Дидактико-психологічні передумови організації творчих писемних робіт

Педагогіка і освіта » Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові » Дидактико-психологічні передумови організації творчих писемних робіт

Сторінка 6

Характерною рисою психології школярів цього віку є більша конкретність мислення, більша сприйнятливість до мобільних, колоритних предметів. Діти прагнуть наочно-почуттевої опори, конкретизації всього. Слабкий розвиток волі, що регулюється другою сигнальною системою, у молодших школярів призводить до того, що мимовільна увага домінує над довільною. У молодших школярів вона нестійка, що пояснюється слабкістю гальмівного процесу та вразливістю, яка посилюється стосовно нерухомих та малорухомих об'єктів.

Це природно, що за таких умов учитель не має змоги посадити дітей за парти та примусити вчитися. Але, використовуючи на уроках колективні ігри, наочність, часту зміну завдань, учитель може зацікавити учнів. На думку деяких методистів, наприклад, С.Ю. Ніколаєвої, необхідно виносити письмові завдання в домашню роботу. 3 одного боку, діти при виконанні домашніх завдань приділяють більше уваги письмовим вправам, ніж усним. 3 іншого боку, як відомо з психології та фізіології, під час письма залучаються вci аналізатори: зоровий, моторно-руховий, артикуляційний, слуховий. Цей процес призводить до кращого засвоєння матеріалу. На початкових стадіях письма особливо помітна участь ycix аналізаторів, діяльність перших двох помітна завжди.

Якщо мовлення протікає зазвичай автоматизовано, то процес письма i, зокрема, написання припускає аналіз. В аналізі звукового складу слова на ранніх ступенях розвитку навичок письма активно беруть участь артикуляційні рухи. Мабуть, слід поставити питання про те, щоб використовувати цей розгорнутий аналіз звукового складу в якості одного зі ступенів формування мовленнєвих навичок. У такому paзi писання у вигляді запису під диктовку виявиться достатньо ефективним засобом навчання читання та говоріння. Письмо також сприяє формуванню навичок самоконтролю.

Таким чином, письмо на початковому ступені виступає не тільки як ціль навчання техніці письма, а й як зaciб, що сприяє розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності та умінь i навичок, що знадобляться учням у npoцeci навчання. Під час навчання письма іноземною мовою перед вчителем постають дві проблеми: психолого-фізіологічні механізми письма та психолого-фізіологічні особливості учнів. Процес навчання буде ефективним та цікавим лише в тому разі, коли вчитель зуміє пристосувати механізми письма до особливостей молодшого шкільного віку. Цю проблему можна вирішити, використовуючи систему асоціацій, наочність, ігри та не перевантажуючи учнів письмовими вправами під час уроку.

На нашу думку, необхідно також проаналізувати психолінгвістичні особливості перенесення навичок письма з рідної мови на англійську мову при навчанні письма. Проблема врахування перенесення навичок з однієї мови на іншу постає перед учителем при навчанні іноземних мов. Одразу треба визначити, що перенесення може відбуватися двояко. 3 одного боку, з рідної мови на іноземну. А з іншого, якщо мова йде про вивчення другої іноземної мови, – з іноземної мови на іноземну. Цією проблемою займався, наприклад, методист О.Я. Вятютнєв. Він вважає, що мовленнєва діяльність у психічній побудові складає неоднотипну в своєму відношенні до свідомості систему дій. “В її структурі розрізняють ясно усвідомлені компоненти, що зазвичай стосуються фаз кінця та початку, а також компоненти, що забезпечують зв'язок цих фаз, мipa усвідомлення яких може варіювати від знижено усвідомленого до рівня несвідомого.

Перенесення мовленнєвих навичок як активізація функціонування структури мови спирається на динамічну взаємодію усвідомленого та несвідомого в мовленнєвій діяльності. При їх взаємодії формуються функції організму та регулюються мовленнєві дії. Перенесено може бути лише ті уміння та навички, що майже повністю сформовано. Таким чином, оволодіння іншомовним писемним мовленням може бути полегшено перенесенням певних навичок з рідної мови.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 

Нове про педагогіку:

Методика обстеження сформованості лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ старшого дошкільного віку
Правильно організоване корекційне навчання і виховання дітей дошкільного віку в умовах логопедичної групи потребує обстеження мовних та немовних процесів, сенсомоторної сфери, інтелектуальнго розвитк ...

Критерії педагогічної майстерності і передумови підвищення ефективності діяльності тренера
Тренер зможе виконувати свої функції в педагогічній системі, тільки володіючи професійними знаннями, уміннями і навичками, а також визначеними властивостями особистості. Загальними ознаками професіон ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com