. Це досить складна вимога, зважаючи на те, що учні володіють обмеженим іншомовним матеріалом, мають невеликий досвід у читанні іноземною мовою, не кажучи вже про значні відмінності між рідною та іноземною мовами у плані літературного стилю, письмового оформлення висловлювань різних комунікативних типів, етики письмового формулювання думки.

Виходячи з розглянутих точок зору на проблему навчання творчого письма у загальноосвітній школі, а також враховуючи недоліки шкільних підручників, ми запропонували комплекс творчих завдань для формування мовленнєвих навичок і розвитку вмінь письма та писемного мовлення на середньому ступені навчання.

Кожен етап навчання англійського письма та писемного мовлення потребує своєї системи вправ. Тому кожна остання вправа попереднього етапу виступає поєднуючою з наступним етапом. І про вправи на трьох етапах ми говоримо не як про три системи вправ, а як про одну загальну систему вправ для навчання писемного мовлення на всіх трьох ступенях.

Запропонована система творчих завдань має комунікативний характер. Ця система вправ є придатною до вимог Програми і тому може використовуватися при навчанні письму та писемному мовленню у загальноосвітній школі.

Результати проведеного експериментального навчання підтвердили гіпотезу про те, що використання творчих завдань для навчання писемному мовленню є ефективним і сприяє досягненню більш високого рівня володіння навичками та вміннями необхідними для написання тексту певного формату та підвищує зацікавленість учнів до самого процесу письма.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Сутність принципу наочності у навчанні молодших школярів
У початкових класах застосування наочності має на меті збагачення й розширення безпосереднього чуттєвого досвіду учнів, розвиток спостережливості, пізнання конкретних властивостей предметів під час п ...

Загальне поняття про пісенну творчість
Пісенна творчість - вид музичної діяльності, якій належить значне місце в дошкільній педагогіці. Шляхи її розвитку складні й суперечливі. Один із них - застосування дитячого народного фольклору (ігри ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com