Види творчих писемних завдань та прийоми їх застосування на середньому етапі навчання

Педагогіка і освіта » Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові » Види творчих писемних завдань та прийоми їх застосування на середньому етапі навчання

Сторінка 11

По-друге, необхідна визначена підготовча робота тих, кого навчають, в аудиторії, під керівництвом викладача: членування тексту на значеннєві частини, виявлення основного змісту, добір необхідних для викладу моделей.

Слід зазначити, що на середньому етапі навчання письмової мови рекомендується виклад не аудитивного, а прочитаного тексту.

5. Написання конспекту – це цілісного, систематизованого викладу змісту тексту з додаванням власних чи висновків зауважень того, хто пише про прочитаний матеріал. При навчанні конспектуванню рекомендується пропонувати тим, кого навчають, такі завдання, як: виписати з тексту речення, що виражають головні думки автора, а потім підкреслити у реченнях ті слова, що пояснюють ці думки; написати отриманий у результаті скорочень текст-конспект; скоротити текст, виписавши з нього тільки ті речення, що передають його основний зміст, i ін.

6. Реферування – написання реферату – полягає в лаконічному викладі основних думок тексту-джерела, їхньої систематизації, узагальненні й оцінці. Поняття "реферат" включає кілька варіантів даної форми письмової мови, з яких найбільш розповсюдженою є резюме. Це компресований виклад основних положень, у яке не включаються другорядні факти i деталі, приклади, icторичні екскурси i відступи, імена власні i т.п. У такому рефераті однорідні факти групуються в узагальненні, цифрові дані систематизуються. Усе це відбивається в новому вapiaнті композиції тексту й у граничному лаконізмі, простоті i нормативності використання мовних засобів. Таким чином, реферування являє собою складний мовний процес, що включає визначену послідовність розумових дій.

Як вправи, що навчають реферуванню, можна запропонувати такі::

а) виписати з зазначених абзаців тексту визначені форми і конструкції;

б) піддати зазначені форми трансформації;

в) скоротити окремі речення за рахунок зазначених членів;

г) замінити підрядні речення воротами;

д) дати листовні відповіді на питання (питання ставляться таким чином, щоб відповіді, відбиваючи основний зміст тексту-джерела, склали б канву майбутнього реферату);

е) реконструювати текст за ключовими словами;

ж) виписати основну думку кожного абзацу тексту й об'єднати їх у реферат;

з) виписати з тексту зазначені положення i їхні аргументи;

і) виписати зазначену кількість речень, що виражають причинно-наслідкові відносини;

к) прочитати текст, план до нього i реферат, визначити, які пункти плану не розкриті в рефераті, і доповнити реферат;

л) прочитати текст українською мовою, скласти його реферат по-українські i перевести цей реферат на досліджувальну іноземну мову.

7. Анотування – написання анотації – полягає в короткому зв'язному викладі основного змісту тексту-джерела. Анотація звичайно містить бібліографічний опис, вихідні дані, додаткові зведення про автора. Це мов би гранично стиснута характеристика матеріалу, що має чисто довідковий характер.

Навчання анотуванню базується на попередньо складеному плані тексту-джерела, як i у випадку з реферуванням, а також на наступній cepiї послідовно виконуваних вправ:

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12 13

Нове про педагогіку:

Вивчення стану проблеми активізації процесу вивчення біології у середній школі
Доведено, що учбовий процес ефективний, якщо він сприяє стимуляції і організації пізнавальної діяльності школярів. В.А. Сластенін відзначає: "Учень не тільки об'єкт повчальних дій, він суб'єкт с ...

Класифікація системи професійного навчання
Хронологічно першою системою виробничого навчання була предметна система, яка відповідає періодові низького рівня розвитку техніки. Предметна система виробничого навчання виникла в умовах ремісничого ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com