Основні типи вправ та методика їх проведення при навчанні творчого англійського писемного мовлення

Педагогіка і освіта » Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові » Основні типи вправ та методика їх проведення при навчанні творчого англійського писемного мовлення

Сторінка 1

У навчанні письма дослідники М.В. Ляховицький та С.Ю. Ніколаєва виділяють три етапи:

Оволодіння графікою й орфографією з залученням матеріалу, опрацьованого усно.

Засвоєння структурних моделей речень, властивих усній i письмовій формам спілкування, комбінування їх у мовленні.

Оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування.

Для шкільного етапу характерні piзні типи та види вправ.

Bci існуючі вправи для більшої зручності розділяють на типи.

Таблиця 2.1 - Основні типи вправ

Критерії

Типи вправ

Ochobhi

1.

Спрямованість вправи на прийом або видачу інформації

Рецептивні

Репродуктивні

Рецептивно-репродуктивні Продуктивні

Рецептивно-продуктивні

2.

Комунікативність

Комунікативні (говоріння)

Умовно-комунікативні (усне говоріння)

Не комунікативні (мовні)

Додаткові

3.

Характер виконання

Усні

Письмові

4.

Доля рідної мови

Одномовні

Двомовні (переклад)

5.

Функції в учбовому процесі

Тренувальні Контрольні

6.

Micце виконання

Класні Домашні Лабораторні

Кожна вправа, незалежно від її характеру, має 3 або 4 фази, виконання яких призводить до ефективності процесу навчання письма:

Завдання.

Зразок виконання.

Виконання завдання.

Контроль (з боку вчителя, взаємоконтроль, самоконтроль).

У методичній літературі деякі спеціалісти, які займалися проблемами навчання письма, давали свою класифікацію письмових вправ.

Наприклад, Є.І. Пасів виділяє такі типи вправ:

Списування. Формує та удосконалює техніку письма.

Запис на слух. Запис під диктування звільняє від необхідності проводити додаткові орфографічні диктанти.

Вільні та творчі диктанти.

Вправи в самописьмі (листи, опис події)

Вправи – iгри (кросворди, загадки)

Biн також розрізняє спеціальні та неспеціальні вправи. Спеціальні вправи – вправи, що спрямовані на розвиток уміння писати чи формування i навички письма. Неспеціальні виконуються з будь-якою іншою метою, але в письмовій формі.

А.Д. Климентенко та О.О. Миролюбов розрізняють письмові вправи з точки зору призначення (підготовчі и основні), специфіки мовленнєвої діяльності (рецептивні та репродуктивні), характеру учбових дій (відтворення, видозміна, комбінування мовних структур), підходу до мовного матеріалу.

Уci вправи за ступенем включення графічних умінь можна розбити на наступні групи:

вправи, що вимагають використання лише найпростіших засобів графічного виділення i різних умовних графічних знаків (підкреслення, висновок у рамку, позначка наголосів, пауз, позначення зчеплень, злиттів, графічне зображення інтонаційного малюнка фрази i т.п.);

вправи, графічна задача яких полягає в простому (копіювання прописів) чи ускладненому (списування друкованого тексту) відтворенні зорово сприйманого тексту, а також вправи, що містять завдання на угруповання чи перестановку готових елементів (угруповання слів по визначених семантичних чи словотворчих ознаках; побудова речень з ряду даних готових елементів);

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Історичні передумови становлення і розвитку соціальної педагогіки
Маючи глибоке історичне коріння і передумови розвитку в світовій та вітчизняній практиці, соціальна педагогіка опирається на багатий арсенал ідей, положень і практикоорієнтованих розробок минулого ст ...

Визначення рівня логіко-математичного розвитку дітей за допомогою спостережень у природі
З раннього віку діти починають спостерігати у природі, засвоювати систему понять різного змісту, у тому числі й поняття про групу однорідних предметів. Дітям цікаво досліджувати у природі, спостеріга ...

Навігація по сайту

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com