Експериментальна перевірка використання творчих писемних завдань для навчання писемного мовлення

Педагогіка і освіта » Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові » Експериментальна перевірка використання творчих писемних завдань для навчання писемного мовлення

Сторінка 1

Дані психології, педагогіки та методики дозволили припустити й обґрунтувати необхідність та можливість використання творчих завдань як інтегрованої частини загального процесу навчання писемного англійського мовлення на уроках 8 класу загальноосвітньої школи. Наскільки нам відомо, питання використання творчих завдань для навчання письмово мовлення вивчені далеко не вичерпно, відповідні комплекси вправ недостатньо розроблені.

Перед проведенням навчального експерименту були розроблені основні положення гіпотези. Враховуючи дані психологічної, педагогічної, лінгвістичної і методичної наук, ми висловили таке припущення:

використання творчих завдань сприятиме успішному формуванню вмінь та навичок написання тексту заданого формату;

творчі форми роботи сприятимуть підвищенню інтересу учнів до писемного мовлення.

Для перевірки і конкретизації висунутої гіпотези було проведено експериментальне дослідження, безпосереднім об'єктом якого була організація навчання писемного мовлення учнів із застосуванням творчих видів робот.

Експериментальне навчання проводилося в двох 8 класах СШ 166 протягом 6 тижнів педагогічної практики.

Були розроблені наступні методика і процедура проведення експерименту.

Експериментальне навчання складалося з: 1) виконання комплексу вправ, націлених на оволодіння знаннями та практичними вміннями і навичками написання тексту; 2) написання творчих писемних робот.

Навчання творчому писемному мовленню було інтегрованою частиною всього навчального процесу і базувалося на темах, вивчених раніше.

Запропонований комплекс вправ включав:

Вправи на розвиток вмінь добору та логічної організації матеріалу для повного розкриття теми або виконання комунікативного завдання;

Вправи на розвиток вмінь логіко-структурної побудови тексту;

Протягом експериментального навчання учням були запропоновані наступні види творчих завдань:

написання щоденних записів на вільну тему про все, що привернуло увагу протягом дня;

колективне написання статті до журналу “Проблеми країни – наші проблеми теж”;

твір на тему “Школа майбутнього”;

конкурсне написання віршів за темою “Зима”;

листування з учнями 8 класів середньої школи №17.

Для оцінки доекспериментального і післяекспериментального творів ми обрали два критерії. Перший критерій – мовленнєва грамотність і другий – творчий підхід до написання твору, наскільки цікавим було писемне повідомлення для одногрупників. Оскільки неможливо значно поліпшити вміння писемного мовлення за такий короткий термін, ми порівнювали тільки результати першого критерію. Результати подані у табл. 3.1. та 3.2.

Таблиця 3.1 - Результати творів у експериментальній групі

Експериментальна група

Доекспериментальний твір

Післяекспериментальний твір

1. Бай-ук

2. Дур-ва

3. Ен-ер

4. Куп-на

5. Лес-ич

6. Мяс-ка

7. Пал-ва

8. Сал-ха

9. Сел.-ва

10. Цар-ков

11. Шул-ков

5

6

4

5

4

3

6

5

4

4

2

7

6

8

5

7

6

5

6

6

4

3

Середній бал по групі

4,36

5,77

Таблиця 3.2 - Результати творів у контрольній групі

Контрольна група

Доекспериментальний твір

Післяекспериментальний твір

1. Вел-тов

2. Дви-ов

3. Дем-ко

4. Кал-ин

5. Кр-ва

6. Мал-та

7. Міх-ва

8. Нас-ко

9. Сид-ов

10. Соб-ль

11. Сал-хов

12. Сор-уд

5

6

3

3

4

6

5

4

3

5

6

74

5

5

4

5

3

5

4

5

5

4

5

64

Середній бал по групі

4,75

4,66

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Поняття процесу виховання засобами народної педагогіки
Процес виховання – це цілеспрямована педагогічна взаємодія вихованця і вихователя, в ході якої в різноманітних видах діяльності здійснюється самореалізація, самоствердження вихованця, формується його ...

Характерні ознаки та показники педагогічного мислення
Ознаками практичного мислення викладача є: - вміння швидко (інколи негайно) прийняти оптимальне практичне рішення для розв'язання певної ситуації; - невідривність практичних рішень від їх виконання ( ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com