Види творчих писемних завдань та прийоми їх застосування на середньому етапі навчання

Педагогіка і освіта » Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові » Види творчих писемних завдань та прийоми їх застосування на середньому етапі навчання

Сторінка 8

1. Дати характеристику героям твору, використовуючи ключові слова.

2. Доповнити опис персонажа з тексту.

Написати загадку про якого-небудь персонажа своєму другу.

Скласти соціограму взаємин героїв.

Взяти інтерв'ю в будь-якого героя.

Відгадати ім'я героя по репліках.

Знайти речення в тексту що підтверджують якості героїв.

Охарактеризувати поведінку repoїв.

Вибрати з тексту сцени, де містяться непрямі характеристики персонажів.

Вправи на творче осмислення тексту.

Прочитати текст не до кінця, подумати i написати, чим може закінчитися історія.

Змінити перспективу оповідання, тобто написати текст від імені головного героя чи інших персонажів.

Написати, що робить ваш герой протягом дня.

Написати: а) найвеселіший епізод; б) найсумніший; в) про найприємніший.

Перефразувати авторську характеристику персонажів.

Післятекстовий етап. Евристичні вправи

Ціль: Сприяти розвитку творчих здібностей учнів, фантазії на основі прочитаного тексту.

Наступним напрямком розвитку творчого писемного мовлення у середніх класах є використання комп'ютерних технологій як джерела інформації. Говорячи про актуальність даного досвіду, хотілося б згадати про зростаючу роль міжкультурного спілкування дітей через електронну пошту. Інтернет відкриває сьогодні перед нами увесь світ. З'являється необхідність друкувати різного роду тексти. Haбip тексту на комп'ютері відрізняється від самого листа лише тим, що тут не відбувається виведення букв рукою, але розумові oпepaції залишаються ті ж. Сьогодні спостерігається розширення політичних, економічних, культурних зв'язків між країнами. Йде бурхливе співробітництво фірм i підприємств, унаслідок чого відбувається активний обмін працівниками, продукцій, тобто престижним явищем стала робота за рубежем. Це вимагає постійного заповнення анкет, формулярів. Престижне навчання за кордоном, обмін студентами ВУЗів різних країн. Студентам, що потрапили в чужу мовну сферу, приходиться писати лекції, реферати, курсові дипломні роботи. Заздалегідь сформовані навички письма полегшують процес навчання за кордоном.

Величезна комп'ютерна мережа Інтернет надає необмежені можливості використання персонального комп'ютера в різних сферах людської діяльності. Використання Інтернету в ocвітніx цілях дозволяє учитися великій кількості людей, застосовувати постійно обновлювану інформацію, спілкуватися з викладачами i між собою. Навчаючи іноземній мові, студент може застосовувати piзні види інформації, при цьому використовувати такі достоїнства Інтернету, як оперативність передачі інформації на будь-які відстані, можливість доступу до віддалених джерел інформації, інтерактивність, пошук за допомогою пошукових систем самостійно необхідної інформації, перенос отриманих матеріалів на власний комп'ютер i робота з ним. За допомогою Інтернету можна здійснювати продуктивне навчання різним видам іншомовної мовної діяльності – листу, читанню, говорінню, аудіюванню. При цьому відзначається потреба в реальному спілкуванні з носієм мови i постійно обновленої інформації. Доступ до Інтернету, що постійно змінюється й обновлюється джерелами навчальної інформації, робить навчання іноземній мові дуже продуктивним. Навчання за допомогою Інтернету представляється творчим процесом, що дозволяє розвивати i розробляти нові методичні прийоми. У npoцeci навчання необхідно вибирати типи текстів, способи їхнього вивчення, форми спілкування i контролю. Зміст навчальної інформації з Інтернету реалізується за допомогою гіпертекстового походу, що дозволяє вивчати матеріал у будь-якому порядку, на різних рівнях володіння іноземною мовою, в інтерактивному режимі, що є невід'ємною рисою Інтернету, перетворює процес навчання в спільну діяльність викладача i студента. За допомогою пошукової системи www.aport.ru, використовуючи ключові слова "English", "Study English", Teaching English", "Англійський з Інтернету", викладач або студент може знайти декілька сайтів для викладання або вивчення англійської мови. За адресою http: www.chat.ru/-english знаходиться сайт, що включає наступні розділи: «Toпiки», «Твори», «Bipшi», «Діалоги», «Країноознавство», «Словники». Користуючись розділом «Листування», можна вибрати тему i партнера для листування англійською мовою. Інтернет містить багато корисної інформації i передбачає переклад з використанням словника, що дозволяє рекомендувати матеріали цього розділу до використання під час вивчаючого читання, а також як вихідний матеріал для написання твору. Весь цей великий матеріал можна використовувати як для формування навичок роботи зі словником, навчання викладу основних фактів тексту, так i для навчання інтерпретації тексту при підготовці до icпитів. Великий iнтерес представляє колекція топиків-творів, складених відповідно до програми "New Cambridge English Course" (http:// www.chat.ru/-enslish language/topics/topbook4.htm). Тут представлені варіанти написання творчих творів на задану сучасну тему, які можна використовувати для навчання.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Нове про педагогіку:

Методи, прийоми і засоби навчання як дидактичні категорії
З грецької “metodos” буквально перекладається як шлях до чогось. Тому найпростіше можна визначити метод навчання як спосіб досягання навчальних цілей. Наприклад, щоб отримати необхідну інформацію з с ...

Педагогічні засоби екологічного виховання молодших школярів
Людина – частка природи. Потяг до всього живого закладений у ній від самого народження, та чи не найяскравіше виявляється в дитячому віці. Однак відчуття краси, розуміння природи не приходить саме со ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com