Базові вміння та навички творчого письма

Сторінка 1

У результаті методичного осмислення наукових досягнень у галузі лінгвістики (теорія комунікативної лінгвістики) i психології (теорія діяльності) у середньому навчальному закладі визначився комунікативно-діловий підхід до навчання іноземної мови, відповідно до якого учні активно залучаються до навчального процесу, а вчитель зосереджує увагу на проблемних завданнях, які вимагають пошуку розв'язання i в npoцeci розв'язання яких студенти навчаються, розвивають самостійність i відповідальність за процес навчання.

У Програмі чітко просліджується спадковість у навчанні написанню текстів різних форматів. Згідно Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (англійська мова) на кінець 11-го класу учні повинні вміти заповнити анкету, чітко i докладно написати твip/нарис/есе, листи (офіційні та особисті), дотримуючись стилю висловлювання обсягом не менше 22 речень.

Згідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (Українська мова) учні протягом усього курсу навчання формують наступні навички й уміння писемного мовлення рідною мовою:

А) складання тексту

будувати висловлювання певного обсягу, добираючи та впорядковуючи необхідний для реалізації задуму матеріал;

враховувати ситуацію спілкування i адресат мовлення;

розкривати тему висловлювання;

виразно відображати основну думку висловлювання, розрізняючи головний i другорядний матеріал;

викладати матеріал логічно, послідовно;

використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, дотримуючись норм літературної мови;

додержуватись єдності стилю

ділити текст на абзаци

вдосконалювати написане, знаходити i виправляти помилки i недоліки у змісті.

Б) Аналізу тексту:

Згідно Програми з української мови середньої школи, учні проводять загальний аналіз зв'язних текстів різних типів за основними ознаками: смислова i структурна єдність речень, які його складають, тип тексту (опис, оповідання, міркування). Учні мають визначити стиль (художній, науковий, публіцистичний), довести смислову єдність речень (тема, заголовок), довести, що речення пов'язані між собою граматично (сполучниками, займенниками, порядком слів) i т. ін., тобто формуються аналітичні вміння роботи з текстом.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (Англійська мова) ставить завдання сформувати наступні навички писемного мовлення:

без використання опори написати повідомлення за вивченою темою та на запропоновану тему, обґрунтовуючи власні думки;

скласти план тексту;

- зробити нотатки;

- написати повідомлення, висловлюючи власне ставлення до проблеми;

- передати свої міркування з широкого кола питань, використовуючи різноманітні мовні засоби.

1) На piвні мотивації i задуму навчити студентів використовувати piзнi прийоми для генерації цілей. Важливо навчити їх витягати вже наявну інформацію з пам'яті, знаходити інформацію ззовні, не боятися висувати помилкові чи на перший погляд малозначні ідеї, робити начерки для прогнозування загальної ідеї майбутнього тексту; класифікувати ідеї, групувати їх, відбирати цікаві i важливі, виключати незначні, повторювані, що не відносяться до даної теми, визначити релевантні ідеї для подальшого розвитку, розвиток перспективних ідей; вибрати послідовність викладу з урахуванням майбутнього реципієнта I визначитися з типом тексту, якщо такий не заданий; будувати план перед початком листа, тому що тексти, написані за планом мають внутрішню логічну i мовну єдність.

2) На piвні зовнішньої реалізації навчити студентів

написати першу чернетку;

писати вступ i висновок;

писати тексти заданого формату;

використовувати приклади, ілюстрації, для розкриття ідеї.

3) На piвнi зіставлення реалізації з задумом навчити студентів

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Стан реалізації наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
Для з’ясування стану реалізації принципу наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку у шкільній практиці проводився констатуючий експеримент. Він передба ...

Основні підходи до корекції заїкання дітей старшого дошкільного віку
Порушення плавності мовлення пов'язане з низкою причин як біологічного, так і соціально-психологічного характеру, тому в корекційній педагогіці дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами вик ...

Навігація по сайту

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com