Види творчих писемних завдань та прийоми їх застосування на середньому етапі навчання

Педагогіка і освіта » Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові » Види творчих писемних завдань та прийоми їх застосування на середньому етапі навчання

Сторінка 3

Для цього етапу характерні вправи, які підготовляють творче писемне мовлення, розширюють й активізують лексичний запас, формують вміння написання окремих речень та невеликих текстів. Наведемо наступні приклади вправ для навчального етапу:

1 Ланцюжок слів.

Учнем дається одне слово, остання буква якого утворить першу букву нового слова. Можна писати слова на визначену тему, визначеного виду (іменники, дієслова i т.д.).

2. Слова алфавіту.

Дається одна буква. Потрібно утворити якнайбільше слів, що починаються з цієї букви. А

3. Я представляю себе.

Учні повинні написати до кожної букви свого імені слово, що найкраще його характеризує.

4. Асоціограма.

Учні повинні написати слова до ключового слова, поняття, картинці.

5. Продовж речення.

Речення можуть бути фантастичними, серйозними, смішними i т.д.

Різного роду диктанти: слухові, зорові, зорово-слухові, попереджувальні.

Найбільшу поширеність одержав слуховий диктант. Доцільно, щоб текст диктанту був зв'язним, а не являв собою нaбip речень, не об'єднаних змістом. При проведенні цього виду диктанту доцільно дотримуватися наступного порядку: спочатку читається весь текст диктанту, потім – по реченнях, причому кожне з них вимовляється один раз. Подібна організація забезпечує зосередження уваги учнів i дозволяє тренувати швидкість перекодування, тобто переходу зі звукового коду на графічний. Зоровий i попереджувальний диктанти є навчальними вправами, тому що вони спрямовані тільки на засвоєння звуко-буквених відносин i важких в орфографічному плані слів. При їхньому складанні варто враховувати ті ж вимоги, що i для слухових диктантів. Проведення ж їх значне відрізняється від проведення слухового диктанту.

Оскільки задача зорового диктанту – підкріпити слухові сприйняття попередніми зоровими i тим самим полегшити засвоєння важких орфограм, то проведення зорового диктанту починається з зорового сприйняття тексту, що потім буде диктуватися. Учитель прочитує написаний заздалегідь на дошці текст. Потім учні 2-3 хвилини зорово сприймають текст, що потім стирається з дошки, i вчитель диктує текст. Bapiaнт подібного диктанту: після читання i зорового сприйняття тексту учні записують його по пам'яті.

Творчий диктант дає можливість учням самостійного заповнення пропусків у тексті-диктанті, придумувати кінець речень або кінець тексту.

У практиці шкіл використовується ще один вид диктанту - самодиктант. Сутність його полягає в тому, що учні по пам'яті записують вивчений ними напам'ять текст або вірш. Подібний вид роботи сприяє запам'ятовуванню не тільки звучного тексту, але i його графічного позначення, тобто привчає уважно відноситися до правопису в процесі завчання. Biн допомагає учням засвоювати структури різних речень для подальшого самостійного їх використання в творчих роботах.

Великі можливості для навчання творчого писемного мовлення на першому етапі має диктант. У середніх класах доцільно проводити наступні види сучасних диктантів: репродуктивний, індивідуальний творчий, парний творчий, колективний творчий.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Система екологічного виховання у сучасній початковій школі
В екологічному вихованні особливого значення набувають предмети природничо-географічного циклу. Біологія і географія розкривають дітям світ рослин, тварин, середовище, що їх оточує. Фізика і хімія да ...

Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі
У статті піднімаються актуальні питання соціально-педагогічної роботи в дошкільному навчальному закладі, аналізуються науково-педагогічні дослідження з проблеми діяльності соціального педагога в сист ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com