Перевірка ефективності розробленої методики та обробка її результатів

Педагогіка і освіта » Впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів » Перевірка ефективності розробленої методики та обробка її результатів

Сторінка 6

Кількісні показники вміння збирати газорозподільний механізм в контрольному і експериментальному класах занесені в слідуючи таблицю:

Вірно виконана операція

Невірно виконаня операція

Експериментальний клас

13

3

Контрольний клас

6

10

Загальна кількість учнів

32

Приведені результати педагогічного експерименту свідчать про певний вплив розробленої методики навчання, що показано на графіку:

Графік проведеного експерименту на ІІ курсі

До проведення експерименту.

Після проведення експерименту.

Графік проведення експерименту на ІІІ курсі

До проведення експерименту

Після проведення експерименту.

Вірогідність зробленого висновку підтверджується математично.

Розрахунки ведемо за такими ж математичними розрахунками як і в попередньому експерименті.

В даному експерименті:

N = 32, n1=16, n2=16, О11=13, О12=3, О21=6, О22=10.

Тспост.=6,348

Оскільки в нашому випадку рівень значимості a = 0,05, число категорій С = 2, ступінь волі n= С –1 = 1, то табличне критичне значення статистики критерію Т критич. = 3,841.

Проведення і математична обробка результатів вищезазначених експериментів показали, що застосування на уроках по ремонту тракторів та автомобілів розробленої методики та порівняльно-політехнічного методу навчання підвищує рівень знань, вмінь та навичок з вивчаємого предмету. А математична обробка результатів експерименту дає можливість:

визначити умови для усунення недоліків у процесі формування знань, вмінь та навичок по ремонту тракторів і автомобілів.

розкрити можливості удосконалення процесу формування знань, вмінь та навичок по ремонту тракторів і автомобілів.

Встановити закономірності має тенденції розвитку знань, вмінь та навичок по ремонту тракторів та автомобілів.

Вирішення майбутніми спеціалістами складних виробничих та технічних завдань вимагає глибокої фахової підготовки, що обумовлює необхідність удосконалення всього навчального процесу професійно- технічного училища. Зазначеному аспекту приділена значна увага в низці нормативних документах в галузі освіти та в працях багатьох вчених-педагогів. Разом з цим, в професійній підготовці існує ряд проблем, однією з яких є посилення реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фахової підготовки трактористів - машиністів . В даній роботі зроблена спроба вирішення окремого аспекту цієї проблеми – посилення міжпредметних зв’язків на заняттях професійного навчання при фаховій підготовці трактористів – машиністів у ПТНЗ.

Розглянувши теоретичні основи реалізації міжпредметних зв’язків у професійному навчанні в межах професійно-технічного училища, можемо зробити наступні висновки:

- механізм міжпредметних зв’язків є одним із важливих складових навчального плану як документу, що визначає рівень кваліфікації випускника професійно-технічного училища;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Національна доктрина розвитку освіти України в XXI ст
Національна доктрина є державним документом, що визначає систему поглядів на стратегію та основні напрями розвитку освіти в Україні у першій чверті XXI ст. (2001). Відповідно до Національної доктрини ...

Сучасний педагог та його професійний імідж
Кожна людина має свій статусний образ. Інакше його можна назвати іміджем. Імідж (від англ. image - образ) - це сукупність представлення суспільства про те, яким має бути індивід відповідно до свого с ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com