Базові вміння та навички творчого письма

Сторінка 3

По-друге, важливою формою реалізації евристичного методу виступає евристична бесіда, у ході якої вчителем ставиться проблема (наприклад, визначення оптимальної логічної структури пояснення), a учні самостійно, але завдяки cepiї взаємозалежних питань (евристик) з боку викладача, здійснюють покроковий пошук рішення. Евристична бесіда використовується i при керованому аналізі чорнового варіанта тексту. Кожна створювана питанням учителя підпроблема вимагає творчого розв'язання. У такий спосіб відбувається освоєння учнями досвіду творчої діяльності продукування тексту.

Hapeштi, евристичний метод реалізується в самостійному вивченні учнями теоретичного матеріалу посібника. Перед читанням теоретичних частин учні знайомляться з запропонованими запитаннями, метою яких є фокусування уваги учнів на найбільш важливих блоках інформації. Таким чином, процес витягу й осмислення інформації носить керований характер. Основні думки виділяються жирним шрифтом i/або беруться в рамку. Перевірка розуміння за допомогою відповідей на питання, заповнення схем, визначення понять даного блоку дозволяє учням самостійно оцінити рівень засвоєння матеріалу i при необхідності заповнити прогалини в знаннях, ще раз прочитавши текст.

Основний метод проблемного навчання – дослідницький метод - припускає готовність учня до цілісного розв'язання проблемного завдання, до самостійного проходження необхідних його етапів. Його суть полягає в застосуванні відомих знань для розв'язання проблемних завдань i одержанні нових знань у npoцeci. Викладач будує систему завдань, що забезпечують творче застосування знань, i контролює їхнє виконання учнями. Учні усвідомлюють поставлену проблему i самостійно здійснюють її розв'язання через проходження необхідних етапів процесу дослідження.

Дослідницький метод реалізується в наступних формах: по-перше, у самостійному виконанні вправ на аналіз проблемної ситуації, на відновлення системних зв'язків i т.п.; по-друге, у самостійному плануванні, написанні i коректуванні студентами цілісних i зв'язаних текстів; по-третє, у побудові логічного доказу заданої або власної тези.

Описані вище методи з елементами змісту навчання писемного мовлення знаходяться в тісному взаємозв'язку i визначають один одного.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Пошуки шляхів вдосконалення оптимізації учбової діяльності у молодших школярів
Про оптимізацію процесу навчання дають можливість судити критерії оптимальності. Критерій оптимальності - це ознака, на основі якої здійснюється порівняння можливих способів розв'язання педагогічних ...

Національні традиції та їх роль у вихованні дітей
В основі понять «народ», «нація» лежать стійкі одвічні традиції - трудові, моральні, естетичні тощо. Народні традиції - це форми діяльності та поведінки людей, звичаї, правила, цінності, уявлення, як ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com