Сучасний педагог та його професійний імідж

Педагогіка і освіта » Сучасний педагог » Сучасний педагог та його професійний імідж

Сторінка 1

Кожна людина має свій статусний образ. Інакше його можна назвати іміджем. Імідж (від англ. image - образ) - це сукупність представлення суспільства про те, яким має бути індивід відповідно до свого статусу чи професії.

"Педагогічний словник" дає нам визначення іміджу викладача як "емоційно забарвлений стереотип сприйняття образу учителя у свідомості вихованців, колег, соціального оточення, в масовій свідомості. При формуванні іміджу учителя реальні якості тісно переплітаються з тими, які приписуються йому такими, що оточують".

У сучасному, такому, що втратив багато минулих орієнтирів українському суспільстві, професія учителя втратила минулі висоти, і необхідність її реабілітації не викликає сумніву. Звичайно, потрібна державна підтримка педагога. Але чи завжди тільки економічний чинник визначає імідж учителя і відношення до нього з боку учнів і батьків? Що можуть зробити самі учителі, щоб підняти престиж професії?

Відповідь на це питання багато в чому пов'язана з індивідуальним іміджем кожного педагога, адже загальне уявлення про будь-яку професію формується в результаті виділення в суспільній свідомості типових особливостей її представників.

Відношення до іміджу у самих педагогів різне. Негативно відносяться до нього ті представники старшого покоління учителів, які його розуміють як " маску". Вони переконані в пріоритеті внутрішнього змісту над зовнішнім і вважають, що головне "бути, а не здаватися". Всякі розмови про імідж учителя сприймаються ним насторожено, як заклик бути нещирим.

Проте прибічники такої позиції забувають про те, що одним з результатів сприйняття учителя учнем є формування образу учителя. Імідж є у кожного педагога незалежно від його особистих поглядів на цю тему. Процес побудови іміджу залежить як від самого учителя, так і від індивідуальних особливостей учня, його статі, віку, а також від досвіду, знань, національності і інших чинників.

Є і інша сторона проблеми - педагог, який займається створенням власного іміджу, не лише краще виглядає, але і краще себе почуває, впевненіше, а у результаті і успішніше працює!

Сучасними вітчизняними дослідниками виявлено протиріччя в значущості особистого іміджу педагога для учнів і учителів. За даними О. Русскої, в списку десяти професійно значимих якостей учителя у кінці XX століття імідж займає друге місце з точки зору дітей, і лише восьме - з точки зору самих учителів.

Дослідження Е.А. Петрової показує, що імідж " хорошого" учителя в сприйнятті усіх категорій учнів, що вивчаються, і батьків чітко пов'язаний з такими універсальними якостями, як миролюбний, веселий, тактовний, відвертий, активний, щедрий, упевнений, співпрацюючий, організований, працелюбний, розумний і приємний.

Вплив учителя тим сильніше, чим яскравіше його особистість. Це стосується кругозору вчителя, його загальної культури. Адже неможливо дати іншому того, чого не маєш сам. Тому, щоб учити і виховувати інших, потрібно передусім бути вихованим самому. Треба, щоб кругозір педагога не обмежувався шкільною програмою. Індивідуальність учителя - головне джерело мотивації до вчення. Своїм відношенням до роботи, своєю турботою і зацікавленістю, вигадкою і творчістю він мотивує учнів на таке ж відношення до справи.

Складові іміджу сучасного педагога –

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Вплив професійних якостей соціального педагога й соціального працівника на взаємини із клієнтами Центрів соціальної допомоги родині й дітям
Удосконалювання форм, змісту роботи центрів соціального обслуговування родини й дітей лежить у руслі рішення завдань по наданню ефективної допомоги батькам, у встановленні сприятливих внутрісімейних ...

Проблема суспільного сприйняття розумово неповносправних осіб
Процес становлення особистості, засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків поведінки, притаманних даному суспільству, соціальній групі, тій або іншій спільноті людей називається соціаліз ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com