Дидактико-психологічні передумови організації творчих писемних робіт

Педагогіка і освіта » Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові » Дидактико-психологічні передумови організації творчих писемних робіт

Сторінка 4

Для того щоб розкрити роль письма i писемного мовлення як засобу навчання, необхідно розглянути психофізіологічну характеристику письма. Насамперед, слід зазначити, що, на думку психологів, письмове кодування інформації на будь-якій мові являє собою досить складну діяльність. При власному продукуванні письмового повідомлення механізм складається, по-перше, з тих же елементів, що i при формуванні звукового повідомлення, i, по-друге, з перекладу звукового коду в графічний. Перший момент являє собою різноманітну i складну діяльність: «програмування граматико-семантичної сторони висловлення, граматична реалізація висловлення i вибір слів, моторне програмування компоненте висловлення (синтагм), вибір звуків, вихід». Ця діяльність при вираженні думок на листі доповнюється асоціюванням елементів звукового повідомлення i тих чи інших графем, I руховою діяльністю, супроводжуваної проказуванням у внутрішній мові. У тих випадках, коли ми списуємо з тексту чи записуємо сприйняте на слух, першим елементом буде не кодування власного повідомлення, а декодування мовного добутку, сприйнятого на слух чи зорово. Таким чином, у всіх випадках користування письмовою мовою мають місце два етапи користування кодом даної мови: 1) кодування декодування, у результаті чого створюється вправа в звуковому коді i 2) кодування за допомогою графічного коду.

Проказування в npoцeci попередження може бути різним за інтенсивністю в залежності від складності письмового повідомлення і ступеня володіння людиною тією чи іншою мовою.

Два етапи формування писемного мовлення (кодування та декодування) i наявність усного попередження визначили зв'язок письма з усним мовленням i читанням i зробили його важливим засобом навчання мові.

Факт, що при оформленні власних письмових висловлень першим етапом є ті ж операції, що i при формуванні усних повідомлень, дає підставу віднести говоріння i письмову мову до репродуктивної діяльності. Отже, вправи в письмовій мові допомагають розвитку усного мовлення. Різниця між усним i письмовим висловленнями зводиться до того, що в першому випадку процес формування завершується звуковим оформленням i вимагає високого ступеня автоматизації, при листі ж це тільки перший етап, i в пpoцeci написання можливі зміни, доповнення i роздуми того, хто пише. У зв'язку з цим у методиці робилися спроби при навчанні дорослих переходити від письма до усного мовлення. Таким чином, письмова мова виступає як важливий зaciб, що сприяє розвитку усного мовлення .

Не менш тісним є зв’язок письма з читанням, хоча він здійснюється в інших напрямках у порівнянні з усним мовленням. I письмова мова, i читання базуються на тому самому комунікативному коді – графічному. Отже, знання звуко-буквенних відповідностей має величезне значення як для оволодіння читанням, так i письмом. I в тому, і в іншому випадку діяльність людини зв’язана з проказуванням, хоча письмі воно виступає як початкова ланка перекодування, а при читанні як кінцеве. Різниця складається в розходженні характеру операцій: при письмі – це кодування, а при читанні -декодування. Короткий аналіз зв'язків між читанням i письмом доводить, що письмо може виступати й у цьому випадку як зaciб, що допомагає розвитку умінь i навичок читання.

Нарешті, аналіз формування письмових повідомлень показує, що в пpoцeci цієї діяльності здійснюється опора на yci види відчуттів, залучаються всі аналізатори: акустичний, мовно-руховий, зоровий, жестовий. 3 психології відомо, що запам'ятовування матеріалу відбувається швидше i міцніше, якщо діяльність, у nрoцeci якої здійснюється запам’ятовування, відбувається з опорою на всі аналізатори. 3i сказаного випливає, що письмові вправи є ефективним засобом освоєння мовного матеріалу.

Механізми письма базуються на механізмах говоріння. Наступна схема демонструє зв'язок письма з іншими видами мовленнєвої діяльності.

УМ ВМ ПМ

(усне мовлення) (внутрішне мовлення) (писемне мовлення)

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Сприймання, осмислення і засвоєння нового матеріалу
Сприймання є першим етапом процесу засвоєння учнями нового матеріалу. Воно найбільш успішне, коли правильно поєднано виклад матеріалу, наочні посібники та самостійну роботу учнів. Осмислення знань — ...

Напрями та зміст поетапного подолання ЗНМ ІІІ рівня у дітей старшого дошкільного віку
Якщо розглядати Базисний компонент дошкільної освіти як теоретичну концептуальну основу державних вимог до мінімально необхідного і водночас достатнього рівня освіченості та вихованості випускника до ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com