Сучасні помічники вчителя

Педагогіка і освіта » Сучасний педагог » Сучасні помічники вчителя

Сторінка 1

З появою в роботі вчителя комп’ютера та Інтернету значно підвищуються можливості сучасного педагога. З`являються нові теми, цікаві завдання та способи їх розв’язання, нові способи самореалізації, що з`явилися у педагога через появу нових засобів:

- розробка електронних уроків, посібників тощо;

- розробка пакету тестового матеріалу в електронному вигляді;

- розробка пакету стандартного поурочного планування з теми чи групи тем;

- комплект дидактичного матеріалу з предмета: самоосвітні, практичні, контрольні роботи;

- розробка комплекту роздаткового матеріалу з предмета;

- створення термінологічного словника з предметної теми, розділу;

- кабінет інформаційних технологій;

- розробка тематичних класних годин, батьківських зборів чи позакласних заходів;

- розробка навчальних проектів;

- розробка пакету олімпіадного матеріалу для підготовки учнів;

- проект особистої методичної веб-сторінки;

- база даних питань і задач з предмета;

- створення електронної бібліотеки творів художньої літератури згідно програм.

Що дає комп’ютер сучасному учителю? Комп’ютер допомагає виконувати завдання відповідно рівню, темпу навчання та особистісним здібностям кожного учня. Комп'ютер відкриває нові шляхи в розвитку мислення, надаючи нові можливості для активного навчання. Використання комп'ютера на уроках також допомагає реалізувати принципи розвиваючого навчання, найперше – принцип особистої зацікавленості учня в засвоєнні матеріалу. Отже, використання можливостей ПК на уроках дозволяє підвищити ефективність навчання, поліпшити аналіз та оцінювання рівня знань учнів, звільнити більше часу для надання допомоги учням. Комп'ютер надає вчителеві можливість зробити уроки цікавішими, захоплюючими та сучасними. За допомогою комп'ютера проведення уроків, вправ, контрольних і лабораторних робіт, а також оцінювання успішності стає ефективнішим, а величезний потік інформації – досяжним.

Проте, на мій погляд, комп'ютер не може повністю замінити вчителя. По-перше, саме вчитель має можливість зацікавити учнів, викликати допитливість, завоювати їх довіру; по-друге, він може спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспекти предмету, який вивчається; по-третє, відзначити їх старанність та знайти шляхи спонукання до навчання. Таку роль вчителя ПК ніколи не зможе взяти на себе. Майже всі вчителі-предметники не залишаються осторонь – комп’ютер та програмні засоби використовують вчителі математики, фізики, хімії, біології. З використанням відповідних програмних засобів проводяться цікаві уроки музики, трудового навчання, історії, географії та інших дисциплін. Тобто з кожним днем інформаційно-комунікаційні технології все глибше проникають у навчально-виховний процес та стають їх невід’ємною складовою.

Отже, навчання вчителів комп'ютерної грамотності: вмінню підготовки та опрацювання електронних документів (підготовка навчально-методичних матеріалів, роздаткового матеріалу, наочності та ін.), створенню презентацій (впровадження відео фрагментів, звукових та графічних файлів та ін.), використання ресурсів мережі Інтернет (пошук та опрацювання інформації, електронна пошта, розташування особистих науково-методичних розробок в мережі Інтернет, створення особистої сторінки), вмінню створення та верстки публікацій (засоби видавничих систем), використанню засобів управління навчальною діяльністю та засобів її планування (органайзер) – одна із найактуальніших проблем, яку необхідно вирішити на сучасному етапі побудови інформаційного суспільства в Україні.

План уроку з теми: “Сучасний педагог”

Мета: Ознайомити з поняттями та особливостями діяльності вчителя у наш час; розвивати вміння пояснювати значимість професії педагога у сучасному світі, розрізняти методи вдосконалення педагогічної майстерності; виховувати свідоме ставлення майбутнього покоління до вагомості цієї професії.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Міжпредметні зв’язки: психологія, соціологія, конфліктологія, інформатика.

Основні терміни і поняття: педагогічна технологія, педагогічна майстерність.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Особливості роботи з фразеологізмами на уроках рідної мови
Одним із найголовніших завдань початкового навчання рідної мови є збагачення словника учнів. Успішне його виконання має велике значення для розвитку мовлення і мислення дітей молодшого шкільного віку ...

Методична наука про ігрові форми діяльності
Значення гри неможливо вичерпати й оцінити розважально-реактивними можливостями. У тому і є її феномен, що, будучи розвагою, відпочинком, вона здатна перерости в навчання, у творчість, у терапію, у м ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com