Базові вміння та навички творчого письма

Сторінка 2

розвивати план у npoцeci листа: конкретизувати i поглиблювати, чи розширювати скорочувати, використовувати інверсію. При необхідності проводити корінну реконструкцію;

підбирати лексику i граматичні структури для більш точного вираження своїх думок;

використовувати внутрітекстові i міжтекстові механізми значеннєвого зв'язку

Розглянемо основні принципи навчання писемного мовлення:

Принцип інтегративності й ієрархічності;

Принцип функціональності;

Принцип програмованого керування процесом засвоєння знань;

Принцип модульного та концентричного розташування матеріалу;

Принцип новизни.

Методи навчання творчого писемного мовлення:

Інформаційно-рецептивний (повідомлення інформації вчителем i свідоме сприйняття та запам’ятовування учнями);

Репродуктивний метод (відпрацьовування засвоєних знань у системі вправ та часткове відтворення навчального матеріалу;

Методи проблемного навчання, спрямовані на навчання творчої діяльності.

Величезне значення в навчанні писемного мовлення грають методи проблемного навчання, спрямовані на навчання творчої діяльності.

Першим за складністю методом проблемного навчання є проблемний виклад.

Суть даного методу в навчанні писемного мовлення полягає у тому, що вчитель знайомить учнів зі способами розв'язання практичних i пізнавальних завдань по оформленню текстів, а також із самою логікою пошуку цього розв'язання. Роль викладача полягає в залученні тих, кого навчають, до процесу пошуку розв'язання конкретного завдання, у показі зразка рішення. Учитель може демонструвати як можливі способи i логіку розв'язання завдання (наприклад, завдання вправи на структурування абзацу), так i piзнi підходи до аналізу певного явища (наприклад, засобів когезії тексту). Завдання учнів полягає у тому, щоб стежити за логікою розв'язання завдання, брати участь у пошуку відповіді на питання, готуватися до самостійного розв'язання проблемних завдань.

Сутність евристичного методу навчання полягає у поетапному досягненні загальної мети шляхом розв'язання окремих завдань. Процес письма являє собою складну багатокомпонентну діяльність, що складається з наступних видів діяльності: планування, організації, написання чорнового варіанта, корекції, редагування, фінального прочитання. Процес письма ускладнюється ще i тією обставиною, що дані види діяльності мають "рекурсивний" характер, тобто не становлять собою пряму лінію від задуму до одержання готового тексту, а відбуваються протягом усього процесу письма, повторюючись на різних етапах.

Kpiм того, уміння писати твip складається з ряду окремих умінь. Ці окремі вміння ґрунтуються на наступних діях, що здійснюються при написанні тексту симультанно:

1. діях планування з урахуванням комунікативного контексту;

2. діях дискурсивних (побудування стратегії i тактики тексту);

3. діях по забезпеченню системних зв'язків;

4. діях по структуруванню;

5. діях по зовнішньому формальному оформленню тексту;

6. діях по саморедагуванню тексту.

Таким чином, творче завдання написання тексту може i повинне бути розбите на ряд окремих завдань, спрямованих на поетапне розв'язання загальної задачі i на розвиток конкретних умінь. Наприклад, після написання власного тексту учні повинні здійснити його редагування, тобто вирішити окрему задачу письма на основі окремого вміння.

При навчанні написання творчих письмових робіт використовуються три форми реалізації евристичного методу. По-перше, це розв'язання окремих задач, що є частинами загальної задачі – створення власного письмового продукту. Наприклад, проблема написання тексту розбивається на ряд окремих задач, що пред'являються учням у вигляді посібника з написання твору. На їхній основі в малих групах учнями здійснюється обговорення етапів планування (орієнтування), написання (виконання) i контролю.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Види рослин занесені до Червоної книги
В зв’язку з антропогенною діяльністю людини багато видів рослин зникли, а також перебувають на межі зникнення. За даними Жуковського нараховується 500 тис. видів рослин, що потребують охорони. Нині н ...

Вища освіта України на сучасному етапі
Освіта і наука є стратегічним резервом розвитку держави, суспільства, економіки та багатовимірним полем нашої інтеграції у світову спільноту. Це ставить перед нами завдання проведення глибоко продума ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com