Експериментальна перевірка використання творчих писемних завдань для навчання писемного мовлення

Педагогіка і освіта » Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові » Експериментальна перевірка використання творчих писемних завдань для навчання писемного мовлення

Сторінка 2

Порівняємо результати написання творів. Таблиці показують, як результати доекспериментального зрізу співвідносяться із отриманими оцінками післяекспериментального зрізу. Результати експериментальної групи вище за результати контрольної групи.

Результати експериментального навчання підтвердили такі положення:

Запропонована система вправ є досить ефективною, про що свідчать отримані результати за написання творів.

Порівнюючи середні показники передекспериментального та післяекспериментальних зрізів у експериментальній та контрольній групах, можна зробити висновок, що використання творчих завдань виявилось більш ефективним, ніж традиційне навчання учнів.

Зріс обсяг написаного тексту, що свідчить про те, що учні більш зацікавлені у вільному викладанні своїх думок на письмі та навчилися більш глибоко і всебічно розкривати тему.

У цілому, результати проведеного експериментального навчання підтвердили гіпотезу про те, що використання творчих завдань для навчання писемному мовленню є ефективним і сприяє досягненню високого рівня володіння навичками та вміннями необхідними для написання тексту певного формату.

В сучасних умовах письмо як продуктивний вид мовленнєвої діяльності є не лише засобом, але, головним чином, метою навчання іноземної мови в середній школі. Успішне здійснення спілкування в письмовій формі потребує знань правил побудови тексту та навичок їх застосування, умінь відбирати релевантну та ігнорувати нерелевантну інформацію, умінь викладати думки послідовно, застосовуючи різні засоби зв'язку, стиль і регістр згідно з типом письмового повідомлення. Учні мають оволодіти вміннями творчого письма, які передбачають вільне інтегрування мовних знань і мовленнєвого досвіду. Це досить складна вимога, зважаючи на те, що учні володіють обмеженим іншомовним матеріалом, мають невеликий досвід у читанні іноземною мовою, не кажучи вже про значні відмінності між рідною та іноземною мовами у плані літературного стилю, письмового оформлення висловлювань різних комунікативних типів, етики письмового формулювання думки.

Виходячи з розглянутих точок зору на проблему навчання творчого письма у загальноосвітній школі, а також враховуючи недоліки шкільних підручників, ми запропонували комплекс творчих завдань для формування мовленнєвих навичок і розвитку вмінь письма та писемного мовлення на середньому ступені навчання.

Кожен етап навчання англійського письма та писемного мовлення потребує своєї системи вправ. Тому кожна остання вправа попереднього етапу виступає поєднуючою з наступним етапом. І про вправи на трьох етапах ми говоримо не як про три системи вправ, а як про одну загальну систему вправ для навчання писемного мовлення на всіх трьох ступенях.

Запропонована система творчих завдань має комунікативний характер. Ця система вправ є придатною до вимог Програми і тому може використовуватися при навчанні письму та писемному мовленню у загальноосвітній школі.

Результати проведеного експериментального навчання підтвердили гіпотезу про те, що використання творчих завдань для навчання писемному мовленню є ефективним і сприяє досягненню більш високого рівня володіння навичками та вміннями необхідними для написання тексту певного формату та підвищує зацікавленість учнів до самого процесу письма.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Дидактичне обґрунтування підвищення ефективності застосування методів самостійного набуття знань
Процес організації пізнавальної діяльності учнів має досить сталу модель. Вона полягає у створенні для школяра проблемної ситуації, формулюванні необхідних для її розв'язання питань, у знаходженні ві ...

Основні форми релігійного виховання у роботі сучасної школи
Процес формування духовності на основі християнських моральних цінностей значною мірою зумовлюється інтегрованим підходом до нього. Висунення інтегративності як провідної форми залучення дітей до хри ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com