Види творчих писемних завдань та прийоми їх застосування на середньому етапі навчання

Педагогіка і освіта » Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові » Види творчих писемних завдань та прийоми їх застосування на середньому етапі навчання

Сторінка 12

визначити i написати до якої області знань відноситься анотована стаття i яка її основна тема;

установити головну думку кожного абзацу;

згрупувати абзаци по основній думці тексту;

написати анотацію, об'єднавши головні думки частин тексту, а також указавши на початку область знань, до якої відноситься зміст тексту-джерела, тему, вихідні дані. https://glasscase63.ru Купить iPhone 13 pro в самаре apple iPhone 13 pro Купить.

8. Опис – більш складний вид письмової мовної діяльності. Опис припускає письмову передачу вражень автора від фактів, явищ, подій, предметів i їхніх ознак з метою створення визначеного образу. Як вправа в письмовій мові опис сприяє удосконалюванню уміння логічно, послідовно передавати на письмі визначений зміст. Стимулом для опису може бути як завдання, сформульоване викладачем усно, так i яке-небудь візуальне джерело інформації (картинка, діапозитив, кадр фільму й iн.), опис якого повинно бути зроблено також відповідно до визначеного завдання. Виконанню даної вправи може передувати складання плану опису, усне повідомлення за цим планом, а також уточнення адресата, якому призначається опис, i ін.

9. Написання листа – письмового повідомлення творчого характеру, що може бути особистим чи діловим – ставить метою передачу адресату визначеної інформації i спонукання його до визначеної діяльності.

Методика навчання написання листа диференціюється в залежності від стану навчального закладу й етапу навчання. У середній школі подібна вправа може виконуватися на пізнішому етапі по завершенні роботи над темою: учні повинні написати лист обсягом у 10-12 речень за планом, запропонованому вчителем. Можна почати зі складання колективного листа. У вищій школі навчають написанню листа ділового, котрий,на відміну від приватного листа, є своєрідною формою документа. Тому при навчанні даній формі письмового повідомлення варто ознайомити студентів з особливостями офіційно-ділового стилю мови на досліджуваній іноземній мові, специфікою звертання в даному стилі мови, мовних формул, кінцівок. Як вправу можна запропонувати тим, кого навчають, завдання викласти конкретну інформацію i зв'язаний з нею комунікативний намір у виді ділового листа; дописати яку-небудь частину початого листа; написати початок листа, пояснити причину затримки відповіді; розширити текст телеграми до обсягу листа; скласти відповідь на запрошення, ввічливе відмовлення й ін.

Велику допомогу для розвитку творчого писемного мовлення надає листування учнів зі своїми однолітками. Використання листування також сприяє підвищенню результативності навчання, стимулює мовно-мисленнєву і творчу активність учнів, підвищує інтерес до вивчення іноземної мови.

У середніх класах листування має тематичну спрямованість. Учні можуть вести листування з однолітками інших країн, міст України, учнями інших шкіл. Анонімне листування може бути організоване у середньої школі. Учитель підбирає пари для листування i кодує імена. Учням не дозволяється повідомляти своє ім’я, адресу, телефон. Такий вид листування викликає особливий iнтepec учнів, стимулює прагнення довідатися якнайбільше про свого друга, щоб догадатися з ким він листується.

Страницы: 7 8 9 10 11 12 13

Нове про педагогіку:

Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН за допомогою графічних редакторів
Найбільш розповсюдженим видом наочних дидактичних матеріалів, які можна використовувати у навчально-виховному процесі з метою унаочнення знань, є фото, рисунки, плакати, таблиці, схеми, анімаційні ма ...

Оптимальний вибір методу
Наукова класифікація дидактичних методів, безперечно, має вели­ке значення для теорії і практики навчання в школі. Проте ще більше важить визначення своєрідності кожного методу, його ефективності, ос ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com