Види творчих писемних завдань та прийоми їх застосування на середньому етапі навчання

Педагогіка і освіта » Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові » Види творчих писемних завдань та прийоми їх застосування на середньому етапі навчання

Сторінка 2

У пpoгpaмi визначені нові цілі при навчанні іноземним мовам: оволодіння учнями мовленнєвими уміннями на piвнi, достатньому для проведення іншомовного спілкування з застосуванням всіх видів мовленнєвої діяльності – аудіювання, говоріння, читання та письма. У пpoгpaмi також закріплені уміння, якими повинні оволодіти учні на шкільному eтaпi вивчення мови в кожному виді мовленнєвої діяльності. На початковому ступені вивчення мов при навчанні письма учні повинні вміти: каліграфічно писати букви, слова, словосполучення, розрізняти на письмі буквосполучення, що передають один звук, писати під диктування вчителя, самостійно складати речення на основі вербальних або зорових опор, писати слова, словосполучення, речення, писати адресу, листівку-поздоровлення, диктанти різних типів.

Одним iз основних принципів навчання, закріплених у програмі, є принцип послідовного збільшення складності матеріалу. На цьому принципі i побудовані вимоги до учнів при оволодінні писемним мовленням.

Отже, домінуючими причинами великих утруднень учнів при навчанні письму є: величезне навантаження на пам'ять та мислення, що у значної частини учнів середнього етапу ще не досягла свого розвитку. Наслідком цих i інших причин, як образно виразився Л. С. Виготський, е небажання дитини вступати в розмову з папером. Задача тепер складається в усуненні цих причин. Для розв'язання цієї проблеми необхідно:

Уключити дітей у різноманітну діяльність. Це досягається спеціально підібраними видами завдань. Успішне виконання цих робіт (у своєму неповторному вapiaнтi, тобто творче) вимагає використання знань по читанню i рідній мові. Засвоєння цих основних знань у процесі продукування іншомовного тексту сприяє, у свою чергу, їх глибокому теоретичному осмисленню в старших класах. £

Виробити гнучкі уміння, що дозволяють учням швидко освоювати нові види дiяльнocтi, тобто перенос знань i навичок.

Розвити кмітливість i швидкість реакції при piшeнні різних нових задач, зв'язаних iз практичною діяльністю.

Проаналізувавши досвід багатьох шкільних учителів, з огляду на мети i задачі навчання творчості, а також психологічні особливості школярів 5-9 класів, ми сформулювали вихідні принципи, орієнтири, якими вчителі керуються при проектуванні й організації уроків творчості:

1. Знання – фундамент творчості. Творча діяльність учня не може вийти за межі наявних у нього знань. До початку навчання творчої діяльності в учнів середніх класів практично відсутні необхідні для писемного мовлення знання. Тому вони не можуть створити не тільки оригінальний, творчий, а взагалі будь-який продукт. Отже, треба учням повідомити ці необхідні основні знання, навчити таких навичок i прийомів роботи, що були б потрібні для створення запланованих продуктів, у тому числі i творчих письмових роботах. Учнів треба навчати цілеспрямовано i поступово, багаторазово закріплюючи вже отримані раніше навички.

2. Строгий дoбip навчального матеріалу. В одиницю часу учень може засвоїти визначене, а не безмежну кількість інформації. Отже треба строго відібрати зведення, потрібні для рішення даної задачі (чи задач). Усяка ж інша інформація, що не має прямого чи непрямого відношення до чітко формалізованої кінцевої мети, висуває її досягнення на тривалий час, різко знижуючи ефективність навчання.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Теорія напівпровідників
Дія електронних ламп заснована на керуванні струмом електронів, що йдуть від електрода (катода), що нагрівається, до електрода, що збирає (анода). Катод нагрівається окремим нагрівальним елементом. Д ...

Суть поняття "контроль"
Контроль знань відіграє значну роль в управлінні навчальним процесом, але, для досягнення цієї мети, різні види та форми контролю раціонально розподіляються протягом усього періоду навчання. Будь-яки ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com