Види творчих писемних завдань та прийоми їх застосування на середньому етапі навчання

Педагогіка і освіта » Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові » Види творчих писемних завдань та прийоми їх застосування на середньому етапі навчання

Сторінка 10

Написання плану прочитаного/прослуханого тексту у формі питань,

називних чи простих стверджувальних речень, присудком яких є дієслово в теперішньому чaci. Складання плану відіграє важливу роль у підвищенні культури мислення, поліпшенні логіки: простежуючи спосіб письмового викладу думок у тексті-джерелі, ті, кого навчають, навчаються послідовному викладу, розвитку ідеї, прийому вираження причинно-наслідкових зв’язків, виділенню головного та ін.

3. Варіантом вправи в складанні плану є озаглавлення виділених частин тексту, а також написання тез – розгорнутого плану, що відбиває значеннєві віхи письмового повідомлення. Тезу визначають як коротке, стиснуте формулювання якого-небудь положення чи твердження. У тезу включаються тільки найбільш переконливі, а не сумнівні аргументи. На відміну від плану, що послідовно перелічує основні питання, відбиті в письмових повідомленнях, тези фіксують те головне, що сказано по кожному з цих питань. Цитати, міркування в тези не включаються. Уміння скласти план i тези прочитаного/прослуханого тексту полегшує тим, кого навчають, оволодіння іншими формами писемного мовлення, зокрема – викладом i конспектуванням.

4. Виклад – це вид вправи, при виконанні якого реалізується кілька цілей, а саме:

- удосконалюються уміння рецептивних видів мовної діяльності, розуміння i запам'ятовування рецептивно сприйманої інформації;

- виробляються уміння орієнтації в тексті, визначення значеннєвих центрів, виявлення логічної послідовності фактів, подій, явищ, про які мова йде в тексті;

- розвивається уміння диференціація інформації;

- формується уміння логічне, послідовно, виразно, чітко викладати в писемній формі сприйняту інформацію;

- краще засвоюється мовний матеріал досліджуваної мови;

- контролюється засвоєння мовного матеріалу, piвень розвитку мовних навичок i yмінь викладати на письмі визначений зміст.

Розрізняють наступні види викладів: короткий письмовий переказ фабульного тексту іноземною мовою; докладний, детальний виклад почутої розповіді; виклад змісту оповідання від іншої особи, від імені одного з персонажів; виклад – версія зі збереженням канви авторського оповідання. Проведення викладу вимагає визначеної підготовчої роботи. По-перше, важливо методично правильно підібрати текст – матеріал для викладу. Сучасні дослідники виділяють у тексті два типи зв'язку суб'єктів i предикатів, що утворюють два види структури його логічних суджень – ланцюгову i розгалужену. Спеціальними експериментами встановлено, що сама структура тексту за характером зв'язку предикатів направляє виклад. Тому добір текстів для викладу повинен проводитися з урахуванням їх структури. Так, доведено, що тексти ланцюгової структури активізують мнемічну діяльність, що дозволяє здійснювати їхнє більш повне відтворення, тому саме цей тип текстів доцільно пропонувати для викладу на початку навчання письмової мови. Тексти ж розгалуженої структури, сприйняття яких приводить до активізації розумової діяльності, що спричиняє реконструкцію тексту, варто застосовувати на більш різних етапах навчання письмової мови як більш складний вид письмово-мовної діяльності.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Нове про педагогіку:

Показ незалежності числа предметів від їх розміру, площі і форми розташування
У старшій групі зіставляються множини, складені з предметів різного розміру або по-різному розташовані, при цьому використовуються ті ж прийоми, що і в середній групі. Коли дітей познайомлять зі всім ...

Запровадження кредитної системи
Із 1998 по 2004 рік у рамках Болонського процесу відбулося багато різнорівневих зустрічей, робочих нарад, конференцій на яких було сформульовано шість ключових принципів цього процесу: 1. Введення дв ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com