Дидактико-психологічні передумови організації творчих писемних робіт

Педагогіка і освіта » Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові » Дидактико-психологічні передумови організації творчих писемних робіт

Сторінка 5

3 цієї схеми видно, що внутрішнє мовлення є з'єднувальним ланцюгом між писемним та усним мовленням. Перш ніж вимовити усно чи написати щось, діти та дорослі промовляють висловлювання внутрішньо.

Писемне мовлення не є простим перекладом усного мовлення в письмові знаки, а оволодіння писемним мовленням не є простим засвоєнням техніки письма. Писемне мовлення е повністю особливою мовленнєвою функцією. Вона потребує для свого мінімального розвитку високої міри абстракції.

Існує ряд відмінностей між писемним та усним мовленням:

Той, хто пише, часто повинен спочатку ввести реципієнта у відповідну ситуацію, а потім вже висловлювати свої думки. Це примушує його зображувати все більш повно.

Той, хто пише, не має можливості виразно інтонувати свою мову. Тому він повинен більш старанно синтаксично будувати фразу.

Той, хто пише, не обмежений у чaci, тому його увага спрямована не тільки на зміст, але й на форму мови. Він може підібрати точне слово, урізноманітнити лексичний склад.

Той, хто пише, не може використовувати міміку, жести, не може недомовляти фрази, тому його мова граматично оформлена завжди більш строго.

Виходячи з указаних вище особливостей писемного мовлення, ми можемо зробити декілька важливих висновків. По-перше, i письмове, i усне мовлення виконують роль передачі думок i висловлювань. Але писемне мовлення, на відміну від усного, ґрунтується на повних, розгорнутих i складних висловлюваннях. По-друге, писемне мовлення сполучається також із внутрішнім мовленням, але останнє майже завжди предикативне, нерозгорнуте. Таким чином, наше мовлення просувається від усного мовлення, як найпростішого, крізь внутрішнє мовлення для себе до письмового мовлення, яке є найбільш досконалим i повним видом мовлення. Також письмове мовлення більш довільне, ніж усне.

Під час навчання письма на початковому ступені слід брати до уваги не лише особливості механізму процесу письма, а й психологічні та фізіологічні особливості дітей.

Письмо, як i говоріння, є продуктивним видом діяльності, але більш ускладненим цілим рядом обставин, пов'язаних з умовами письмової форми спілкування. А у зв'язку з психологічними та фізіологічними особливостями школярів молодших, середніх та старших класів під час вивчення іноземних мов виникають певні труднощі, тому необхідно розглянути психолого-фізіологічні механізми письма.

Тлумачення терміна (поняття) «творча діяльність» стосовно до дорослого i молодшого школяра буде різним. Школярі в мaci не можуть створювати продукти, що мають суспільну новизну i значення, це i не входить у задачі школи. Тому таке визначення творчої діяльності для загальноосвітньої школи, особливо для учнів початкових класів, прийнято бути не може.

Ми вважаємо, що творчість учнів 5-8 класів – це створення ними оригінального продукту, виробу (а також рішення задачі, написання твору i т.д.), у npoцeci роботи над яким самостійно застосовані засвоєні знання, уміння, навички, у тому числі здійснення їх переносу, комбінування відомих способів діяльності або створення нового для учня підходу до виконання завдання.

Навчальна творча діяльність розглядається нами в першу чергу як діяльність, що сприяє розвитку цілого комплексу якостей творчої особистості: розумової активності; швидкої навченості; кмітливості i винахідливості; прагнення добувати знання, необхідні для виконання конкретної практичної роботи; самостійності у виборі i рішенні задачі; працьовитості; здатності бачити загальне, головне в різних i piзне в подібних явищах i т.д. Результатом такого великого й ефективного розвитку якостей, необхідних для творчої діяльності, повинен стати самостійно створений (творчий) продукт: текст при навчанні письмової мови.

На момент початку навчання писемного мовлення в учнів початкових класів вci основні психічні функції не завершили та навіть ще не почали справжнього процесу свого розвитку.

Механізм мовлення формується й удосконалюється тільки в умовах обміну повідомленнями. Словниковий фонд, опанований мозком, і складається з системи морфем – неповних слів, які стають повними тільки під час складання повідомлень. Тобто тільки в соціумі можливий повний розвиток закладених природою даних. У тому числі i здатність писати.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Зразок розповіді за картиною Т. Н. Яблонської "Хліб"
Перед нами картина Тетяни Нілівни Яблонської "Хліб". В ній розповідається про те, як з настанням жнив, коли дозріває зерно, всі гуртом виходять на збирання врожаю. Подивіться, яка сила, яки ...

Розробка методики дослідження професійного самовизначення учнів педагогічного ліцею
Під методами професійної орієнтації учнів розуміють способи сумісної діяльності вчителя та учнів, які забезпечують підготовку школярів до свідомого професійного самовизначення. Від застосованих метод ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com