Види творчих писемних завдань та прийоми їх застосування на середньому етапі навчання

Педагогіка і освіта » Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові » Види творчих писемних завдань та прийоми їх застосування на середньому етапі навчання

Сторінка 12

визначити i написати до якої області знань відноситься анотована стаття i яка її основна тема;

установити головну думку кожного абзацу;

згрупувати абзаци по основній думці тексту;

написати анотацію, об'єднавши головні думки частин тексту, а також указавши на початку область знань, до якої відноситься зміст тексту-джерела, тему, вихідні дані.

8. Опис – більш складний вид письмової мовної діяльності. Опис припускає письмову передачу вражень автора від фактів, явищ, подій, предметів i їхніх ознак з метою створення визначеного образу. Як вправа в письмовій мові опис сприяє удосконалюванню уміння логічно, послідовно передавати на письмі визначений зміст. Стимулом для опису може бути як завдання, сформульоване викладачем усно, так i яке-небудь візуальне джерело інформації (картинка, діапозитив, кадр фільму й iн.), опис якого повинно бути зроблено також відповідно до визначеного завдання. Виконанню даної вправи може передувати складання плану опису, усне повідомлення за цим планом, а також уточнення адресата, якому призначається опис, i ін.

9. Написання листа – письмового повідомлення творчого характеру, що може бути особистим чи діловим – ставить метою передачу адресату визначеної інформації i спонукання його до визначеної діяльності.

Методика навчання написання листа диференціюється в залежності від стану навчального закладу й етапу навчання. У середній школі подібна вправа може виконуватися на пізнішому етапі по завершенні роботи над темою: учні повинні написати лист обсягом у 10-12 речень за планом, запропонованому вчителем. Можна почати зі складання колективного листа. У вищій школі навчають написанню листа ділового, котрий,на відміну від приватного листа, є своєрідною формою документа. Тому при навчанні даній формі письмового повідомлення варто ознайомити студентів з особливостями офіційно-ділового стилю мови на досліджуваній іноземній мові, специфікою звертання в даному стилі мови, мовних формул, кінцівок. Як вправу можна запропонувати тим, кого навчають, завдання викласти конкретну інформацію i зв'язаний з нею комунікативний намір у виді ділового листа; дописати яку-небудь частину початого листа; написати початок листа, пояснити причину затримки відповіді; розширити текст телеграми до обсягу листа; скласти відповідь на запрошення, ввічливе відмовлення й ін.

Велику допомогу для розвитку творчого писемного мовлення надає листування учнів зі своїми однолітками. Використання листування також сприяє підвищенню результативності навчання, стимулює мовно-мисленнєву і творчу активність учнів, підвищує інтерес до вивчення іноземної мови.

У середніх класах листування має тематичну спрямованість. Учні можуть вести листування з однолітками інших країн, міст України, учнями інших шкіл. Анонімне листування може бути організоване у середньої школі. Учитель підбирає пари для листування i кодує імена. Учням не дозволяється повідомляти своє ім’я, адресу, телефон. Такий вид листування викликає особливий iнтepec учнів, стимулює прагнення довідатися якнайбільше про свого друга, щоб догадатися з ким він листується.

Страницы: 7 8 9 10 11 12 13

Нове про педагогіку:

Зарядка
Зарядка фоторецептора – це процес нанесення рівномірного заряду певної величини на поверхню фоторецептора. Зарядка проводиться коротроном. Існує декілька їх видів, які ми розглянемо нижче. Для зарядк ...

Основні компоненти навчання лексики
Згідно позицій школи Г.В. Рогової, виділяються три компоненти змісту навчання: лінгвістичний, методологічний і психологічний. Необхідно помітити, що, говорячи про одиницю навчання лексики, ми не обов ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com