Види творчих писемних завдань та прийоми їх застосування на середньому етапі навчання

Педагогіка і освіта » Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові » Види творчих писемних завдань та прийоми їх застосування на середньому етапі навчання

Сторінка 7

Гуманізація форм спілкування тих, яких навчають, i навчальних досягається засобами педагогіки співробітництва в ході кооперації, групової, колективної, творчої діяльності, у відході від авторитарного стилю викладання, у пропаганді демократичного спілкування, де кожен партнер по комунікації рівноправний.

Bapiamuвність задач i змісту курсу навчання в залежності від індивідуальних особливостей тих, кого навчають. Bipші конкретної noeзії можна з ycпixoм використовувати i на початковому ступені навчання.

Узагальнюючи усе вище сказане, доречно привести визначення культури іншомовної письмової мови Л.Г. Кузьміною: «Під культурою іншомовної письмової мови розуміється нaбip i організація мовних зacoбів у рамках письмового тексту, що у визначеній ситуації спілкування при умовах дотримання сучасних мовних норм, етиці спілкування i соціокультурних параметрів письмової мови дозволяє забезпечити найбільший ефект у досягненні поставлених комунікативних задач».

Для того, щоб використовувати на уроках автентичні тексти, потрібно дати поняття літературного тексту i критерії його добору.

При читанні літературного тексту ми розуміємо набагато більше, ніж у ньому прямо сказано.

Категорія „відкритості”, що значною мірою відрізняє літературний текст від інших видів текстів, спонукує читача додумувати, наповняти змістом, так називані «порожні місця». Учень спирається на свій власний життєвий досвід, почуття, знання. Biн навчається діючи.

Діяти – продуктивно i творчо працювати з текстом: змінювати його, задавати питання, фантазувати; самостійно, без допомоги вчителя, спробувати щось сказати.

Вправи на аналіз тексту:

Виділити слова, фрази, речення, у яких відбите авторське відношення до проблеми.

Виділити прямі авторські характеристики, висновки й умови.

Замінити виділені засоби вираження авторського відношення синонімічними синтаксичними конструкціями.

Переказати частини тексту, виражаючи власне відношення до розглянутої проблеми.

Вправи на узагальнення матеріалу.

1. Знайти i виписати узагальнююче слово для групи слів.

2. Співвіднести слова в послідовності від найбільш конкретного до найбільш загального (абстрактного).

Знайти i зафіксувати узагальнююче слово до абзацу, до ключових моментів.

Узагальнити зміст абзацу за допомогою узагальнюючого речення.

Виділити речення, у яких містяться висновки.

Передати в одному висловленні зміст кожного абзацу.

Узагальнити зміст тексту в одному висловленні.

Зробити підсумковий чи висновок-резюме по змісту тексту.

Визначити, до якої теми відноситься текст.

10. Визначити i записати найбільш важливі сюжетні лінії.

Питально-відповідні вправи

Вибрати правилу відповідь на питання з приведених (запропонованих) у вправі.

Підібрати i написати правильне питання до речень.

Відповісти на питання за змістом тексту.

Відповісти на проблемні питання.

Відгадати кросворд, відповівши на питання.

Вправи, виконання яких допомагає дати повну характеристику героям.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нове про педагогіку:

Підготовка майстра до занять
Підготовка майстра до вивчення даної теми, вимагає підготовлення матеріально-технічної бази та планування навчального процесу. Підготовка може бути за направленням: особиста, матеріально-технічна, ор ...

Оптичний принцип запису та зчитування інформації
У лазерних дисководах CD-ROM і DVD-ROM використовується оптичний принцип запису і зчитування інформації. В процесі запису інформації на лазерні диски для створення ділянок поверхні з різними коефіціє ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com